عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 520

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی، مسئله ای است که از نظر اقتصاددانان دور نمانده است. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب تعمیق سرمایه، ارتقاء بهره وری نیروی کار و بهره وری کل عوامل تولید شده و از این طریق امکان رشد اقتصادی را فراهم می سازد. برابری جنسیتی و سرمایه گذاری در آموزش زنان, توسعه سرمایه انسانی را تحت تاثیر قرار می دهد و به عنوان یک ضرورت برای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات تلقی می شود. از طرفی، فناوری اطلاعات و ارتباطات با گسترش دستیابی برابر ب ...

با گسترش فناوری اطلاعات و ورود آن به محیط‌های کاری، جهان شاهد ارتباط تنگاتنگ کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌ها و بهبود عملکردها و نیز دستیابی بهتر و سریع‌تر به اهداف سازمانی بوده‌ است. استفاده پراکنده و جزیره ای از فناوری اطلاعات در سازمان ها نه تنها موجب پیشبرد امور سازمان نمی گردد بلکه موجبات سردرگمی و اختلال در امور سازمان را فراهم می آورد. طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات نقشه جامع و کاملی است که فرایند مسیر و نحوء گسترش فناوری اطلاعات را در سازمان مشخص می کند. به عبار ...

آغاز اصلاحات ساختاري در كشور در جهت كاهش كاغذ بازي و بهبود شيوه انجام امور اداري، اهميت فناوري اطلاعات و ارتباطات و در نتيجه آن، دولت الكترونيك را، بيش‌ازپيش نمايان مي كند. دولت الكترونيك يكي از پرقدرت‌ترين فناوري در عرصه جهاني است كه با تاثير گذاشتن بر روش‌زندگي، كار، آموزش افراد و ارتباطات ميان فردي ،مشكلات نارضايتي را حل كرده است. اين تغييرات آموزش و پرورش را نيز تحت تاثير خود قرار داده است. دولت الكترونيك استفاده و کاربرد آسان از فناوری اطلاعات در جهت ارائه خدمات دولتی ب ...

هدف این پژوهش بررسی مقایسه تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثربخشی دبیران دبیرستانهای شهرستان فسا بوده است.جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران رسمی زن و مرد مقطع متوسطه شهرستان فسا در سال تحصیلی89- 88 می باشد که تعداد آنها 317 نفر است نمونه آماری پژوهش بر اساس جدول مورگان شامل 111 نفر از دبیران زن و مرد می باشد.که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند.ابزار گرد آوری اطلاعات سه پرسشنامه اثربخشی و پرسشنامه خلاقیت تورنس و پرسشنامه محقق ساخته فناوری اطلاعات و ارتباطات ...

جهان از اوایل دهه 1980 میلادی به تدریج وارد عصر نوینی شده است که با نظریه و اصطلاحات جدید باید تبیین ‌شود. جهانی شدن، عصر انفجار اطلاعات، پست مدرنیسم، نظریه مجازی، جامعه اطلاعاتی و جامعه شبکه‌ای برخی از این مفاهیم‌اند. با رشد شتابان تکنولوژی‌های ارتباطات و اطلاعات، زندگی فردی و جمعی انسان در فضای سایبر و محیط‌های مجازی، اهمیتی روز‌افزون یافته و مجازی شدن را به نیروی محرک تغییر محیط زندگی انسان تبدیل کرده است. دیپلماسی نیز که اساساً بر ارتباطات بین‌المللی استوار است، از تحولات ...

يكي از منظرهاي نسبتاً نو در زمينه‌ي فناوري اطلاعات و ارتباطات كه توجه برنامه‌ريزان اين حوزه را به خود معطوف نموده است، اشاعه‌ي اين فناوري نوين و كاربردهاي آن در روستاها و مشاركت جوامع روستايي در روند تغييرات سريع جهاني است. در ايران نیز برای ایجاد زمینه ارائه خدمات دولتی و سایر خدمات ضروری مورد نیاز جوامع روستایی از جمله خدمات مالی و بانکی، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات مکلف به راه‌اندازی ده هزار دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاهايي با بيش از 50 خانوار که به تلفن نی ...

یکی از منظرهای نسبتاً نو در زمینه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات که توجه برنامه‌ریزان این حوزه را به خود معطوف نموده است، اشاعه‌ی این فناوری نوین و کاربردهای آن در روستاها و مشارکت جوامع روستایی در روند تغییرات سریع جهانی است. در ایران نیز برای ایجاد زمینه ارائه خدمات دولتی و سایر خدمات ضروری مورد نیاز جوامع روستایی از جمله خدمات مالی و بانکی، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات مکلف به راه‌اندازی ده هزار دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاهایی با بیش از 50 خانوار که به تلفن نی ...

سرعت ورود فناوري هاي نوين به زندگي بشر امروزي بسيار زياد است و هر يك با امكانات جديد، گوشه اي از زندگي را تحت تاثير قرار مي دهند. اقتصاد، فرهنگ و سياست تحت تاثير ارتباطات و فناوري اطلاعات شكل جديدي به خود گرفته است. هنوز يك فناوري به مردم معرفي نشده است، فناوري ديگري به جامعه معرفي مي شود و مطبوعات در معرفي كاربرد ارتباطات و فناوري اطلاعات به جامعه نقش اساسي دارد. در اين تحقيق، نقش مطبوعات در توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات مورد بررسي قرار گرفته است. مهمترين مسئله تحقيق ...

هدف اين تحقيق بررسي استراتژ‍ي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه چهارم توسعه كشور است تا مشخص شود كه اين برنامه تا چه حد پاسخگوي نيازهاي جامعه ايران بوده است و همچنين روند توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه چهارم در مقايسه با روند جهاني آن، به چه نحو بوده است. بدين منظور در اين تحقيق از روش اسنادي استفاده شده است. براي بررسي برنامه چهارم توسعه، در وضعيت داخلي از سند توسعه بخشي استفاده شد تا با بررسي شاخص هاي آن، در مورد بخش فناوري ارتباطات و بخش فناوري اطلاعات ...