عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش بر اساس روش آنالیز مسیر گاز، تئوری های تخمین غیر خطی و طبقه بندی فازی، یک سیستم جامع برای تشخیص خطا در توربین های گازی صنعتی توسعه داده شد. روش ترکیبی پیشنهادی متشکل از دو بخش است. در بخش اول تغییر در پارامترهای سلامت توربین گازی با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته از روی تغییرات نویزی خروجی های سنسوری به دست می آید. پارامترهای سلامت مانند بازده و ظرفیت جریان اجزاء توربین در واقع شاخص های نشان دهنده وضعیت سلامت آن اجزاء هستند. در بخش دوم از خروجی فیلتر کالمن به ...

در چند دهه ی گذشته، تعیین متغیرهای حالت یک سیستم دینامیکی مخدوش با نویز توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده است. فیلتر کالمن کلاسیک یکی از متداول ترین روش ها جهت تخمین بهینه ی متغیرهای حالت یک سیستم دینامیکی خطی است. همچنین فیلتر کالمن توسعه یافته (EKF) و فیلتر کالمن آنسنتد (UKF) جهت تخمین سیستم های غیرخطی ارائه شده اند. در روش UKF، مبنای تخمین بر اساس مجموعه‌ای از نقاط سیگمای متقارن حول نقطه میانگین برآورد شده در گام پیشین است. عملکرد فیلتر کالمن به شدت تحت تاثیر مقادی ...

تثبیت سازی ویدئویی موجب حذف لرزشها و تکانهای ناخواسته دوربین از تصویر ویدئویی میگردد. در این پژوهش چند الگوریتم جدید برای تثبیت سازی به کمک روشهای رقمی پیشنهاد میگردد. الگوریتم اول از یک فیلتر پائین ساده با پاسخ ایمپالس نامحدود یا IIR استفاده میکند که با توجه به شتاب و سرعت حرکت دوربین مشخصه فیلتر تنظیم میشود و با اعمال فیلتر روی مسیر حرکت دوربین حرکات ناخواسته دوربین حذف می‌شود. الگوریتم پیشنهادی دوم یک سیستم فازی به الگوریتم قبلی اضافه میکند تا ضریب هموارسازی فیلتر IIR به ط ...

در این پروژه با استفاده از تخمینگر فیلتر کالمن به تخمین آنلاین سرعت و گشتاور در موتور القایی در هنگام وقوع فلش ولتاژ پرداخته‌ایم. هنگام وقوع فلش ولتاژ به دلیل اینکه ولتاژ برای مدت کوتاهی افت می‌کند سرعت و گشتاور را با تاکومتر نمی‌تواند بدست آورد به همین دلیل از فیلتر کالمن که تخمینگری با سرعت عکس‌العمل بالا است استفاده می‌شود در این فیلتر از مدل غیرخطی موتور القایی استفاده می‌شود. در واقع این فیلتر مدل غیرخطی را به‌عنوان مدل خطی تغییرپذیر با زمان تخمین میزند. در معادلات موتور ...

به دلیل اهمیت ریسک سیستماتیک (بتا) در مدل قیمت‌گذاری‌دارایی‌سرمایه ای (CAPM) و غیر قابل مشاهده بودن این جزء از مدل CAPM در این تحقیق سعی شده با استفاده از مدل‌های فضا حالت و فیلتر‌کالمن به عنوان یکی از ابزارها در برآورد و پیش‌بینی، ریسک سیستماتیک را مدل‌سازی نمود. هر مدلی را که بتوان به فرم فضا حالت نوشت بردار پارامترهای آن را با استفاده از فیلتر‌کالمن می‌توان برآورد کرد و مشاهدات آینده را نیز پیش‌بینی نمود. برای این منظور داده‌های مربوط به بازده سهام 59 شرکت پذیرفته در بورس ...

هدف اصلی از کنترل بار-فرکانس (LFC) در سیستم های قدرت، محدود کردن انحراف فرکانس و کنترل توان تبادلی بین نواحی سیستم قدرت می باشد. روش متعارف مورد استفاده در عمل کنترل بار-فرکانس بهره‌گیری از کنترل‌کننده‌های انتگرالی کلاسیک می باشد. اگر چه این کنترل‌کننده‌ها قادر به حذف خطای ایجادشده در فرکانس سیستم هستند اما فاقد کارایی دینامیکی مناسب می‌باشند چرا که با وارد آمدن اغتشاش با منشاء داخلی یا خارجی و همچنین تغییرات در توان سیستم قدرت، نقطه کار سیستم دچار تغییر گردیده و از این رو کن ...

تعقیب اهداف متحرک به وسیله چشم از جمله قابلیت‌های سیستم بینایی در انسان و سایر موجودات می‌باشد. چنین عملکرد در بینایی ماشین توسط یک سیستم ردیابی تصویری حاصل می‌شود. ردیابی هدف متحرک به مفهوم تعقیب هدف متحرک در یک سری تصاویر متوالی است. ردیابی هدف متحرک در تصاویر ویدئویی شامل آشکارسازی هدف متحرک و تعقیب و ردیابی هدف آشکارشده در تصاویر متوالی می‌باشد. روش‌های مختلفی برای ردیابی هدف متحرک در تصاویر متوالی، مانند روش‌های شار نوری، روش‌های تطبیق مشخصه و روش‌های کانتور فعال پیشنهاد ...

موضوع این تحقیق تخمین پارامترهای حرکتی یک هدف متحرک است که در آن فاصله هدف قابل اندازه‌گیری نیست. برای این منظور دو روش عمومی بازگشتی وجود دارد که عبارتند از فیلتر کالمن و فیلتر ذره‌ای. فیلترهای کالمن بار محاسباتی کمتری دارند و در این پایان‌نامه روشی برای ترکیب پاسخ این فیلترها پیشنهاد شده است. هدف از این ترکیب دستیابی به دقت بهتر و قابل رقابت با فیلترهای ذره‌ای بوده است که به دلیل حساسیت زیاد پارامترهای طراحی به خطاهای تخمین مونت‌کارلو، این بهبود دقت حاصل نشده است. ...

تكنيك OFDM كه درواقع مخفف عبارت «مالتيپلكس متعامد برمبناي تقسيم فركانسي» مي‌باشد، روشي جهت ارسال داده ها بصورت موازي است كه با استفاده ازآن مي توان به نرخ بالايي ازانتقال داده، توسط ارسال همزمان برروي تعداد زيادي ازحاملهاي متعامد دست يافت. از آنجاكه اين روش به عنوان يك تكنيك انتقال چند حاملي، داراي قابليت بالايي جهت حذف تداخل بين سمبل ها درسناريوي انتقال از طريق كانال چند مسيره اي مي باشد، امروزه ازاهميت بالايي درمخابرات سيار برخوردار است. با توجه به گسترش روز افزون OFDM درسي ...