عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
"فیلترهای الکترواستاتیک " اغلب برای کنترل محیط زیست و در برخی موارد در پروسه‌های تولید مواد کاربرد دارند. این فیلترها عملا از دو واحد "الکتریک " و "مکانیک " تشکیل شده‌اند. پیشرفت مهندسی فشار قوی و دستیابی به منابع ولتاژ بالا (HV) و استفاده مناسب از قوانین نیروی الکترواستاتیک روز ذرات ، قابلیت جذب آن‌ها را با راندمان 99/999 درصد فراهم کرده است . اصول جذب ذرات در این نوع فیلترها براساس قانون "کولمب " می‌باشد. برای باردار کردن ذرات از پدیده "کرونا" و (با استفاده از یم ترانس -رکت ...

چکیده ندارد.

به منظور ارزیابی عملکرد فیلترهای الکتروستاتیک و بررسی تاثیر عوامل متفاوت بر بازده جذب ذرات مدلی ریاضی رائه شده است . این مدل دربرگیرنده پیش‌بینی میدان الکتریکی، جریان گاز، پخش ناشی از آشفتگی، باردار شدن و حرکت ذرات می‌باشد. در این تحقیق دو نوع الکتروفیلتر تک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای بررسی شده‌اند. بدلیل ساختمان خاص الکتروفیلترها، معادلات حاکم در دو بعد بدست آمده‌اند. میدان الکتریکی از حل معادله ماکسول بدیت آمده است . مدل جدیدی جهت محاسبه میزان رشد ناحیه کرونا و جریان یونی به از ...