عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اکثر کتب دندانپزشکی مثل Shitlingburg, Dykema, Tylman معتقدند دندان سانترال ماگزیلا دارای دوپلن می‏‎باشد‎‏ تنها Masahiro Kuwata معتقد است که دندان سانترال دارای سه پلن می‏‎‎‏باشد با توجه به این مسئله تصمیم گرفتیم چگونگی این امر را بررسی نمائیم بنابراین این هدف اصلی این تحقیق بررسی پلنهای سطح باکال دندان سانترال ماگزیلا می‏‎‎‏باشد بدین منظور 32 مورد نمونه از بین دانشجویان دانشکده دندانپزشکی تهران انتخاب شدند که دندانهای آنها ظاهر طبیعی داشته و عاری از هرگونه ترمیم پوسیدگی، جرم ...