عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طی بررسی فون مگسهای سیرفیده (Dipt: syrphidae) در شهرستان مرند (استان آذربایجان شرقی) در سالهای 1376-77، 29 گونه، مشتمل بر 18 جنس از 9 قبیله و دو زیر خانواده، جمع‌آوری و با توجه به اندام تناسلی افراد نر شناسائی شد. وسایل نمونه‌برداری مختلفی همانند تور حشره‌گیری، تله‌نوری و پرورش مراحل نابالغ تا مرحله بلوغ جهت جمع‌آوری دو بالان این خانواده مورد استفاده قرار گرفت . لیست آنها تهیه و اطلاعاتی در مورد پراکنش آنها فراهم شد. این مگسها از گلها بازدید کرده و در نتیجه گرده‌ها را حمل می‌ ...