عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

"فیلترهای الکترواستاتیک " اغلب برای کنترل محیط زیست و در برخی موارد در پروسه‌های تولید مواد کاربرد دارند. این فیلترها عملا از دو واحد "الکتریک " و "مکانیک " تشکیل شده‌اند. پیشرفت مهندسی فشار قوی و دستیابی به منابع ولتاژ بالا (HV) و استفاده مناسب از قوانین نیروی الکترواستاتیک روز ذرات ، قابلیت جذب آن‌ها را با راندمان 99/999 درصد فراهم کرده است . اصول جذب ذرات در این نوع فیلترها براساس قانون "کولمب " می‌باشد. برای باردار کردن ذرات از پدیده "کرونا" و (با استفاده از یم ترانس -رکت ...

در این طرح براساس مطالعات چندین ساله قبلی، طراحی و ساخت بخش تغذیه الکتریکی (ترانس رکتیفایر فشار قوی) و کنترل‌کننده الکترونیکی آن و کلیه قسمت‌های مکانیکی شامل بدنه، صفحات جذب‌کننده، الکترودهای تخلیه الکتریکی، سیستم‌های ضربه‌زن به صفحات جذب و الکترودها نیز طراحی و ساخته شد، به طوری که این "فیلتر الکترواستاتیک " علاوه بر این که با توجه به مشخصات و ظرفیت آن می‌تواند به عنوان قابلیت الکتروفیلتر واقعی بر صنعت بهکار گرفته شود با امکانات پیش‌بینی شده روی آن قابلیت ایجاد تغییرات لازم ...

در این پژوهش عملکرد یک فیلتر الکتریکی استوانه‌ای با ولتاژ متغیر به صورت آزمایشگاهی و تئوری مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور در ابتدا یک مدل ریاضی دو بعدی توسعه داده شده است. در این مدل توزیع میدان الکتریکی از حل معادله‌ی پواسون بدست آمده و جهت پیش بینی حرکت ذرات از رویکرد اولرین و جهت پیش بینی میدان جریان سیال از معادلات k-? استاندارد استفاده شده است. در بخش آزمایشگاهی پس از طراحی و ساخت یک نمونه فیلتر الکتریکی استوانه‌ای شامل تجهیزات اندازه گیری پتانسیل الکتریکی و مید ...
  
چکیده ندارد.