عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1192

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بلورهای فونونی با توجه به پارامترهای فیزیکی و نوع آرایش شبکه آنها دارای نوارهای ممنوعه فرکانسی هستند که به این نوارها، نوار ممنوعه فونونی گفته می‌شود. امواج مکانیکی با فرکانس واقع در این نوار ممنوعه نمی‌توانند داخل بلور فونونی انتشار پیدا کنند. می‌توان با ایجاد نقص در یک بلور فونونی (تغییر شعاع و حذف یک میله (L1) یا سه میله(L3) و یا تغییر شکل یک میله)، درون نوار ممنوعه فونونی مدهایی را به وجود آورد که به آنها مدهای نقص گفته می‌شود. با پیدایش این مدهای مربوط به نقص، می‌توان ام ...

در شیدسپهر خورشید، الگوهای دانه‌ای پیوسته با یکدیگر برخورد کرده و دانه‌های جدید با کنار زدن دانه‌های قدیمی ایجاد می‌شوند. در مقیاس‌های بزرگتر در نواحی آرام با توجه به حرکت‌ دانه‌ها, میدان جریان‌های بزرگ مقیاسی (میدان‌ جریان‌های ابردانه‌ای) به‌وجود می‌آیند. روش‌های مختلفی برای استخراج این ساختارهای بزرگ مقیاس بر روی سطح وجود دارند. با استفاده از روش‌ ردگیری توپ‌های هندسی، نمایه‌ی سرعت محاسبه و میدان‌های سرعت ابردانه‌ای استخراج می‌شوند. با توجه به الگوریتم شناسایی خودکار، مرزه ...

نحوه ساخت عملگرهای دیراک و کایرالیتی روی AdS2 فازی و جابجایی توضیح داده شده است.در حالت فازی توصیفی از شبه تعمیم جبر گینسپارگ –ویلسون برای ساخت مدولهای تصویری مورد استفاده قرار گرفته است.تصویرگرهای متناظر که تکانه زاویه ای چپ و اسپین را به هم جفت میکنند برای ارایه تکانه زاویه ای کل کمینه مورد استفاده قرار گرفته است. نشان داده شده است که شبه تصویرگرها و عملگرهای شبه دیراک و شبه کایرالیتی در حالت ناجابجایی به مشابه های کلاسیک خود در حالت حدی میل میکنند.به علاوه نمایش های تقلیل ...

در مطالعه‌ی حاضر، رفتار ترابردی نانو لوله‌های تک دیواره‌ی نوعی مورد بررسی قرار گرفته است. رسانش الکتریکی آن‌ها در دمای صفر درجه و رژیم پاسخ خطی بر اساس فرمول لانداور محاسبه شده است؛ در این رهیافت، یک رابطه‌ی خطی میان رسانش و ضریب عبور الکترونی وجود دارد. در سامانه‌های مورد بررسی، برهم‌کنش الکترون‌- الکترون در تقریب میدان متوسط لحاظ شده است. محاسبات در تقریب بستگی قوی با در نظر گرفتن اثر همسایه‌های اول و با استفاده از روش تابع گرین انجام شده است. خواص ترابرد نانو لوله‌ی نوعی ...

چرخند های حاره ای با سرعت های بیش از 119 کیلومتر برساعت یکی از مخاطرات اساسی هستندکه هرساله هزاران قربانی می گیرند. در منطقه شمال اقیانوس هند ودریای عربی حدود هفت درصد این طوفان‎ها رخ می‎دهند و از جمله قویترین چرخندهای حاره‎ای که در دریای عربی رخ داده‎، طوفان گونو درسال 2007 بوده است. یکی از ابزارهایی که امروزه برای بررسی و شناخت این طوفان‎ها و در نتیجه کاهش خسارات ناشی از آن، به کارگرفته می‎شوند، استفاده از شبیه سازی‎های عددی می‎باشد. دراین تحقیق با بکاربردن شبیه‎سازی دو ...

در این رساله، حالت های پایا برای رشته ی سیال وشکسانی که از روزنه ی گردی خارج شده و بر روی سطح جامد می افتد بررسی شده است. مارپیچش، تا شدن و جریان ایستای محوری سه حالت پایایی هستند که رشته ی وشکسان پس از برخورد با سطح تجربه می کند. در ابتدا با ترسیم فضای حالت ها، مکان هر یک از حالت ها را در در فضای پارامترها مشخص کردیم. گذار بین حالت ها را بررسی کرده و دریافتیم که به هنگام گذار از یک حالت به حالت دیگر به عنوان نتیجه ای از تغییر پارامترها، رشته ی سیال حالت های میانی را تجربه م ...

در این پایان‌نامه با استفاده از انحراف‌سنجِ ماره‌ای موازی فاصله کانونی میکرولنز تعیین می‌شود. باریکه لیزر پس از عبور از دو عدسی همگرا که تشکیل سیستم تلسکوپی می‌دهند پهن و موازی شده، و سطح یک توری رانکی را که بر امتداد انتشار باریکه عمود است، روشن می‌کند. در فاصله معینی از آن، توری مشابه دیگری قرار می‌گیرد. صفحات و خطوط این دو توری به موازات همدیگرند. در اثر انتشار نور از میان توریِ اول، خود‌تصویر توری اول روی توری دوم تشکیل می‌شود. برهم‌نهی این دو ساختار فریزهای ماره موازی ای ...

در این کار ‎تاثیر‎ خودگرانش عمودی بر ساختار دینامیکی قرص های برافزایشی پهن رفت غالب ‎‎(ADAFs)‎‎ در اطراف ‎‎‎اجرام مرکزی با استفاده از روش خود مشابه مورد بررسی قرار می گیرد. قرص را پایا‎، دارای تقارن محوری و از نظر هندسی باریک در نظر گرفته ایم. همچنین قرص متلاطم و دارای وشکسان تلاطمی است. فرض می کنیم که انرژی اتلافی ناشی از وشکسانی تلاطمی در تعادل با انرژی های تابشی و پهن رفتی باشد و میدان مغناطیسی قرص ساختار چنبره ای داشته باشد. نتایجی که بدست آورده ایم نشان می دهد افزایش پار ...

در این پایان‌نامه به بررسی انرژی حالت پایه شبکه‌ای غیرتناوبی از اتصالات جوزفسون برحسب میدان مغناطیسی عمود بر آرایه می‌پردازیم. این آرایه یا نردبانی است و یا دوبعدی. دینامیک شبکه‌ی گردابه‌ای نیز در پاسخ به جریان خارجی مطالعه می‌شود. در بررسی انرژی حالت پایه از نردبان‌های متشکل از دو یاخته‌ی با مساحت‌های متفاوت که دارای نظم متفاوت هستند و همچنین شبکه‌ی شبه‌تناوبی دوبعدی پنروز استفاده می‌شود. در بررسی دینامیکی از شبکه‌ی پنروز استفاده می‌شود. نتایج بررسی حالت پایه برای شبکه‌ی غی ...