عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 785

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده: توجیه و پیش بینی نتایج آزمایش که ما را در درک نیروها و عوامل موثر در هسته یاری می کند مستلزم معرفی مدل های مختلف است. از طرفی پیشرفت امکانات و تجهیزات آزمایشی ، دانشمندان را قادر به انجام آزمایشاتی با هسته های سنگین در انرژی های بالا و متوسط نموده که نتایج جالبی را در پی داشته است. مدل های مختلفی برای توجیه این نتایج معرفی شده اند .یکی از مدل های قدرتمند، مدل سیستم دو هسته ای است. هدف از انجام این رساله آشنایی با این مدل و نحوه ی استفاده ی آن در واکنش های هسته ای است ...

صنعت هسته‌ای در قبال تولید انبوه انرژی، مقداری پسمان نیز تولید می‌کند که بخش عمده این پسمان ها ناشی از عملکرد راکتورها و کاربردهای نظامی انرژی هسته‌ای می‌باشد. این پسمان‌های پرتوزا که هرساله در حدود 10000 تن به حجم آن‌ها افزوده می‌شود باید با روش های صحیح تحت مدیریت پسمانداری قرار گیرند، به نحوی که جداسازی آن‌ها از محیط زیست تضمین گردد. یکی از روش‌هایی که اخیراً توسط دانشمندان هسته‌ای مورد بحث قرار گرفته است، تبدیل پسمان‌های هسته‌ای خطرناک با استفاده از راکتورهای نسل جدید ADS ...

از آغاز تاریخچه‏ی فیزیک هسته‏ای تاکنون استفاده از مدلی که قادر باشد توصیف مناسبی از رفتار نوکلئون‏ها را که متأثر از نیروی هسته‏ای قوی موجود بین آنهاست ارائه دهد، از اهمیت ویژه‏ای برخوردار بوده است. روش بسط هماهنگ‏های فوق‏کروی یکی از مطمئن‏ترین و موفق‏ترین روش‏ها جهت مطالعه‏ی سیستم‏های چند ذره‏ای در مکانیک کوانتومی نسبیتی و غیرنسبیتی است. ما قصد داریم با استفاده از این روش شکل مناسب معادله‏ی شرودینگر را برای سیستم هسته‏ای سه نوکلئونی تریتون استخراج کرده و پس از آن به منظور برر ...

تولید انرژی به روش همجوشی هسته ای، به دلیل بهره انرژی ضعیفی که تولید می کند، صرفه اقتصادی ندارد. در نتیجه رسیدن به همجوشی پایدار، مستمر و اقتصادی، نیاز به محرکی برای جبران کاستی ها و برآوردن معیار لاوسون، دارد؛ نیز همجوشی مستمر نیاز به تولید تریتیوم، به عنوان سوخت همجوشی، به صورت خودکفا دارد. این مهم، دانشمندان را به فکر ترکیب شکافت با گداخت برای جبران این موضوع انداخت. با استفاده از نوترون های پر انرژی ناشی از همجوشی، می توان هم سوخت شکافای اورانیوم یا پولوتونیوم تولید کرد و ...

در این مطالعه تاثیر خواص ماده هسته‌ای بر روی محاسبه پتانسیل هسته‌ای را با استفاده از معادله حالت هسته‌های داغ مورد بررسی قرار داده‌ایم. برای این منظور در این تحقیق پیشنهاد شده است تغییرات انرژی حاصل از اثرات تراکم‌پذیری در طی واکنش با استفاده از این معادله حالت محاسبه شود. بررسی انجام شده بر روی واکنش با استفاده از فرمالیزم پیشنهادی در این تحقیق نشان می‌دهد که، تصحیحات ناشی از اثرات تراکم‌پذیری را می‌توان به خوبی توسط این معادله حالت و یک نیروی وابسته به انرژی با برد صفر، د ...

طی مطالعات انجام شده، فیزیکدانان پی برده‌اند که پتانسیل شیمیایی با افزایش دما کاهش می-یابد. در نیمه هادی‌های معمولی که شرط ? << Ef (Ef انرژی فرمی و ? پارامتر شکاف است) برقرار است نیز این رفتار مشاهده می‌گردد، ولی در مواردی که این شرط برقرار نیست پتانسیل شیمیایی نزدیک دمای بحرانی (تقریبا برابر با 0/57?) با افزایش دما افزایش می‌یابد. در این رساله وابستگی دمایی پتانسیل شیمیایی با دما برای چند هسته مختلف (27Si , 28Si , 56Fe , 57Fe , 93Mo , ...

مدت زیادی است دانشمندان فیزیک هسته ای در حال تحقیق روی شناخت واقعی نیروی هسته-ای در سیستم‌های چند نوکلئونی هستند. از یک سو دانشمندان نظریه پرداز با ارائه‌ی مدل های متفاوت سعی دارند مقادیر انتظاری مشاهده‌پذیرهای مربوط به سیستم های چند نوکلئونی را پیش بینی کرده و از سوی دیگر دانشمندان تجربی کار با اندازه‌گیری مشاهده‌پذیرهای مذکور سعی در محک‌زدن میزان صحت مدل‌های ارائه شده دارند. در حال حاضر تفسیر و تطبیق نتایج مربوط به سیستم های دو نوکلئونی به خوبی امکان پذیر است. اما کاربرد مد ...

با استفاده از مدل‌سازی اثرات ناشی از نیروی مغز دافعه در برهم‌کنش‌های نوکلئون-نوکلئون از طریق مدل اصلاح شده‌ی واپیچش-دوگانه، به بررسی نقش اثرات معادله حالت ماده‌ی هسته‌ای در طول فرآیند همجوشی کامل دو هسته‌ی برهم‌کنشی پرداخته‌ایم. با توجه به مفهوم دمای هسته‌ی مرکب، مطالعات انجام گرفته در این تحقیق را به دو بخش اثرات اصلاحی ماده‌ی هسته‌ای سرد (0 = T) و گرم (0 ? T) تقسیم‌بندی نموده‌ایم. تحقیقات ما در بخش اول براساس معادله حالت پیش‌بینی شده توسط مدل توماس-فرمی صورت گرفته و اختصاص ...

نتایج حاصل از پراکندگی الکترون از نوکلئون در سال 1969 در شتاب دهنده خطی استانفورد بیانگر وجود ساختار داخلی برای نوکلئون های آزاد بود و نشان می داد که پروتون‌ها و نوترون‌ها ذرات بنیادی نبوده و دارای ساختار داخلی‌اند. تحقیقات انجام گرفته در این زمینه نشان می داد که پروتون‌ها و نوترون‌ها از سه نوع ذره به نام کوارک تشکیل شده اند و دارای ساختار داخلی هستند. گروه تحقیقاتی EMC در سال 1983 با استفاده از پراکندگی ناکشسان ژرف میون از هسته‌ها نسبت تابع ساختار هسته آهن به تابع ساختار دوت ...