عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فهرست نویسی موضوعی عبارت است از بررسی و تحلیل اثر از نظر محتوا و تعیین موضوع یا موضوعها و انتخاب واژه ها یا عبارت که به بهترین وجه گویای موضوع برای پژوهشگر باشد. از مهم ترین فواید فهرست موضوعی آن است که نشان دهد که اثر یا مجموعه آثار یک نویسنده چه اطلاعاتی را در بردارد و چگونه می توان آن را در مجموعه بازیابی کرد.وجود یک فهرست موضوعی منظم یکی از آسان ترین راههای دسترسی به اطلاعات است که از اتلاف وقت پژوهشگر می کاهد و نیاز اطلاعاتی آنها را به صورت سریع، صحیح و علمی برآوره می سا ...

برای تدوین چارچوبی در زمینه سیاست در اسلام ، مفاهیم سیاسی از منابع اولیه قرآن و سنت استخراج می‌شود و سپس طبقه‌بندی شده و پایه‌ای برای پژوهشهای مدون و دقیق بعدی قرار می‌گیرد. در کنار هر مفهوم ، آیه یا حدیث مربوط نیز ذکر شده و ارتباط آن با مفهوم سیاسی مذکور روشن می‌گردد. ...
    
این طرح از دو بخش عمده تشکیل شده است : -1 کتابشناسی موضوعی فلسفهء اقتصاد ، کلیه مفاهیم اصلی موجود در فلسفهء اقتصاد شناسائی شده و کتابشناسی موضوعی براساس همین مفاهیم اصلی تهیه می‌شود. -2 نمایهء مفاهیم فلسفهء اقتصاد در این قسمت مفاهیم مختلف بکار رفته و حوزهء فلسفه اقتصاد تقسیم‌بندی شده و فهرست کلیه کتب و مجلات و مقاله‌ای که به این مفاهیم پرداخته‌اند در زیر هر مفهوم آورده می‌شود. ...

حکمت متعالیهء صداریی علی‌رغم اتقان و ابتکا فاقد یک متن آموزشی روزآمد است . در این طرح پژوهشی از میان پژوهشی از میان کلیه آثار صدرالمتالهین شیرازی (متوفای 1050 ق) متنی که دارای منطقی مباحص بر مبنای تعالیم حکمت متعالیه و گزینش جامع‌ترین و گویاترین مطلب در کتب صدرا می‌باشد ، فراهم می‌آید. به لحاظ اهمیت کار ، استقصاس کامل برهانهای هرمطلبی و ترتیب آنها ضروری است . از جمله محاسن این طرح ، استخراج مصادر آیات ، روایات ، اشعار ، کلمات حکما ، عرفا و متکلمان و کتب مورد استفادهء ملاصدرا ...

این گزارش ، در راستای هدف نهادی کردن برنامه‌ریزی در دانشگاهها که از سوی کمیتهء پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی مورد توجه قرار گرفته و مسایل مختلف مربوط به آموزش عالی در 15 مقولهء اصلی پژوهشی که هر یک به موضوعات ریزپژوهشی تقسیم شده‌اند، تهیه گردید: 1 - مطالعهء رسالتها، اهداف و سیاستهای آموزش عالی. 2 - تحقیق دربارهء اعضای هیات علمی دانشگاهها. 3 - تحقیق دربارهء مدیریت نظام آموزشی عالی. 4 - تحقیق دربارهء نظام ارزیابی مناسب در آموزش عالی. 5 - تحقیق دربارهء رابطهء آموزش عالی با بازا ...
نمایه ها:
پژوهش |