عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی پژوهش ،بررسی عوامل موثر بر میزان فاصله‌گذاری موالید در بین زنان (49-15) ساله دارای حداقل یک فرزند شهر اهر می‌باشد. داده‌های مورد نیاز در این تحقیق به روش پیمایشی و با استفاده از پخش پرسشنامه ساختمند در بین 200 نفر از زنان (49-15) ساله دارای حداقل یک فرزند تحت پوشش مراکز بهداشت شهر اهر، که در جریان اردیبهشت ماه سال 1390 به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، جمع‌آوری شده است. بر اساس یافته‌های تحقیق، متغیرهای سن مادر هنگام تولد فرزنداول، مدت شیردهی، سقط جنین، ...

ازدواج و تشکیل خانواده آغاز گر باروری ومنشأ تولد است و از ديدگاه جمعيت‌شناسي باروري به عنوان مهمترين پديده تعيين‌کننده نوسانات جمعيت (ساخت جنسي و سني جمعيت) شناخته شده ومطالعات مربوط به آن نسبت به ساير پديده‌هاي جمعيتي (مرگ و مهاجرت) از اهميت فراواني برخوردار است.از این‌رو سیاست‌های جمعیتی در دنیا به طور عمده حول محور کاهش یا افزایش باروری اعمال می‌شود. بنابراین تحولات جمعیتی تقریباً تمام جنبه‌های زندگی انسان و جهان پیرامون او را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اثرات متعددی برخرده‌نظ ...

با توجه به تغییرات باروری در طول سه دهه‌ی گذشته در ایران، لازم است عواملی که تمایلات والدین را برای داشتن فرزند تحت تأثیر قرار می‌دهد، شناسایی و آن‌ها را مبنای سیاست‌گذاری جمعیتی قرار داد. در مطالعه حاضر تنها برخی از عواملی که به نظر می‌رسید تأثیر اساسی بر تمایلات باروری دارند، مورد بررسی قرار گرفت. از جمله مهمترین متغیر مورد بررسی، ترجیح جنسی فرزند بود. در واقع پژوهش حاضر سعی بر آن دارد که ترجیح زنان را در مورد ترکیب جنسی فرزندان در شهرستان نکا مورد بررسی قرار دهد. داده‌ها ب ...

فرزندآوری در نظام خانواده از چالش‌های جدی زوجین در عصر کنونی است. در اینکه فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی‌شود هیچ اختلاف عقیده‌ای میان فقهای امامیه وجود ندارد. گاهی زوجین در امر فرزندآوری دیدگاه یکسانی ندارند و این امر تقریبا باعث نگرانی و ناراحتی زوجین از همدیگر می‌شود. یکی از راه‌های کم کردن این نگرانی‌ها این است که زوجین فرزندآوری را به یک ضمانت الزام آور تبدیل کنند که در این صورت طرف مقابل حق تخلف از این شرط الزام آور را ندارند که در صورت تخلف ت ...

این تحقیق، با هدف بررسی تأثیر سبک زندگی بر سطح و الگوی باروری انجام شده است. امروزه پی بردن به علل و عوامل موثر بر کاهش سریع و بی سابقه باروری، به یکی از مهمترین حوزه های مورد علاقه جمعیت شناسان و نیز دغدغه های سیاست گذاران تبدیل شده است. روش تحقیق، روش پیمایش است. به منظور جمع آوری اطلاعات نیز از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر زنان 15 تا 49 ساله متأهل منطقه 6 است که 381 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب گردیده است. در چهارچوب نظری ای ...

ماهی زمین کن با نام علمی Platycephalus indicus از جمله ماهیان استخوانی با ارزش جهان و متعلق به خانواده زمین کن ماهیان Platycephalidee است که دارای پراکندگی وسیعی در کل دنیا می باشد. از آنجا که در ایران تاکنون هیچ مطالعه ای بر روی تولید مثل این ماهی صورت نگرفته است،مطالعه حاضر با هدف بررسی برخی خصوصیات تولید مثلی جنس ماده ماهی زمین کن دم نواری در آب های ساحلی بندرعباس انجام شد. در مجموع، 365 ماهی زمین کن در طول یک سال (از خرداد ماه تا اردیبهشت ماه) صید شده و جهت مطالعات زیست ...

در این پژوهش تاثیر 4 جیره غذایی؛ لارو شیرونومیده خشک (تیمار 1)، لارو شیرونومیده منجمد (تیمار 2)، مخلوط شیرونومیده منجمد و خشک و غذای کنستانتره (تیمار 3) و غذای کنستانتره (تیمار 4)، بر ماهی اوراتوس (Melanochromis auratus) به مدت 135روز مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 180 عدد بچه ماهی اوراتوس با میانگین وزنی 0/6±32 /0 گرم و میانگین طول0/41 ±3 3/3 سانتی متر تهیه و تکثیر شد و در 4 تیمار که برای هر تیمار 3 تکرار در نظر گرفته شد. و با جیره های غذایی مورد نظر غذا دهی شدند.خصوصیات زیستی ...

سن گندم مهمترین آفت گندم در کشور می‌باشد. این آفت دارای دشمنان طبیعی بسیاری است که بی‌تردید، زنبورهای پارازیتویید تخم مهم‌ترین آن‌ها می‌باشند. در بین این زنبورها Trissolcus grandis پراکنش و فراوانی بیشتری نسبت به سایر گونه‌ها در سطح کشور دارد. حفاظت و حمایت از این عوامل کنترل زیستی و بهره‌برداری بهینه ازآن‌ها، مستلزم آشنایی با نیازهای اکولژیک آن‌ها می‌باشد. از آنجایی‌که دما یکی از مهم-ترین عوامل غیرزنده‌ی موثر بر فعالیت‌های حشرات است، اثر این متغیر بر روی نشو و نما، زاداوری، ...

زیست‌شناسی و جدول زندگی زاد‌آوری سن شکارگر Orius laevigatus روي چند رژيم غذايي مختلف شامل تخم بید آرد + گرده‌ی ذرت، تخم بید آرد + گرده‌ی آفتابگردان، تخم بید آرد + گرده‌ی شقایق و تخم بید آرد به تنهایی مورد مطالعه قرار گرفت. آزمايش‌ها در دمای 2±26 درجه‌ي سلسيوس، رطوبت نسبي 5±55 درصد و دوره‌ي نوري 16 ساعت روشنايي و 8 ساعت تاريکي انجام شد. پوره‌های تازه ظاهر شده‌ی شکارگر به صورت جداگانه روی هر یک از رژیم‌های غذایی فوق پرورش داده شدند. پس از ظهور حشرات کامل، تعدادي از آن‌ها به صور ...