عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 240

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طبیعت ذاتی وجود رقابت و پویایی محیط بازاریابی همواره آن را دستخوش تغییر و تحول می‌کند. فقط یک اصل در آن همیشه بدون تغییر باقی می‌ماند و یک عامل کلیدی موفقیت محسوب می‌شود و آن اصل تعهد به کیفیت است. با مرور اولیه از وضعیت رشته‌های مرتبط با بازاریابی در آموزش عالی و بازارکار آن مشاهده می‌گردد که علم بازاریابی در کشورمان از فقدان کیفیت، پویایی و بهنگام سازی رنج می‌برد و ارتباط ارگانیک خود را با کسب و کارهای صنعتی و تجاری از دست داده‌است. هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش کلی ...

این پژوهش با عنوان تاثیر قابلیت های بازاریابی و آمیخته بازاریابی صادرات بر عملکرد صادراتی بنگاه های تجاری انجام گردید. هدف از انجام این پژوهش بررسی این مسئله است که نخست، فشارهای محیطی موثر بر گرایش به مشتری، گرایش به رقبا، گرایش به نوآوری و گرایش به کنترل هزینه، چگونه قابلیت های بازاریابی را تحت تاثیر قرار می دهند. سپس این عوامل، چگونه بر قابلیت های بازاریابی تاثیر گذار هستند. دوم، اثر عوامل مدیریت، شایستگی صادراتی، جذابیت بازارهای صادراتی و مشابهت بازارهای صادراتی و داخل ...

یکی از مهم‌ترین اهداف بانک‌ها در نظام بانکداری ایران کسب سهم بازار حداکثری می‌باشد. سهم بازار به معنی بخشی از کل بازار است که سازمان آن را به خود اختصاص داده و برنامه های بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن تنظیم می‌نماید. به اعتقاد بسیاری، ایجاد و حفظ سهم بازار تنها فلسفه شکل گیری نام‌های تجاری بوده و نام تجاری قدرتمند مترادف با سود کلان است. اهمیت ارتقاء سهم بازار از آنجا ناشی می‌شود که نقش سهم بازار در سنجش موفقیت یا شکست بنگاه، فرصت‌های رشد و قدرت رقابتی، کسب شهرت و ...

هزینه به دست آوردن مشتری جدید بین پنج تا هفت برابر هزینه نگهداری یک مشتری موجوداست، بنابراین بر هیچ کس پوشیده نیست که مشتری مهم‌ترین دارایی یک شرکت است. حفظ و نگهداری آن اساسی‌ترین وظیفه یک شرکت است. یکی از ابزار دست یازیدن به این امر ایجاد روابط بلندمدت با مشتری است، که بازاریابی رابطه مند به خوبی به ایجاد این رابطه می‌پردازد. ولی آیا تنها با ایجاد روابط بلندمدت می‌توان مشتری را حفظ کرد به عبارت دیگر آیا تنها بازاریابی رابطه مند کافی است؟ در این تحقیق تجزیه و تحلیل جامعی بر ...

در ایران با وجود مداخله دولت به منظور مدیریت حاشیه بازاریابی شیر و فرآورده‌ها، حاشیه بازاریابی این محصولات همواره در حال گسترش بوده است . گسترش حاشیه بازاریابی طی زمان و تأثیرات منفی آن بر سطوح سه گانه تولید‌، فرآوری، خرده فروشی و همچنین وجود دو نوع بازار شیر پاستوریزه و غیر پاستوریزه در ایران ، نشان دهنده ضرورت بررسی حاشیه بازاریابی انواع شیر است. هدف اصلی این تحقیق ، بررسی و مقایسه عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی دو نوع شیر در استان مازندران با استفاده از داده های ماهانه طی ...

این پژوهش امکان استفاده از بازاریابی الکترونیک در تجارت برنج را در شهرستان رشت بررسی می کند. برای این منظور 68 نفر از مدیران دفاتر خدمات ارتباطات روستایی (ICT) و 57 نفر از کارشناسان جهاد کشاورزی استان گیلان به صورت تمام شمار و 367 نفر از شالیکاران شهرستان رشت با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری از جامعه 90 هزار نفری شالیکاران انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایش توصیفی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه جداگانه با مقیاس لیکرت پنج گزینه ...

از جمله موضوعات مهم و موثر بر کیفیت زندگی امروز بشر، فعالیت مراکز هسته ای است که بر منابع طبیعی، بخش های کشاورزی، صنعتی، پزشکی، آلودگی هوا، سلامت و محیط زیست، تاثیر گذار بوده و بعنوان یک موضوع اجتماعی مهم مطرح است. لذا اجتماعی بودن مساله انرژی هسته ای و استفاده از استراتژیهای بازاریابی تجاری در جلب مشارکت عمومی به منظور حمایت و تسهیل پیشبرد اهداف هسته ای، نیازمند توجه به کارکرد بازاریابی اجتماعی در مراکز هسته ای بوده و این رویکرد شیوه ای موثر و کارآ برای افزایش حمایت ها و بهب ...

پژوهش حاضر به بررسی و تأثیر بازاریابی الکترونیکی بر افزایش کسب و کار بیمه و تأثیرآن در شرکت بیمه معلم پرداخته است. نوع تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش خبرگان بیمه های بازرگانی در واحدها ی شرکت های بیمه شامل مدیران IT ، مدیران فنی، معاونین،روسای ادارات فنی، معاونین آن ها دراکثر شرکت های بیمه دولتی و خصوصی صنعت بیمه در سطح شهر تهران به تعداد 500 نفر بوده است، که تعداد 200 نفر به روش تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده اند. ابزار پژوهش شامل پرس ...

مدیریت استراتژیک فرآیندی پویاست که با طراحی وتبیین مجموعه‌ای ازگزاره‌های راهبردی به پایان نمی‌رسد و کیفیت استراتژی‌های تدوین شده نمی‌تواند به تنهایی موفقیت سازمان را تضمین کند. بدین ترتیب ضرورت پرداختن به مسائل حوزه پیاده‌سازی استراتژی، با تاکید براجرای استراتژی‌های بازاریابی به عنوان رویکرد متداول میان شرکت‌های پیشرو جهت رسیدن به مزیت رقابتی پایدار،با اولویت بیشتری روبرو شده است. هدف اصلی دراین پژوهش ارائه یک طبقه‌بندی ازموانعی است که در راستای اجرای موثر استراتژی‌های بازاری ...