عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 388

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برای بررسی فون کنه‌های شکارگر زیرراسته‌ی Prostigmata در باغ ها و مزارع ممقان، نمونه برداری های متعددی از خاک و اندام های هوایی گیاهان زراعی و باغی طی فصل زراعی 1393 صورت پذیرفت. در این مطالعه تعداد 1500 اسلاید میکروسکوپی تهیه گردید و در مجموع 24 گونه از 16 جنس متعلق به 8 خانواده شناسایی گردید که از بین آنها تعداد 1 گونه برای فون کنه‌های دنیا و 3 گونه برای فون کنه های ایران جدید بودند. ...
نمایه ها:
فون | 

از آنجا که خزندگان اهمیت فراوانی در شبکه حیات و اکوسیستم‌های خشکی دارند ما در این مطالعه به بررسی فون خزندگان و برخی جنبه‌های آناتومیکی و بافت شناسی یک گونه از سوسماران ساکن شرق استان لرستان پرداختیم. برای انجام این تحقیق سفرهای متعددی به مناطق مورد مطالعه که شامل شهرستان‌های درود، ازنا و الیگودرز بود انجام گرفت و طی آن نمونه‌های جانوری به طرق مختلف جمع آوری گردید. نمونه‌ها سپس در آزمایشگاه با استفاده از خصوصیات بیومتری و مورفولوژی و با کمک کلید های شناسایی مورد مطالعه قرار گ ...
نمایه ها:
مار | 
فون | 

به منظور جمع‌آوری فون حشرات مراتع استان همدان، عرصه‌های مرتعی استان به هشت حوزه اکولوژیک تقسیم و در داخل هر حوزه چند منطقه تعیین شده است . که از لحاظ اقلیمی و پوشش گیاهی تیپیک آن حوزه است . جمع‌آوری نمونه‌ها در مناطق فوق به روشهای مختلف انجام می‌گیرد. که پس از انتقال، اتاله و آماده شدن آنها در آزمایشگاه، برای انجام مطالعات تاکسونومیک آماده می‌شوند. در این طرح سعی می‌شود که نمونه‌های جمع‌آوری شده از سطح مراتع در سطح خانواده شناسایی شود و شناسایی در سطح جنس و گونه در فاز بعدی ط ...
نمایه ها:
فون | 
حشره | 
مرتع | 

مراتع بدلیل دستکاری بشر، از فون نسبتا غنی برخوردارند. مشاهده می‌شود در سطح مراتع در سالهای اخیر عوامل کاهنده‌ای وجود دارد لذا هر گونه دخالت روی این عومل بایستی با احتیاط خاصی صورت گیرد. بطوریکه تعادل طبیعی حفظ گردد لذا در این راستا اولین قدم تعیین فون گیاهان مورد نظر می‌باشد در منطقه در این رابطه هیچگونه کاری صورت نگرفته است و این اولین تحقیق در نوع خود می‌باشد از طرفی گیاهان لگوم مرتعی جایگاه خاصی را در بین مجموعه گیاهی منطقه دارند که بعضی از آنها نظیر گون... گونه غالب منطقه ...
نمایه ها:
فون | 
جنگل | 
مرتع | 
حشره | 

این طرح که یکی از پایه های اساسی تحقیقات گیاه پزشکی است بطور مستمر و بصورت طرح ملی اجرا می شود .درسال 1360 باتوجه به امکانات موجود جمع‌آوری فون حشرات ازمناطقی که درقسمت محل اجرا منعکس‌است به مورد اجرا درمی آید.شناسائی وطبقه بندی حشراتی که جمع‌آوری شده اند و مالا" با نگهداری آن در مجموعه حشرات موسسه بصورت یکی از ابزار مهم گیاه پزشکی دیگر از اقدامات موردعمل این طرح‌است ،نتایج حاصله ازاین تحقیقات بصورت انتشارات علمی دراختیار مراجع ذیربط قرار می گیرد،تا محققین با بهره گیری ازآن د ...
نمایه ها:
فون | 
حشرات | 
ایران | 

باتوجه به اهمیت فوق‌العاده کشت و تولید پیاز در آذربایجان شرقی ،حفظ این محصول از گزند آفات امری ضروری است . انجام این مهم و دستیابی به یک روش کنترل منطقی آفات در قدم اول مستلزم شناسایی فون حشره‌ای این زراعت مهم و پراهمیت است . بدیهی است جمع‌آوری و شناسایی گونه‌های مفید و مضر حشره‌ای پیاز در مناطق عمده پیازکاری استان و استفاده از اطلاعات بدست آمده در تنظیم برنامه‌های مدیریت - مبارزه تلفیقی با آفات پیاز نقش مهم و موثری خواهد داشت . ...

طی یک بررسی در سالهای 1367 و 1368 کنه های انجیر در سه استان خوزستان ، فارس ، کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری گردید. این کنه از 7 خانواده می باشند. مطالعه بیولوژی کنه های گیاهخوار غالب بخصوص Eotetranychuschus hirsti در شرایط طبیعی و هم چنین آزمایشگاهی انجام گردید. تار عنکبوتی انجیر 17 - 21 نسل در سال در شرایط اهواز تولید می کند. مدت زمان لازم برای یک نسل کنه کوتاه تار عنکبوتی انجیر در درجه حرارتهای 25 و 40 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 5 70 درصد به ترتیب 5 ˆ8 و 6 روز بوده است . در ...

اطلاعات موجود مبین آن است که در مناطق مختلف گونه‌های متفاوتی از پشه خاکیها به عنوان ناقل بیماری لشمانیوز جلدی عمل می‌نماید. با توجه به اهمیت بیماری لشمانیوز جلدی در استان اصفهان و بروز طیف وسیعی از اشکال کلینیکی متفاوت بیماری و با در نظرگرفتن نقش عمده پشته خاکیها در گسترش بیماری، در این طرح پژوهشی سعی خواهد شد فون پشته خاکیهای موجود در منطقه رودشت که یکی از نواحی اندمیک است شناسائی گردد. ...

مراتع کشور دارای ارزش اقتصادی و زیست محیطی غیرقابل جانشین می‌باشد. متاسفانه اغلب گیاهان مرتعی و درختکاری استان قم به آفت موریانه مبتلا می‌باشد. لذا شناسایی فون موریانه و جلوگیری از خسارات سنگین ناشی از آنها، اهمیت به‌سزایی دارد. در این طرح هفته‌ای دو روز از گیاهان مرتعی و درختکاری آلوده به آفت ، نمونه‌برداری، می‌شود و خانواده و جنس و گونهء آنها در آزمایشگاه و با همکاری موسسات تحقیقاتی داخلی و خارجی شناسایی می‌شود. ضمن جمع‌آوری نمونه‌های آفت ، انگلها و شکارچیایانی که روی آنها ...