عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 53

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تولید محصول و قابلیت کشاورزی در هر منطقه به هوا و ویژگی های اقلیمی آن بستگی دارد، لذا مطالعه ی عناصر و عوامل اقلیمی موثر بر کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کلزا سومین منبع مهم تولید روغن خوراکی بعد از سویا و نخل روغنی در جهان می‌باشد. ایران از کل تولید جهانی کلزا در سال 2000 با تولید 17090 تن، سهمی برابر 0/04 درصد از تولید کلزای جهان را به خود اختصاص داده است. در این تحقیق به منظور پهنه بندی اراضی استان ایلام جهت کشت کلزا از داده‌های اقلیمی بارش، دما، درجه- روز، ساعات ...

رشد گونه های درختی علاوه بر خصوصیات ژنتیکی ، به عوامل مختلف محیطی و رویشگاهی مانند خاک، اقلیم و البته فیزیوگرافی منطقه بستگی دارد. پی بردن به نوع و میزان ارتباط عوامل فیزیوگرافی با جوامع جنگلی، می تواند راه گسای بسیاری از چالش های موجود در رابطه با مدیریت پایدار و درخور جنگل ها باشد. در این تحقیق به منظور بررسی اثرات فزیوگرافی عرصه بر روی تراکم و درصد مساحت تاج پوشش گونه بلوط ایرانی با استفاده از اطلاعات جمع اوری شده از 30 قطعه نمونه 12 آری که به روش منظم تصادفی برداشت گردید ...

با توجه به اهمیت خصوصیات فیزیوگرافی حوضه ها، حجم زیاد اطلاعات و زمانبر بودن تجزیه و تحلیل این اطلاعات، استفاده از روشهایی به منظور انجام سریع و دقیق این مطالعات مورد نیاز می باشد .قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی، سبب شده تا متخصصان هیدرولوژی در سالهای اخیر به استفاده از نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور روی آورند.در این تحقیق به عنوان نمونه، مطالعات فیزیوگرافی حوضه آبریز بند بتن غلتکی kh10 جایزان، که با هدف کنترل سیلاب های فصلی ورودی به شهر جایزان و روستاه ...
نمایه ها:
Gis | 

فیزیوگرافی بخشی از مطالعات مربوط به علوم زمین است که در آن ویژگی های فیزیکی حوضه آبخیز از قبیل مساحت، محیط و پستی و بلندی، شیب، جهت و ... مطالعه بررسی می شود. از انجا که علاوه بر ویژگی های اقلیمی و هیدرولوژیکی، خصوصیات فیزیکی حوضه نیز تأثیر مستقیمی بر روان آب و شدت و ضعف سیلابها دارد. حوضه آبخیز سبلان در شمال شهر سرعین واقع است و در محدوده 30 و '11 و ˚38 تا 30 و '22 و ˚38 عرض شمالی 00 و '54 و ˚47 تا 00 و '12 و ˚48 طول شرقی و در اردبیل قرار دارد. در این مقاله با ارائه جداول و ...

این مطالعه به منظور بررسی تاثیر عوامل فیزیوگرافی با ساختار توده و زادآوری طبیعی در جنگل‌های زاگرس انجام شد. بدین منظور منطقه‌ای به مساحت 500 هکتار از این جنگل‌ها در جنوب غرب شهرستان آبدانان واقع در استان ایلام در منطقه حفاظت شده دینارکوه انتخاب شد. سپس به طور تصادفی- سیستماتیک 90 پلات مربعی شکل با ابعاد 10×10 متر مربع پیاده و در داخل هر پلات مشخصه‌های کلیه درختان و درختچه‌ها شامل: نوع گونه‌، فرم رویشی، درصد تاج‌پوشش گونه‌ها، قطر برابرسینه، ارتفاع کل و موقعیت مکانی تک تک گونه‌ ...

جهت دستیابی به توسعه پایدار و همچنین حفاظت از اکوسیستم‌های طبیعی و تنوع زیستی آن‌ها، لازم است نقش واحد های بوم‌شناختی و عوامل فیزیوگرافی و تاٌثیر آن‌ها بر تراکم زادآوری و تنوع گونه‌های چوبی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. به همین منظور، تعداد 92 قطعه نمونه با روش تصادفی سیستماتیک و به مساحت 400 متر مربع در جنگل‌های مازوچال کلاردشت چالوس مورد بررسی قرار گرفت. در هر قطعه نمونه مشخصات نوع گونه و درصد پوشش کلیه گونه‌های علفی چوبی ثبت و اندازه-گیری شد. هفت گروه گونه اکولوژیک با توج ...

در این تحقیق دو روش ژئومرفولوژی و واحدهای فیزیوگرافی برای تهیه نقشه پوشش گیاهی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مطالعه در قسمتی از حوضه آبخیز طالقان به مساحت 16230 هکتار شامت زیرحوضه های آرتون و کش-زیدشت و کلانک انجام گرفت. بطورکلی در منطقه مورد مطالعه تیپهای پوشش گیاهی با واحدهای کاری تطابق کمی داشتند. ...

زادآوری و تضمین استمرار جنگل یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مدیریت پایدار است، بنابراین با توجه به اهمیت نقش جنگل‌های زاگرس لزوم انجام تحقیقات جامع و گسترده در مورد بحران زادآوری‌های موجود در این جنگل‌ها روز به روز افزایش می‌یابد. این مطالعه به منظور بررسی اثرات فیزیوگرافی و برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک بر روی وضعیت زادآوری طبیعی تیپ‌های جنگلی بلوط در زاگرس شمالی (مریوان) انجام گرفت. لذا بدین منظور، اثر طبقات ارتفاع از سطح دریا، طبقات شیب و جهات مختلف جغرافیایی و برخی ویژگی‌ ...

هيدروژئومورفولوژي يکي از زيرشاخه هاي ژئومورفولوژي است که به مطالعه اشکال ناهمواري هاي ناشي از عمل آب، به ويژه رودخانه ها مي پردازد. شناخت و تبيين عوامل هيدروژئومورفولوژيک و عملکرد آنها روي سطح ساختماني اوليه در حوضه آبريز بابلرود، همچنين تهيه نقشه هاي کاربردي در راستاي شناخت و مديريت محيط در اين حوضه، اهميت زيادي دارد. بررسي زمين شناسي، آب و هواشناسي، فيزيوگرافي و هيدرولوژي، خاک و پوشش گياهي و انجام بررسي هاي ميداني در حوضه، با تبيين و تحليل عوامل دخيل در فرايندهاي شکل زايي، ...