عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ادبیات مهاجرت زمینه ای ادبی است که وقایع را تنها پس از پدیدار شدن در جامعه باز می نمایاند. طی سه دهه گذشته این پدیده هرچه بیشتر در میان طبقه متوسط ایرانی ملموس بوده است و همزمان ایرانیان مهاجر از گوشه کنار جهان سربرآورده اند.فیروزه دوما در دو کتاب خود، زندگی خانواده اش را در ایالات متحده به تصویر می کشد. کتاب " عطر سنبل عطر کاج" مشتمل بر27 داستان و کتاب "خندیدن بدون لهجه" 28دارای داستان می باشد.پژوهش حاظر با تکیه بر مفهوم خود و دیگری در تئوری های مختلف نقد مانند تئوری پسااست ...