عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیستم ناوبری اینرسی متصل‌به‌بدنه از یک واحد اندازه‌گیری اینرسی متشکل از سه شتاب‌سنج و سه ژایروسکوپ متعامد تشکیل می‌شود که برای تعیین موقعیت، سرعت و جهت حرکت وسایل نقلیه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیستم مکان وسیله‌ی نقلیه را در مسافت‌های کوتاه‌مدت با خطای کمی محاسبه می‌کند، درصورتیکه با گذشت زمان به علت خطای موجود در خروجی ژایروها و شتاب‌سنج‌ها و انتگرال‌گیری‌های متوالی از آنها، خطای مکان برآوردشده توسط سیستم افزایش می‌یابد. برای کاهش خطا از سنسورهای کمکی به همراه سنسورهای ...