عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در شرایط فعلی برای تولید صنعتی، سیستم‌های تولید سنتی قابلیت کافی جهت تامین رقابتی را نشان نمی‌دهند. لذا، سیستم‌های جدید از قبیل تولید سلولی (CMS)، سیستم تولید انعطاف‌پذیر (FMS)، سیستم تولید به موقع و... به منظور رفع این مشکل بکار گرفته می‌شود. تکنولوژی گروهی (GT) یک فلسفه و نگرش در تولید است که در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته و بعنوان بستری مناسب جهت بکارگیری سیستم‌های نوین تولید شناخته شده است . در تکنولوژی گروهی، خصوصیات مختلف قطعات و ماشینها بررسی شده و بر مبنای میزان ...

تکنولوژی گروهی (GT) یک فلسفه و نگرش در تولید است که در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته و بعنوان بستری مناسب جهت بکارگیری سیستم‌های نوین تولید شناخته شده است . در تکنولوژی گروهی، خصوصیات مختلف قطعات و ماشینهای بررسی شده و بر مبنای میزان تشابه و اشتراک در این خصوصیات گروه‌بندی قطعه (ماشین) انجام و بدین طریق خانواده قطعات (Families Part) و یا گروههای ماشین (Mechine Groups) تعیین می‌شود. کلاسه‌بندی و کدگذاری قطعات (Parts Classification and Coding) یکی از روشهای موثر برای گروه‌ب ...

تکنولوژی گروهی ‏‎(GT)‎‏ فلسفه ای است که با در نظر گرفتن شباهت بین قطعات و فرایندها و گروه بندی آنها بر این اساس، زمینه طراحی و تولید بهینه آنها را فراهم می آورد . تولید سلولی ‏‎(CM)‎‏ کاربرد اصلی تکنولوژی گروهی می باشد. اولین گام در طراحی یک سیستم تولید سلولی تشکیل سلولها می باشد که تشکیل سلولهای قطعه - ماشین نیز نامیده می شود. در این پایان نامه قطعاتی در نظر گرفته می شود که هر یک را می توان به چندین روش فرایند تولید نمود و هریک از عملیاتهای تولیدی این قطعات را می توان بر چند ...