عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 342

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق بدنبال بررسی وضعیت مالکیت معنوی در کشور و رابطه آن با توسعه تکنولوژیکی، فن‌آوری و فعالیتهای نوآورانه در کشور میباشد. این تحقیق شامل 4 فاز اصلی میشود که فاز اول تحت عنوان تعاریف و کلیات طرح به بررسی تعاریف مالکیت معنوی، تحلیل پدیده جهانی شدن اقتصاد و ارتباطات ، نقش معاهدات و مجامع مهم بین‌المللی مربوط به حقوق حمایت از مالکیت معنوی، بررسی کنوانسیونهای مربوطه، TRIPS و WTO و میپردازد. فاز دوم طرح به بررسی و شناخت وضعیت موجود حقوق مالکیت معنوی در کشور اختصاص دارد، فاز 3 ...

با توحه به اینکه انتقال تکنولوژی جز لاینفک توسعه کشور به حساب می‌آید ارزیابی گذشته و حال وضعیت ساختار انتقال تکنولوژی برای تدوین استراتژی کلان ملی از ساسی‌ترین اولویتها می‌باشد تا در برنامه‌های توسعه کشور و نیز بررسی تصویب قوانینی در این زمینه مورد استقاده قرار گیرد. منابع حاصل از تحقیق: ترسیم وضع موجود و گذشته، تصویر وضع مطلوب با برجسته کردن مولفه‌ای اساسی، راهبردهای کلی با ذکر نمونه‌های فوق در بخشهای داخلی با مثال کشورهای خارجی و مسیرها و جهت‌گیری‌های اساسی می‌باشد. ...
نمایه ها:
ایران | 

چکیده ندارد.

در این تحقیق سعی شده با استفاده از نمونه‌های موجود در طبیعت و شناسایی رنگهای مختلفی که در صنایع نساجی بکار برده می‌شود. به نحو مطلوب و مناسب و بدون اینکه آزمایشات سبب وارد شدن صدمه جدید با ورود آلاینده به محیط زیست شود. رنگهای موجود در پی آب صنایع نساجی که بالقوه آلانیده محیط زیست می‌باشند را حذف نموده در جهت سالم‌سازی محیط زیست قدم برداشت . ...
نمایه ها:
حذف | 
رنگ | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.
نمایه ها:
تایر | 
صنعت | 

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها: