عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 40

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع اصلی پژوهش ، بررس میزان اعتماد کاربران اینترنت به محتوای منتشره در شبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی : فیس بوک و کلوب)، نگارش توسط یاسر اشراقی، استاد راهنما: دکتر حسن درزیان رستمی، استاد مشاور : دکتر داود صفایی. اهداف این پژوهش عبارت بود از: هدفهای این تحقیق عبارتند از :1- بررسی میزان اعتماد کاربران اینترنت به اخبار منتشره در شبکه های اجتماعی مجازی فیس بوک و کلوب 2- بررسی میزان اعتماد کاربران اینترنت به اطلاعیه های منتشره در شبکه های اجتماعی مجازی فیس بوک و کلوب ...

شبکه های اجتماعی مجازی محیط مساعدی را برای مشارکت افراد در جامعه مجازی، برقراری روابط نمادین و کشف مجدد خود و بازتعریف هویت های دینی، اجتماعی، سیاسی و... فارغ از محدودیت ها و عوامل سرکوب کننده از طریق تعاملات مجازی و نمادین فراهم می کنند. شبکه های اجتماعی مجازی مانند فیس بوک نزد کاربران ایرانی از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است، در زمان انجام این تحقیق در سال 88 فیس بوک جزء سایت های برتر در ایران بعد از گوگل، یاهو، بلاگفا و یوتیوب قرار داشت، می توان یکی از دلایل عمومیت یاف ...

در این مقوله رابط بین ویژگی های شبکه اجتماعی فیس بوک با میزان جذب جوانان تهرانی مورد بررسی قرار گرفته است.این پژوهش به صورت پیمایشی و براساس مبانی نظری پرسشنامه ای با همکاری و یاری استاد راهنما و متخصصان این حوزه تدوین و جمع آوری اطلاعات شده است. در این پژوهش نمی توان عدد معینی را در خصوص کل جامعه آماری بدست آورد، چراکه هر روز کاربران جدید زیادی درشبکه اجتماعی فیس بوک برای خود پروفایل ایجاد می کنند و از طرفی دیگر هم تعدادی عضویت خود را لغو می کنند که به این دلیل نمی توان آما ...

مقدمه: رشد روز افزون کاربران شبکه های اجتماعی به ویژه فیس بوک طی سالهای اخیر و متعاقب آن بوجود آمدن نوع جدیدی از اعتیاد به نام اعتیاد فیس بوکی، پژوهشگران زیادی را علاقه‌مند به بررسی عوامل روانشناختی در این رابطه نموده است. اهداف: این پژوهش علی مقایسه‌ای قصد داشت تا تیپ‌های شخصیتی از بعد درونگرایی و برونگرایی، طرحواره‌های شناختی، تصور از خود و فعالیتهای نیمکره مغزی را در کاربران فیس بوک مورد بررسی قرار دهد. از این جهت این متغیر ها را در کاربران فیس بوک با کاربران اینترنت و سا ...

در عصری زندگی می کنیم که فن آوری ها بر تمامی جنبه های زندگی سیطره یافته اند. رسانه ها نیز به عنوان بخش جدایی ناپذیر زندگی افراد، به تبع پیشتازی فن آوری های نوین، به وفور از آن تاثیر پذیرفته اند.پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر جلب مشارکت اجتماعی افراد انجام گرفته است. با توجه به نقش این شبکه ها در زندگی اجتماعی افراد و هم چنین لزوم شناسایی شیوه های تاثیر گذاری این شبکه ها بر زندگی واقعی در بیرون از دنیای مجازی، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش ب ...

دانش جمعیت شناسی از دیرباز اهداف و کارکردهای متنوعی داشته است. در شرایط کنونی توجه به تحرکات جمعیتی و انواع ویژگی های جمعیتی اهمیت خاصی پیدا کرده است. جمعیت شناسی نوین به تجزیه و تحلیل های کمی و کیفی جمعیت های مجازی و انواع تحرکات و تغییرات جمعیتی در این محیطها علاقمند است زیرا چند سالی می شود که در فضای مجازی، شبکه های اجتماعی کاربران و طرفداران زیادی پیدا کرده است و کاربران ایرانی نیز استقبال گسترده‏ای از شبکه‏های اجتماعی کرده‏اند و آمارها نشان می‏دهد که برخی از این شبکه‏ها ...

رشد چشمگیر و اهمیت روز افزون اینترنت در جوامع کنونی از یکطرف و نقش و تأثیر اوقات فراغت در ارتقای کیفیت حیات فردی و اجتماعی یا بر عکس در زمینه سازی و ایجاد آسیب های فردی و اجتماعی از طرف دیگر، توجه به این دو مبحث و به خصوص ارتباط آن ها را ضروری ساخته است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر اینترنت بر گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان و آزاد اسلامی خوراسگان پرداخته است. محقق در این پژوهش از روش مطالعه پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته است. جهت تحلیل یافته ها ...

هدف اصلی تحقیق حاضر " بررسی تطبیقی انتشار اطلاعات و اخبار در فیس بوک و توئیتر از دیدگاه کاربران تهرانی" انجام گرفته است. روش این تحقیق پیمایشی و ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه بوده است. پس از پرشدن پرسشنامه ها، جداول توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار spss بدست آمده و تحلیل شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کاربران شبکه های اجتماعی فیس بوک و توئیتر در تهران هستند که تعداد آنها نامشخص است. روش نمونه گیری در این پژوهش خوشه ای چند مرحله‌ای است و بدلیل اینکه جامعه آماری نامشخص ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه سواد رسانه بانحوه ی استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک می باشد .پنج فرضیه و پنج سوال در این پژوهش مطرح شده است ؛وجامعه آماری دانشجویان کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی که در فیس بوک فعالیت داشته اند هستند . روش نمونه گیری تمام شماری است .برای گردآوری داده ها ،از پرسشنامه 33سوالی استفاده شده که 3 سوال مربوط به اطلاعات شخصی و14سوال مربوط به سواد رسانه ومولفه های آن و16سوال آن نیز نحوه ی استفاده دانشجویان از شبکه اجتماعی ...