عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 80

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف : تدوین فهرست مربوطه جهت بهره‌برداری اهل فن. ...

هدف : تدوین فهرست مربوط جهت بهره‌مندی اهل فن. ...

این فهرست شامل اشخاص حقیقی و حقوقی تشخیص صلاحیت شده و رتبه آنها و همچنین بخشنامه‌ها و سایر اطلاعات موردنیاز از جمله ظرفیت حداقل و حداکثر برای رتبه‌های و رشته‌های مختلف پیمانکاران، ضرایب منطقه‌ای و ... می‌باشد. ...

اهمیت روزنامه‌ها در تحقیق و نیاز مداوم مراجعین کتابخانه‌ها جهت استفاده از مطالب ومحتویات آنها و فقدان فهرست جامع در این زمینه باعث گردید که نگارنده دست به تهیه این فهرست بزند. فهرست در برگیرنده کلیه مقالات ، سخنرانیها، مصاحبه‌ها، بیانیه‌های انجمن‌ها و سازمانها و خبرهای مهم ایران و جهان است . در تدوین سرعنوانهای موضوعی از منابع متعددی مانند "سرعنوانهای موضوعی کتابخانه کنگره"، "سیرز" و غیره استفاده شده‌است . در فهرست کلیه اسامی و موضوعات و غیره با روش حرف به حرف (فرهنگ وار) مرت ...
نمایه ها:
فهرست | 
مقاله | 

بر اهل فضل و دانش پوشیده نیست که یکی از راههای حفظ میراث گذشتگان، حفظ و شناسایی آثار مکتوب و دستنوشته‌هاست و مجموعه‌هایی که از این آثار باقی مانده است یکی از گنجینه‌های مهم آثار مکتوب ، عکسها و فیلمها در ایران، بخش خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران است شامل بیش از 14 هزار نسخه خطی، 7308 نسخه عکسی و 7200 میکروفیلم که برگرفته از آثار مهم و نفیس داخل و خارج از کشور است . از آنجا که فهرست مستقلی جهت نسخ عکسی دانشگاه تهران تهیه نشده است ، نگارنده به عنوان یکی از دانشجویان دوره "نسخ ...

این فهرست حاضر شامل مقالات مجلاتی میشود که از فروردین 1347 تا آخر مهرماه 1350 منتشر شده است و این مقالات از بیست و چهار مجله معتبر علمی کشور که صورت آن خواهد آمد استخراج گردیده است . ...
نمایه ها:
1347-1350 | 
فهرست | 
مقاله | 

فهرست حاضر شامل نام و نشان مقالات نقدها، معرفیها، و اخبار و تصاویر مجله راهنمای کتاب از سال 1337 تا 1346 میباشد. ...

فهرست حاضر از اینگونه است که در آن مقالات مربوط به شرح حال هنرمندان ایران و جهان مندرج در مجلات راهنمای کتاب ، کاوه، ارمغان، مجلهء موسیقی، نقش‌ونگار و هنرومردم بصورت الفبائی حرف به حرف تنظیم شده است . ...
نمایه ها:
فهرست | 

تئاتر امروز ایران، سوغات ناصرالدین شاه از فرنگ است و سینما سوغات مظفرالدین شاه. تئاتر غرب با ریشه‌های کهن خود، در ایران از نظر شکل و ماهیت تغییر پیدا کرد و به گونه‌ای دیگر شد. این گزارش با بیان این مطلب که خنداندن ابزار کمدی‌ساز می‌باشد به تعریف سینمای کمدی و گونه‌های سینمای کمدی پرداخته است و سپس فهرست فیلمای کمدی ساخته شده در ایران در طی سالهای 1309 تا 1376 را مشخص کرده است . ...