عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 32

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فن آوری اطلاعات جنبه های مختلف عملکرد سازمان را تحت تاثیر قرار داده است. دراین تحقیق سعی شده که اثر فن آوری اطلاعات در فرآیند تحول سازمانی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور حلقه های محدود کننده فرآیند رشد، به عنوانی مبنای مقاله در نظر گرفته شده و فن آوری اطلاعات به عنوان عاملی تقویت کننده در عملکرد حلقه های زمان و اشاعه اطلاعات معرفی می شود. همچنین قابلیت یادگیری سازمانی که یکی از متغیرهای اصلی معرفی شده در حلقه های تقویت کننده فرآیند رشد می باشد به شکلی جزئی تر و به دو صورت ی ...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی موانع و مشکلات بکارگیری دستاوردهای فن‌آوری اطلاعات از دیدگاه حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است. جهت رسیدن به این هدف، تعداد هفت فرضیه تدوین و با استفاده از پرسش‌نامه آزمون شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری t تک نمونه‌ای، t دو‌نمونه‌ای و تحلیل واریانس نشان داد که به نظر حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران دستاوردهای فن‌آوری اطلاعات سبب افزایش کارایی و اثربخشی در حسابرسی می‌شود. همچنین، آنان معتقدند ...

ارابه فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت به بیش می تازد و جوامع دنیا دستخوش تغییرات بنیادی می کند. فعالیت ها، مشاغل، مهارت ها، فرهنگ ها، نیازها و...همه تحت تاثیر این فن آوری قرار گرفته و متحول شده اند. عصر اطلاعات و ارتباطات آغاز شده است. در حقیقت فن آوری اطلاعات به عنوان موتور محرکی در نظر گرفته شده است که ضمن به حرکت در آوردن چرخه های شغلی و استخدامی، سبب رشد و پویایی اقتصاد جامعه و ایجاد نوع جدیدی از اقتصاد می شود که اقتصاد دانش محور نامیده می شود. این مقاله تلاش می کند. تا ...

با توسعه روز افزون اطلاعات، شهرهای جهان نیز رنگ و بویی جدید به خود گرفته و بسیاری از شهرها در کشورهای مختلف به شهرهای الکترونیکی تبدیل شده اند. توسعه این شهرها دستاوردهای بسیاری را برای شهروندان، سازمانهای شهری و دیگر افراد ذینفع به همراه داشته است. از آنجا که امروزه با پیشرفت سریع و وسیع تکنولوژی و همچنین افزایش جمعیت و پیچیده شدن زندگی در شهرها، دیگر روش های قدیمی برای انجام کارهای اداری شهروندان کارامد نیستند و با در نظر گرفتن اینکه شهرداری ها نقش عمده ای در فعالیت های شهر ...

نقش فن آوری اطلاعات در مولفه های مدیریت کیفیت جامع در صنایع تولیدی تجهیزات پزشکی ...
نمایه ها:

فن‌آوري‌هاي‌ ارتباطات‌ و اطلاعات‌ از جديدترين‌ دستاوردهاي‌ علمي‌ بشري‌اند كه‌ به‌نظر مي‌رسد توانايي‌ها و قابليت‌هاي‌ بسياري‌ را به‌ جامعه‌ انساني‌ عرضه‌ نموده‌اند و انتظارمي‌رود بتوانند در رفع‌ مشكلات‌ موجود جامعه‌ بشري‌ مفيد و موثر باشند. بسياري‌ در سراسرجهان‌ بر اين‌ عقيده‌اند كه‌ تسريع‌ و تعديل‌ در فرآيند تبادل‌ دانش‌ و اطلاعات‌ از طريق‌فن‌آوري‌هاي‌ ارتباطي‌ و اطلاعاتي‌ نقش‌ بسيار كليدي‌ در دستيابي‌ به‌ توسعه‌ منابع‌ انساني‌ و توسعه‌ پايدار ايفا خواهند نمود و جامعه‌ مبتني‌ ...

این مطالعه سعی دارد بر اساس ادبیات موجود (مبانی نظری و مدل سازی) اثر فاوا بر رشد اقتصادی در حالت پایدار را با استفاده از داده های تلفیقی برای 15 کشور منتخب از اعضای سازمان کنفرانس اسلامی ارزیابی کند. در این مطالعه ابتدا موجودی سرمایه کل و فاوا برآورد شده و سپس اثر موجودی سرمایه فاوا و غیر فاوا همچنین نیروی کار و سرمایه انسانی بر تولید ناخالص داخلی همچنین اثر رشد متغیرهای مذکور بر رشد اقتصادی برای مجموع کشورهای اسلامی در دوره زمانی 2006- 2000 محاسبه شده است. بر اساس نتایج تخمی ...
نمایه ها:

بحث در مورد فناوری اطلاعات و نحوه تأثیر آن بر کارآفرینی زنان، از موضوعات بسیار مهمی است که مطالعه وبررسی آن برای کشور ما نه تنها لازم، بلکه ضروری و واجب به نظر می رسد. تنها در سایه پیگیری چنین مطالعاتی می توان خط مشی کلی و کلان در برخورد با پدیده انقلاب اطلاعات را ترسیم نمود و حداکثر بهره برداری را از فناوری نوین در جهت توسعه کشور با توجه به ارزش های ملی نمود. جوامع مختلف برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود در عصر فناوری اطلاعات به راه حل های مختلفی روی آورده اند. از ...

امروزه اطلاعات بعنوان عامل ی پر ارزش در کنار سایر عوامل تولید بشمار می آید. باتغییرات سریع تکنولوژیک، جهانی شدن وگسترده تر شدن دامنه فعالیت موسسات ، وجود سیستمهای اطلاعاتی (IS) کارآمد از الزامات رسیدن به مزیت رقابتی است . مزایای غیرقابل انکار فن آوری اطلاعات (IT) در افزایش دقت و سرعت جریان امور، افزایش کیفیت جها نی، کاهش هزین هها و رضایت بیشتر مشتریان باعث شده سازمانها به سرعت به استقرار و استفاده از سیستمهای اطلاعاتی روی آورند . آز آنجا که کسب منافع گوناگون مالی و اقتصادی تن ...