عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 97

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی، مسئله ای است که از نظر اقتصاددانان دور نمانده است. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب تعمیق سرمایه، ارتقاء بهره وری نیروی کار و بهره وری کل عوامل تولید شده و از این طریق امکان رشد اقتصادی را فراهم می سازد. برابری جنسیتی و سرمایه گذاری در آموزش زنان, توسعه سرمایه انسانی را تحت تاثیر قرار می دهد و به عنوان یک ضرورت برای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات تلقی می شود. از طرفی، فناوری اطلاعات و ارتباطات با گسترش دستیابی برابر ب ...

در عصر کنونی، استقرار و بکارگیری سرویس‌های دولت الکترونیک، که همانا استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تسهیل دسترسی به خدمات دولتی و دسترسی هر چه بیشتر عموم مردم به اطلاعات، است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. در این میان عرضه‌ی خدمات دولتی بصورت الکترونیکی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان حوزه‌ی تخصصی مربوطه، نمود و اهمیت مضاعفی دارد. بدین لحاظ شناخت پنج خدمت الکترونیکی با اولویت‌ بالای قابل ارایه از سوی آن وزارتخانه، به عنوان هدف اصلی تحقیق حاضر ان ...

همان‌گونه که فناوری اطلاعات و ارتباطات، انقلابی در تجارت، صنعت، خدمات و روابط اجتماعی ایجاد کرده است، آموزش و یادگیری را نیز دست‌خوش تحولات عمیق و بنیادین ساخته است. یکی از آثار مهم توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرعت دستیابی به اطلاعات و دانش در دورترین نقاط یا به عبارت بهتر حذف بعد زمان و مکان در این عرصه و گسترش آموزش از راه دور است. امروزه مفهوم آموزش از راه دور با توجه به تحولات عظیمی که در زمینه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات روی داده دچار تغییرات شگرفی شده است. سازمان ...

سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات وارتباطات باعث ایجاد مزیت هایی نظیر کاهش هزینه عملیاتی، افزایش بهره وری و سهم نیروی کار از بازار، افزایش سودآوری سازمانی، کسب مزیت های رقابتی، کمک به برنامه ریزی های کلان اقتصادی و افزایش کیفیت می شود. پیشرفت و گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه اخیر باعث افزایش رقابت سازمان ها شده، این فن آوری باعث تغییر ساختار صنعت از شرکت های بزرگ به سوی شرکت ها ی کوچک و متوسط شده است. به دلیل اهمیت روزافزون صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد هر ک ...

فنآوری اطلاعات و ارتباطات در اواخر سد? بیستم و اوایل سد? بیست و یکم، پیشرفت های زیادی را پشت سر گذاشته است که با توسعه فضای مجازی، رفاه و آسایش اجتماعی را برای بشر به ارمغان آورده است. به طوری که، بیشتر فعّالیت های روزمره افراد و سازمان ها، با کاهش هزینه ها، به این فضا منتقل شده است. این امر موجب شده، فرصت ها و وسایل جدیدی برای ارتکابِ جرم ایجاد شود و فعّالیت های بزه کارانه نیز به آن جا انتقال یابد. پایان نامه حاضر، به عنوانِ یکی از جدیدترین مباحث حقوقی، یک مطالعه میان رشته ا ...

جهان در سال های اخیر شاهد انقلاب اطلاعات و ارتباطات بوده و تحولات اجتماعی عظیمی در آن به وجود آمده است، به طور که در اثر این تحولات، قرن جاری به نام فناوری اطلاعات و ارتباطات به ثبت رسیده است. بی شک کارآفرینی سهم عمده و نقش ویژه ای در توسعه فناوری های نوین، از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته و دارد. اگر چه این فناوری ها نیز خود بر کارآفرینی تاثیر گذار بوده و به عبارتی کارآفرینی مدرن را بوجود آورده اند. همچنین در رابطه با مشاغل، ایجاد مشاغل جدید و متنوع در عصر اطلاعات و ا ...

مسئله اساسی در پژوهش حاضر، بررسی وجوه توسعه و پیامدهای آموزشی، پژوهشی و دانشجویی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است. بر این اساس ضمن بررسی وجوه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پیامدهای مثبت و منفی آموزشی، پژوهشی و دانشجویی این فناوری مورد بررسی واقع شده است. روش انجام پژوهش تحلیل اسنادی بوده و به منظور گردآوری داده های لازم جهت پاسخگویی به سوال های پژوهش اسناد و مدارک موجود، مرت ...

هدف این مطالعه برآورد اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی کار در صنایع کارخانه ای با سطح فناوری متوسط(MT) ایران است. بدین منظور با الهام از مطالعات تجربی داخلی و خارجی و با لحاظ عامل فناوری اطلاعات و ارتباطات در تابع تولید مربوط به صنایع کارخانه ای با فناوری متوسط به بررسی نقش ICT در بهره وری نیروی کار پرداختیم. برای این امر از آمار کارگاههای صنعتی بالای ده نفر کارکن مرکز آمار ایران در قالب کدهای ISIC چهار رقمی طی دوره 1386-1379 استفاده شده و کشش عوامل مختلف تول ...

یکی از مهمترین و بزرگترین عوامل توسعه یافتگی کشور های توسعه یافته داشتن ارتباطات و از مهم ترین عامل پایداری این توسعه یافتگی داشتن اطلاعات به روز است. یافته های تحقیقات نشان دادهاست که اطلاعات و ارتباطات دو ابزار مورد نیاز در هر فعالیت کارآفرینانه است چرا که دستیابی به تکنولوژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات ابزار اساسی توسعه کارآفرینیاست.و ورود این ابزار به داخل روستاها و با تحقق توسعه کارآفرینی روستایی می توان ادعا کرد که به کلید طلایی جهت دستیابی به توسعه پایدار در روستاها دس ...