عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پایان نامه فعالیت‌های فهرستنویسی متمرکز قسمت‌های فارسی و لاتین تبراک را مقایسه نموده و خدماتی که این مرکز در مورد تهیه کارت فهرست شده انجام میدهد توصیف می‌نماید. اطلاعات بدست آمده نشان می‌دهد که سرویس فهرست نویسی تبراک برطبق اطلاعات صحیح فهرستنویسی و استاندارهای جهانی تهیه شده‌است . سپس خصوصیات کتابخانه‌هائی که کتابهایشان را جهت فهرستنویسی به تراک می‌فرستند و همچنین موسساتی که کارت فهرست شده از این مرکز خریداری می‌کنند مورد بحث قرار داده و عکس‌العملشان را نسبت به این سروی ...

پژوهش حاضر به بررسی روابط کتابشناختی در فهرستنویسی ملی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.روابط کتابشناختی شامل شش نوع رابطه (هم ارز، اشتقاقی، توصیفی، کل و جزء همراهی و توالی) میباشد.جامعه پژوهش را کتابهای فهرستنویسی شده در کتابشناسی ملی ایران در پنج سال اخیر تشکیل میدهد.اطلاعات مورد نیاز توسط چک لیست گردآوری شده و توسط محاسبات آماری درصد و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و EXCEL مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .یافته‌ها نشانگر آن است که در رکوردهای دارای رابطه ه ...
نمایه ها:
ایران | 
1375-1371 | 

زمانی که ویرایش 2 قواعد فهرستنویسی انگلوآمریکن تدوین شد، نیازهای فهرست های دستی و قالب های اطلاعاتی که در آن زمان وجود داشت، در نظر گرفته شده بود، اما در حال حاضر با ظهور رایانه ها و استفاده از آنها به عنوان محمل فهرست ها و با توجه به قابلیت های فهرست های رایانه ای و همچنین ظهور منابع اطلاعاتی جدید، حضور برخی قواعد و کاربرد آنها و نیز اساسا اطلاعات موجود در فهرست ها به دلیل محدودیت شان مورد تردید قرار گرفته است، لذا این پژوهش با هدف پی بردن به دیدگاه های مدرسان کتابداری در ار ...

این مقاله، حاصل پژوهشی است که طی آن روابط کتابشناختی در فهرستنویسی کتابشناسی ملی جمهوری اسلامی ایران در سال های 1371- 1375 بررسی شده است. پژوهش به روش پیمایشی انجام شده و گرداوری اطلاعات از طریق سیاهه وارسی انجام پذیرفته است. طبق یافته ها، در مجموع 070، 25 فهرست برگه در کتابشناسی ملی سال های 1371- 1375 موجود است که با توجه به نتایج به دست آمده 730، 31 اثر دارای کتابشناختی هستند. بررسی نوع روابط موضوع مقاله است. ...

کتابشناسی ملی بنا به ساده‌ترین تعریف, فهرست کلیهء کتابها و آثار منتشر شده در یک کشور خاص, یا دربارهء آن کشور به زبانهای مختلف می‌باشد. کتابشناسی‌های ملی در عالم نشر, تحقیق و پژوهش همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده‌اند. کتابشناسی کامل, گویا و منظم, اساس و پایه تحقیقات گوناگون است و در تدوین کتابشناسی‌های موضوعی و زمینه‌های خاص و امور فنی‌تر از قبیل انتخاب, سفارش و فهرستنویسی کتاب نیز استفاده‌های موثری دارد. کتابشناسی ملی آینه تمام‌نمای فرهنگ یک کشور و تحولات و دگرگونی‌های آن ...

چکیده ندارد.
 
گسترش علوم، پیشرفت روزافزون تکنولوژی و فشردگی رقابت در صحنه جهانی پیشگیری و اطلاع از تحولات حاصله در زمینه‌های مختلف علوم و تکنولوژی را امری اجتناب‌ناپذیر نموده است . در عصر جدید استادان، دانشجویان و پژوهشگران باید با پیشرفت علوم همگام شوند و این کار عملی نخواهد بود مگر به یاری کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی قوی و پویا . زیرا شرط اصلی پیشرفت آموزش و پژوهش در دانشگاهها وجود منابع روزآمد و تسهیلات مناسب در کتابخانه‌هاست . و بدون سازمان‌دهی منسجم نیز اطلاعات مدون و به موقع در د ...

برای جلوگیری از هزینه‌های فراوان خدمات فنی در کتابخانه‌ها استفاده از خدمات متمرکز تجویز می‌شود. کتابخانه‌های دانشگاه تهران هم برای پرهیز از دوباره‌کاریها و صرف هزینه و نیروی متخصص اضافی، لازم است در روند مجموعه‌سازی به اشتراک منابع و مجموعه اشتراکی توجه بیشتری داشته باشد. و در سازماندهی هم نظام متمرکز فهرستنویسی و رده‌بندی را اعمال کند تا بتواند از نیروها و منابع موجود استفاده بهینه به عمل آورد. اما انجام این تحول و تغییر روش در خدمات فنی نیازمند آگاهی از شرایط موجود این خدما ...