عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 99

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آسب شناسی پژوهش های علوم اجتماعی و انسانی نشان می دهد که میزان خطا و ابهام در سنجه ها و ارزیابی های انسانی همواره موجب کاهش اعتبار این پژوهش ها می شو د . از این رو ، برای رفع این آسیب و عدم اطمینان و ابهام در ارزیابی های انسانی ، روش ترسیم نقشه فازی به عنوان رویکردی نوین در تجزیه و تحلیل عوام ل معرفی و استفاده می گردد . در این پژوهش ابتدا عناصر تحقیق و توسعه فناوری نانو در ایران با مطالعه کتابخانه ای شناسایی و سپس با توزیع پرسشنامه و انجام مصاحبه در جامعه مورد نظر شا م ل مدی ...

بهره گیری از خواص ماده دانشگاه رمقیاس نانو نوید بخش فواید و منافعی می باشد که موجب تحولات اساسی در زندگی اسنان می شود صرفه جویی در مصرف انرژی صرفه جویی اقتصادی صرفه جویی در زمان تامین محصول بیشتر با هزینه کمتر افزایش کیفیت محصول و در نتیجه افزایش کیفیت و استاندارهای زندگی ایجاد زندگی سالم کاهش وابستیگی های اقتصادی به سایر تکنولوژی های پیشرفته و افزایش کیفیت و استاندارهای زندگی ایجاد زندگی سالم کاهش وابستگی های اقتصادی به سایر تکنولوژی های پیشرفته و افزایش درآمدهای ملی از جمله ...

انتخاب تکنولوژی مناسب یک فرآیند تصمیم‌گیری است که طی آن مناسب‌ترین تکنولوژی از میان چندین تکنولوژی مشخص می‌شود. موضوع ارزیابی تکنولوژی، انتخاب و رتبه‌بندی صحیح آن در سطح کلان از مباحث بسیار با اهمیت در ارتباط با مدیریت تکنولوژی‌ها می‌باشد. زیرا سیاست‌گذاری‌ها با در نظر گرفتن این رتبه‌بندی‌ها انجام می‌پذیرد و مدیریت بهینه این امر تنها با در نظر گرفتن کلیه عوامل تاثیرگذار میسر می‌گردد. فناوری نانو یکی از فناوری‌های نوظهور و تاثیرگذار است. در ایران نیز به‌ عنوان یک کشور در حال ...

در این تحقیق 54 عامل تأثیر گذار بر توسعه انتقال فناوری نانو در صنعت خودروی ایران شناسایی گردید. عوامل شناسایی شده در 10 حیطه بررسی گردید و مشخص شد که عوامل اقتصادی و بازار و فنی در پیشبرد و انتقال فناوری نانو در صنعت خودروی ایران نقش اساسی ایفا می کنند.به طورکلی در انتقال فناوری نانو در صنعت خودرو باید عوامل توسعه دراین حوزه مدیریت گردد. ...

ایده ی ساختن اشیاء به صورت اتم به اتم را نخستین بار، ریچارد فین من، فیزیکدان برجسته ی آمریکایی در سال 1959 مطرح ساخت و 15 سال بعد یک دانشمند ژاپنی اصطلاح فناوری نانو را در دانشگاه توکیو به کار برد،‌ اما این اریک درکسلر آمریکایی بود که در سال 1986 در کتاب مشهور خود موتورهای خلق کننده جهان را به اهمیت نانو آگاه ساخت . در این فناوری، دانشمندان با دست بردن درآرایش اتمی مولکول های مواد موجود در طبیعت به توانمندی خاصی دست می یابند که بر اساس آن، تولید مواد، ابزارها و سیستم های جدید ...

در تحقیق حاضر پس از معرفی این پدیده و کاربردهای آن در کلیه زمینه های مختلف موجود و زمینه هایی که کاربردهای آن هنوز در مرحله بحث و بررسی است، کربن، کربن نانوفایبرز و کربن نانو تیوب ها و طیف وسیع کاربردهای آنها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.