عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

محمد الفیتوری( 1930م) یکی ازبارزترین شاعران معاصر سودان است که از او در ادبیات عربی غافل شده اند وبه اندازه باید و شاید به او توجه نشده است البته بدان معنا نیست که اصلاَ محققان به بررسی او نپرداخته اند بلکه به نسبت جایگاه و قوت شعری که در این شاعر وجود دارد از او غافل مانده اند فیتوری شاعری متعهد است گرایش به ادبیات رئالیستی دارد وبه همین خاطراز طبقه فرودست و مستضعف و زیرین سخن می گوید و دربرابر استبداد و استعمار خارجی می ایستد و از حقوق ملتش دفاع می کند واو با مهارت تمام مض ...

شالوده‌شکنی یکی از انواع رویکردهای نقد ادبی است که در فاصله‌ی سال‌های1970-1960 پا به عرصه‌ی وجود نهاده ‌است. نقد مذکور با اعتقاد به نشانه‌شناسی چارلز سندروس پیرس مبنی بر اینکه: یک واژه، در شرایط زمانی، مکانی، تربیتی و فرهنگی متفاوت معانی متفاوتی می‌دهد، در مقابل این باور زبان‌شناسانِ ساختارگرا که: یک واژه بر یک مفهوم‌ قراردادی دلالت‌ می‌کند، ایستادگی‌کرد و با انتساب مطلق متن به ساختارها برای تعیین معنای آن مخالفت ‌نمود، سپس پساساختارگرایان این ‌ عقیده را که نویسنده خالق معنا ...