عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 36

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر شیو? پخش فیلم آموزشی جغرافیا بر میزان یادگیری یادداری و نگرش به درس دانش‏آموزان دختر شهرستان ملایر در سال تحصیلی 93-1392 انجام شد. به این منظور چهار کلاس از مدارس راهنمایی دولتی دخترانه شهرستان ملایر به روش هدفمند انتخاب شد. آزمودنی‌ها به طور تصادفی در چهار گروه نمایش فیلم قبل(27 نفر)، ضمن( 26 نفر)، بعد(26 نفر) از تدریس و گروه بدون پخش فیلم(31نفر) تقسیم شدند. فیلم‏آموزشی جغرافیا تدوین شده توسط آموزش و پرورش برای دانش‌آموزان به شیوه‌های فوق به مدت ...

حاصل این طرح تهیه فیلم ویدئویی از کتاب آموزشی پودمان اقتصاد خانواده (نگارش خانم دکتر زهرا افشاری) است. این فیلم درصدد است مفاهیم اقتصادی را که برای خانواده جنبه کاربردی دارد به زبان ساده توضیح دهد. در واقع هدف از تهیه این فیلم افزایش سطح دانش زنان خانه دار از موضوعات اقتصادی است. ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فیلم (تکنولوژی آموزشی) بر یادگیری بزرگسالان شرکت کننده در کلاسهای بلند مدت (کارشناسی ارشد) سازمان مدیریت دولتی است .جامعه آماری در این پژوهش کلیه شرکت کنندگان در کلاسهای کارشناسی ارشد سال تحصیلی 79-80 بوده‌اند که شامل 56 نفر است .افراد نمونه به صورت نمونه‌گیری تصادفی با فواصل منظم انتخاب شده‌اند.روش پژوهشی در این تحقیق، آزمایشی حقیقی است که نتایج آزمون را برای دو گروه 26 نفره از طریق ارائه دو روش تدریس (فیلم و جزوه) در سه مرحله (پیش آز ...

حاصل این طرح ساخت فیلم آموزشی ²طرز ساخت دستگاه اپک ساده (بزرگنما- اپسکپ) است که جهت استفاده دانشجویان و هنر آموزان دبیرستانی و هنرستانی نیز می باشد. قابلیت این دستگاه: بزرگنمایی تصویر و انداختن تصویر روی دیوار (چند برابر) جهت استفاده در دروس آموزش یا طراحی تصاویر می باشد. از موارد استفاده آن در ارائه دروس ریاضیات- جغرافیا- تاریخ و اجرای عملی پروژه های هنرهای تجسمی و خوشنویسی خطوط (درشت نمایی خطوط جهت پوستر) کاربرد فراوان دارد. با دیدن این فیلم براحتی می توان این دستگاه ارزان ...

عنوان طرح: بررسی میزان تاثیر فیلم آموزشی در فرآیند یاددهی و یادگیری هدف : کسب اطلاعات در زمینه تاثیر فیلم آموزشی در فرآیند یاددهی و یادگیری و بررسی عوامل تقویت‌کننده، ترغیب‌کننده و عوامل بازدارنده فرضیات : -1 نمایش فیلمهای آموزشی فرآیند یاددهی - یادگیری را بهتر و موثرتر می‌سازد. -2 نمایش فیلمهای آموزشی در اصلاح و بهبود شیوه‌های تدریس موثر است . -3 نمایش فیلمهای آموزشی عامل مشوق و محرک دانش‌آموزان سنین مختلف با تواناییهای مختلف برای یادگیری است . جامعه آماری شامل کلیه مدیران، ...

هدف پژوهش ، سنجش میزان تاثیر آموزش از طریق فیلم‌های آموزشی بر یادگیری و یادآوری دانش‌آموزان مراکز آموزش کشاورزی ایران در مقایسه با آموزش معمولی است . جامعه آماری پژوهش ، 193 دانش‌آموز از شش مرکز آموزش کشاورزی در 6 استان مختلف است . روش پژوهش ، تحقیق تجربی و پیمایشی و ابزار پژوهش پرسشنامه، پیش‌آزمون، پس‌آزمون و آزمون یادآوری بوده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که میزان یادگیری، علاقه به تحصیل، میزان یادآوری و میزان برانگیختن دانش‌آموزان به مطالعه غیردرسی در روش آموزش با فیلم نسبت ...

حاصل این طرح تهیه فیلم ویدئویی از کتاب آموزشی مدیریت خانه است. این فیلم درصدد است اصول ابتدایی علم مدیریت در خانواده را به زبان ساده توضیح دهد. ...

عصر جدید به همراه تحولات بسیار خود، چهره ارتباط در جهان را دستخوش دگرگونی های بسیاری کرده است. دنیای آموزش نیز، تحت تاثیر این تحولات برای همگام شدن با پیشرفت های نوین به پیکاری رو به جلو قدم گذاشته است. یکی از این قدم ها، تلاش متصدیان تعلیم و تربیت برای استفاده از رسانه های جدید در انتقال مفاهیم آموزشی است. اینکه رسانه ی فیلم تا چه اندازه می تواند به عنوان حامل پیام های مهم آموزشی، موثر باشد، تلاش تحقیق حاضر بوده تا با بررسی عملکرد فیلم سازان جشنواره رشد مشخص کند به چه میزان ...

هدف از پژوهش حاضربررسی تاثیر فیلم آموزشی ((اختلال اتیسم)) بر میزان آگاهی و معلومات معلمین مدارس استثنایی شهر تهران می باشد.جامعه پژوهش ،معلمین مدارس استثنایی شهر تهران بوده که از این افراد تعداد 64 نفر انتخاب و32 از معلمین به عنوان نمونه های گروه کنترل و 32 نفر به عنوان گروه آزمایشی با استفاده از روش تصادفی تقسیم شدند . به هر دو گروه، پرسشنامه محقق ساخته ای که میزان آگاهی و معلومات معلمین را در خصوص اختلال اتیسم مورد ارزیابی قرار می داد ، ارائه شد . بعد از یک هفته فیلم آموزشی ...