عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 34

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه روش های گوناگونی برای مدیریت تقاضا وجود دارد. فعالیت های مدیریت مصرف نیز یکی از روش-های مدیریتی است که می توان از مزایای آن در سطوح مختلف سیستم قدرت بهره مند شد. از جمله مزايای مدیریت مصرف می توان به كاهش مدت زمان خاموشی، کاهش تعداد خاموشي ها، افزايش قابليت اطمينان سيستم قدرت، كاهش مصرف سوخت و كاهش مشكلات بوجود آمده براي محيط زيست اشاره کرد. بنابراين، مديريت مصرف مي تواند نقش مهمي در برنامه ریزی های شبكه هاي تولید، انتقال و توزیع ايفا نماید. مدیریت مصرف از طریق برنامه ...

پس از تجدید ساختار صنعت برق، مدیریت و ارزیابی کمی قابلیت اطمینان سیستم‌های قدرت، مورد توجه بیشتری قرار گرفته و از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است. در این میان بررسی قابلیت اطمینان از نقطه نظر ترکیبی تولید و انتقال نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از طرفی استفاده از منابع تجدید پذیر نیز روز به روز در حال افزایش است و استفاده از مزارع بادی با توجه به امکان تولید انرژی در حجم بالاتر، ارزان‌تر بودن و دسترسی به آن در سطح جغرافیایی وسیع‌تر اهمیت پیدا کرده است. لیکن عدم قطعیت در ...

اختلالات نواحی گسترده در شبکه قدرت به دلیل اندازهی بزرگ و پیچیدگی سیستم قدرت، یک چالش برای صنعتهای مختلف هستند. هنگامیکه یک اختلال اصلی در سیستم قدرت رخ میدهد،عملیات کنترل و حفاظت برای توقّف فروپاشی سیستم قدرت، بازیابی سیستم قدرت به حالت نرمال و حداقل کردن تأثیر اختلالات نیاز است. عملیات کنترل حاضر برای یک اختلال پیشرفته و سریع طراحی نشدهاند و ممکن است خیلی ساده باشند. به علاوه نرم افزارهای شبیه ساز دینامیکی فقط برای آنالیز ارتباط غیر همزمان( off-line ) ساخته شده اند. اخیر ...

تجدید ساختار در صنعت برق و پیشرفت فناوری‌های ارتباطی، زمینه ورود گسترده منابع جدید قابل‌کنترل توسط مصرف کنندگان را به سیستم قدرت فراهم کرده است. از آنجا که بهره بردار سیستم قدرت، کنترل مستقیم روی این منابع ندارد، به منظور بهره برداری مناسب تر از سیستم قدرت، شناخت کافی از رفتار مشترکین و صاحبان این منابع ضروری می باشد. از جمله این منابع جدید، برنامه های پاسخ گویی بار و فناوری خودروی قابل اتصال به شبکه می باشد. در این پایان نامه، برنامه های پاسخ گویی بار در دو گروه عمده ی تشوی ...

تغییرات بار و پراکندگی جغرافیایی مصرف کننده‌ها از یک طرف و مزایای فنی و اقتصادی سیستم های قدرت الکتریکی کوچک از طرف دیگر، شرکت های‌برق را به استفاده از اینگونه شبکه‌ها، ترغیب می‌کند. در این پایان نامه به بررسی سیستم های الکتریکی کوچک از جنبه‌های مدلسازی، بررسی قابلیت اطمینان، بهینه سازی عملکرد روزانه و بهبود کیفیت توان این سیستم‌ها پرداخته می‌شود. در ابتدا به مدلسازی و شبیه سازی منابع تولید این سیستم ها شامل سیستم انرژی بادی، سیستم انرژی خورشیدی و میکروتوربین ها پرداخته می شو ...

در این‌‌‌تحقیق به مدلسازی تولید نیروگاه بادی در شبکه های قدرت پرداخته شده است. با توجه به متغیر بودن سرعت باد، تولید نیروگاه‌های بادی با عدم قطعیت همراه خواهد بود. بنابراین مطالعات قابلیت اطمینان شبکه در حضور نیروگاه بادی نیازمند یک مدلسازی مناسب برای نیروگاههای بادی است. در این پایان نامه ابتدا مروری بر روش‌‌های مدل‌سازی قبلی شده است و سپس با استفاده از روشهای تحلیلی و شبیه سازی مونت کارلو ترتیبی تاثیر نیروگاه بادی بر شاخصهای قابلیت اطمینان محاسبه شده است. مزیت روش مونت کارل ...

چکیده: یکی از مهمترین ویژگی های و محاسن یک ریز شبکه ، قابلیت جزیره شدن وعملکرد مستقل ان است . مزیت این قابلیت ،افزایش قابلیت اعتماد وکیفیت توان مشترکین واقع ریز شبکه است . تاثیر شارژخودروهای الکتریکی در شبکه که باعث اضافه بار،افزایش تلفات، افت ولتاژمی شود. در این پایان نامه برای بهبود پایداری ولتاژ ابتدا با استفاده از اندازه حداقل مقدارویژه ماتریس ژاکو ...

در اين پايان نامه يک روش جديد هوشمند جهت تعيين سايز بهينه سيستم هاي قدرت مختلط مستقل از شبکه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در اين راستا شيوه ي عملکرد اجزاي سيستم هاي مختلط مورد مطالعه در اين پايان نامه بررسي مي شود. در مجموع دو سيستم مختلط جهت تامين يك الگوي بار خاص طراحي مي‌شود. سيستم شماره يك متشكل از توربين‌هاي بادي، آرايه‌هاي خورشيدي و باتری می‌باشد. سيستم شماره دو متشكل از توربين‌هاي بادي، آرايه‌هاي خورشيدي و پيل سوختي می‌باشد. هدف از اين طراحي، كمينه كردن هزينه‌هاي 20 ساله ت ...

امروزه افزایش قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت یکی از اصلیترین ضروریات برنامه ریزیهای شبکه محسوب می شود. در این میان بررسی قابلیت اطمینان از نقطه نظر تولید نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از طرفی استفاده از منابع تجدیدپذیر نیز روز به روز در حال افزایش است، که استفاده از مزارع بادی با توجه به امکان تولید انرژی در حجم بالاتر، ارزانتر بودن و دسترسی به آن در سطح جغرافیایی وسیعتر اهمیت پیدا می کند. لیکن نظر به وابستگی تولید مزارع بادی به باد که تقریباً یک منبع غیرقابل پیش بینی و دا ...