عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سال‌های اخیر استفاده از میلگردهای پلیمر فیبری مسلح (FRP ) شامل فیبرهای از جنس شیشه، کربن یا آرامید مدفون در رزین‌هایی مانند وینیلستر، اپوکسی یا پلی‌استر به‌عنوان یک راهکار موثر و اقتصادی برای غلبه بر مشکل خوردگی میلگردهای فولادی در سازه‌های بتنی مطرح‌شده است.دال‌های بتنی به‌خصوص در سازه‌هایی چون پل‌ها، به دلیل قرار گرفتن در معرض عوامل محیطی و انجماد و ذوب نمک‌ها و بار ترافیک، بیشتر در معرض خوردگی میلگردها و خرابی هستند.بنابراین استفاده از میلگردهای مقاوم به خوردگی در این ...

با توجه به خسارات و تلفات ناشی از بارهای جانبی و نتایج حاصل از آزمایش‌های انجام شده و بررسی و مطالعه‌ی ساختمان‌های خسارت دیده از بارهای جانبی، مشاهده می‌گردد که اتصالات، ضعیف ترین و آسیب پذیر ترین قسمت سازه های بتنی در برابر بارهای جانبی نظیر زلزله هستند. بنابراین لازم است بررسی‌های بیشتری در مورد اتصالات سازه‌های بتنی صورت گیرد. از این رو در این پایان نامه سعی شده تا با مدل‌سازی و تحلیل اتصالات در سازه‌های بتنی به بررسی عملکرد و رفتار آنها در مواجهه با بارهای جانبی به همراه ...

دیربازی است که از خاک های مسلح در مهندسی ژئوتکنیک استفاده می شود. هدف از مسلح کردن خاک ها افزایش مقاومت و بهبود خصوصیات فیزیکی آن ها می باشد. انواع مختلفی از ژئوسنتتیک ها بعنوان مسلح کننده استفاده می شوند. در این تحقیق مفهوم جدیدی از خاک مسلح شده با المان های سه بعدی ارائه شده است. یک دسته آزمایش برش مستقیم بزرگ مقیاس (150 × 300 × 300 میلیمتر ) با هدف ارزیابی خصوصیات مقاومتی نمونه های بازسازی شده از ماسه با مقادیر مختلف لای انجام شد. مقادیر مختلفی از لای ( از 0% تا 70% درصد ...

در این تحقیق آزمایشگاهی،پس از بررسی روش های مرسوم تقویت دیوارهای مصالح بنایی غیر مسلح؛تغییرات مقاوت فشاری و برشی دیوارهای مصالح بنایی تحت اثر بارهای وارده در راستای قائم و جانبی با استفاده از انجام دادن آزمایش کشش قطری روی نمونه های دیوار بر طبق استاندارد ASTM E 519-02 صورت پذیرفته است. علت انتخاب روش بارگذاری قطری این است که اثرات نیروهای ثقلی و جانبی را می توان همزمان در پانل های دیوار بررسی نمود.اثرات تقویت دیوارهابا استفاده ازمش توری مرغی، مش پلاستیکی،مش پلیمری،میلگرد فو ...

امروزه دیوارهای خاک مسلح، اغلب به روش تعادل حدی طراحی می‌شوند. جهت تامین پایداری داخلی و خارجی دیوار خاک مسلح، طول مسلح کننده می‌بایست به گونه‌ای تعیین گردد که حداقل ضرایب ایمنی لازم در برابر حالات مختلف گسیختگی تامین شود. اکثر آیین‌نامه‌ها، حداقل طول مسلح‌کننده را برابر با 70 درصد ارتفاع دیوار در نظر می‌گیرند. هرچند، همیشه به دلیل شرایط طبیعی ساختگاه موجود و وجود دیوار حائل دیگر، فضای کافی در پشت دیوار برای جا دادن این حداقل طول مسلح‌کننده لازم وجود ندارد. در این پایان‌نام ...

در تحقیق حاضر فرآیند آلیاژسازی مکانیکی جهت تولید پودر نانوکامپوزیت پایه آلومینیم تقویت شده توسط ذرات نانومتری SiC به روش آماری مدل‌سازی شد‌ه‌است. در ابتدا به طور مختصر فرآیند آلیاژسازی مکانیکی و مکانیزم‌های موجود در آن تشریح شد‌ه‌است. در ادامه با توجه به پارامترهای موجود در این فرآیند، پارامترهای موثرتر جهت تحلیل فرآیند برگزیده شد‌ه‌اند. پس از انتخاب پارامترهای موثر، آزمایش‌های عملی جهت تهيه پودر نانوکامپوزیت برنامه‌ریزی و انجام شد‌ه‌است. ازآنجا که فرآیند آلیاژسازی مکانیکی مت ...

در این پژوهش که بمنظور ارزیابی تاثیر الگوی مسلح سازی توسط ژئوگرید بر کمانش جانبی ستون سنگی و تغییرات کمی و کیفی کمانش ستون انجام شده است، با در نظر گرفتن سه حالت مسلح سازی و تحلیل توسط نرم افزار اجزاء محدود Plaxis انجام شد. حالات مسلح سازی شامل تمام مسلح(Full Length)، مسلح شده موضعی(Local) و مسلح شده ترکیبی(Combined)، برای ارزیابی تغییرات حداکثرکمانش جانبی(LBm)، کاهش حداکثر کمانش(LBRm)، عمق کمانش جانبی حداکثر(DLBm) و طول ناحیه کمانش یافته(LBZ) در ستون سنگی غیر مسلح (Ordinary ...

به منظور بهره برداری بهینه ازمنابع آبی کشور و تولید انرژی، استفاده ازمنابع آب رودخانه ی مرزی کلاس دراستان آذربایجان غربی شهرستان سردشت ازطریق ایجاد سد برروی رودخانه مزبور پیش بینی گردیده است. هدف ازاجرای طرح در درجه اول،تولید انرژی برق می باشد و کشاورزی و غیره در اولویت های بعدی قرار دارد. هدف تحقیق صورت گرفته، تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل انتقال آب به نیروگاه با در نظر گرفتن وضعیت ناهمسانگردی، که در طول مسیر از داخل سنگ های اسلیت عبور می کند و فشار هیدروستاتیک د ...

روانگرایی ماسه اشباع یکی از مهمترین موضوعات در مهندسی ژئوتکنیک می‌باشد. مسلح‌سازی توده خاک ماسه اشباع یکی از راه حل های کاهش پتانسیل روانگرایی می‌باشد. در طول دو دهه اخیر روش‌های متعددی از مسلح‌سازی معرفی شده است. افزایش در قیمت، عملکرد تکنیکی و زیست‌محیطی ما را به سوی تحقیق بر روی مصالح مسلح کننده جایگزین سوق داده است. مشتقات حاصل از لاستیک فرسوده ( به مانند تکه های لاستیک) و فیبر های پلیمری نوعی از این مصالح جایگزین می‌باشد. این مطالعه نتایج حاصل از یک سری آزمایش‌های میز لر ...