عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11145

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برای تحقق رویای علم فیزیک یعنی اتحاد بخشیدن به نیروهای طبیعت، فیزیکدانان راه حل را در بررسی نظریاتی یافتند که شامل ابعاد اضافی هستند. نظریه ریسمان به عنوان یک نظریه جامع تعداد ابعاد اضافی را 10 بعد معرفی می‌کند. به طور واضح آشکارسازی ابعاد اضافی دلیل روشنی بر درست بودن نظریه ریسمان و دیگر نظریات مرتبط می‌باشد. راه آشکارسازی این ابعاد رسیدن به انرژی‌های بالا است، چراکه دنیای چهار بعدی ما پوسته‌ای درون فضایی با بیش از چهار بعد به نام توده فرض می‌شود، که در یک سطح انرژی بالاتری ...

کاربست مدل کوارکهای تشکیل دهنده (Constituent Quark Model) ساختار هادرونها که در آن ساختار هادرونها که در آن ساختار هادرونی توسط ساختار کوارکهای تشکیل دهنده تعیین می‌شود، آزموده شده است . مدل یاد شده بسط داده شده و با داده‌های تجربی اخیر پارامترهای مدل محاسبه شد. نتایج اگر چه در مر تبه‌ای Leading Order در این مدل محاسبه شده‌اند اما با نتایج محاسباتی در مرتبه‌ای بالاتر Next-Leading Order و نیز با نتایج تجربی همخوانی عالی دارد. در این مدل مسئله حالت‌های پیوندی گنجاینده شده است و ...
نمایه ها:

چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی دیدگاههای دبیران فیزیک در باره ثابت‎های بنیادی ظاهر شده در معادلات کتب درسی مدرسه‎ای صورت گرفته است. ثابت‎های بنیادی جهت تبدیل تناسب‎ها و تنظیم دیمانسیون در روابط فیزیکی مورد استفاده قرار می‎گیرد. اگر یک کتاب فیزیک و یا یک مقاله فیزیک را مورد مطالعه قرار دهیم، اغلب به فرمول‎ها و روابط ریاضی بر می‎خوریم که در آنها کمیت‎هایی وجود دارند که ثابت بوده و اصلا تغییر نمی‎کنند. لذا این کمیت‎ها را ثابت‎های فیزیکی می‎گویند. برای به‎وجود آمدن یک ثابت تلاش‎ه ...

در این بررسی علت فیزیکی نقض قانون جمع گاتفرید بررسی شده است . با نگرشی مبنی بر مدل والونی هادرونها ساختار نوکلئون تعریف شده است . با سودجستن از فیزیک Pr های پائینی قلمرو غیر اختلالی که تئوری اختلالی کوانتم کرومودینامیک ، بمانند تئوری حاکم بر برهم‌کنش‌های قوی است ، ناتوان از محاسبه آن است ، در نظر کرفته شده است . نشان داده‌ایم بدون اینکه نیازی به شکست تقارن SU (2) چاشنی دریای نوکلئون باشد، می‌توان داده‌های تجربی قانون جمع گاتفرید را همراهی کرد. در این پروژه تاکید ما بر این است ...

بر اساس سر فصل مصوب "شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی" مجموعه وسایل آزمایشگاه فیزیک پایه II تعیین و پس از بررسی‌های لازم دستگاه و قطعات مختلف طراحی و ساخته شده‌اند. همچنین با انجام آزمایش‌های لازم، دستورالعمل‌های مربوط به آزمایش‌های مربوطه برای استفاده مربیان و دانشجویان تهیه گردیده است . ...

هدف این پژوهش، تعیین نشانگرهای سواد فیزیکی با استفاده از نظر اساتید و کارشناسان آموزش فیزیک در کشور ایران بوده است. سواد فیزیک برای دانش آموزانی که در ایران تحصیل می کنند، تعریف شده است. در تعیین نشانگرهای سواد فیزیک، از نظرات اساتید آموزش فیزیک ایران در نظم دهی و تعیین مولفه ها و نشانگرها استفاده شد. در این مرحله سواد فیزیک در هشت فصل کلی با تعدادی زیر فصل در هر فصل، تعریف شد. در جهت سازمان دهی فصل ها، از نظر کارشناسان آموزش فیزیک در ایران استفاده شد. برای سنجش نظرات کارشناس ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی ضرورت آموزش فیزیک حالت جامد و نقش تکنولوژی آموزشی در یادگیری مفاهیم ، نگرش و انگیزش دانش آموزان بوده است . جامعه ی آماری آن ، اساتیدفیزیک دانشکده ی علوم پایه ی دانشگاه شهید رجایی و کلیه ی دبیران زن و دانش آموزان دختر منطقه ی بوستان و گلستان رباط کریم استان تهران است که تعداد 8نفر از اساتید،20نفراز دبیران فیزیک زن و حدود 70 نفراز دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی رشته ی ریاضی و فیزیک به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شده اند.دانش آموزان به طور مساو ...

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شبکه‌ی دیدبانی زمینی به صورت پراکنده توزیع شده‌، و تراکم توزیع مکانی آن‌ در نقاط مختلف متفاوت است. بنابراین پوشش داده‌های دیدبانی بارندگی در سطح زمین یکنواخت نبوده و اطلاعات دقیقی از بارندگی و دیگر پارامترهای فیزیک جو در مناطق فاقد ایستگاه‌های دید‌بانی زمینی در دسترس نیست. با شناسایی محدودیت‌های دیدبانی‌های زمینی و با ظهور ماهواره‌های هواشناسی در دهه‌ی 1970، دانشمندان برای رسیدن به پایش کاملی از بارندگی و پارامترهای فیزیک جو تلاش کردند از فنو ...

توصیف‌های فیزیک کوانتومی و فیزیک کلاسیکی در فرمول‌بندی ریاضیاتی، مفاهیم بنیادی و نتایج فلسفی با هم تفاوت دارند. فرض‌های یک دنیای کلاسیکی واقعی (واقع‌گرایی موضعی و واقع‌گرایی ماکروسکوپی) با پیش‌بینی‌های مکانیک کوانتومی مغایرت دارند، چنانچه با نقض نابرابری بل و نا برابری لگت-گارگ نشان داده شده است. این موضوع که چه وقت و چگونه سیستم های فیزیکی رفتار کوانتومی‌شان متوقف شده و رفتار کلاسیکی را آغاز می کنند، هنوز بطور گسترده‌ای در جامعه فیزیک مورد بحث است و موضوع اصلی پژوهش‌های علمی ...