عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 219

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه کارآفرینی به شدت به بسترهای فناوری اطلاعات وابسته است و از آن بهره زیاادی مای گیارد . از ساوی دیگارتوسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات خود مرهون کارآفرینی است . فعالیت های کارآفرینانه باعث شناخت نیازها، خلق ایده ها و تولد فناوری ها می شوند . هدف از نگارش این مقاله این است که به شایوه کتابخاناه ای و ماروری باه بررسای اثارات متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات و کارآفرینی بپردازد. به طور کلی تحقیق نشان می دهدکه رابطه تعاملی دو سویه میاان کارآفرینی و فناوری اطلاعات برقرار است. ل ...

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، تحولات گسترده ای را در تمامی عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی به دنبال داشته است. فضای کسب وکار و بخش تجارت خارجی یکی از اجزاء تشکیل دهنده محیط اقتصادی یک کشور است که به خوبی می توانند از قابلیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات متأثر شوند. نحوه اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر حوزه اقتصاد می تواند از مجاری مختلفی ظاهر شود که از مهمترین آنها می توان به تسهیل و ارتقای فضای کسب وکار، و نیز تسهیل فعالیتهای تجاری اشاره نمود. معماری هوشمند سازی کسب و کار ...

بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات بحث نسبتا جدیدی است که در دهه های اخیر، بدان توجه خاص شده و بررسی تاثیر آن برای توسعه آینده جامعه، ضروری به نظر می رسد. نقش این فناوری به عنوان محور بسیاری از تحولات جهانی و همچنین یکی از ابزارها و بسترهای مهم توسعه همه جانبه، انکارناپذیر است. تکنولوژی هزاره جدید، باعث کم کردن زمان انجام محاسبات، دقیق تر شدن پردازش داده ها، تبادل اطلاعات و آسان و کم هزینه کردن داد و ستد می شود. از این رو متصدیان امور مملکتی که خواهان افزایش قدرت و ثروت ملی و بهبو ...

در سال‌های اخیر به دلیل سرعت رشد دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات و گستردگی دامنه‌ی تأثیر این دانش بر عوامل و متغیرهای مختلف اجتماعی و اقتصادی، مطالعاتی در این مورد صورت گرفته است. از جمله بررسی تأثیر این دانش بر رشد اقتصادی و بهره‌وری. اما بررسی تأثیر این دانش به صورت داخلی و خارجی بر رشد تولید ملی و بهره‌وری کل عوامل تولید و به صورت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم، نیاز به مطالعه‌ی بیشتری دارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سرریز دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهره‌وری کل ع ...

امروزه درعصرگردشگری جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات بعنوان رکن اساسی نقش تعیین کننده ای دررقابت بین کشورها ایفا م یکند فناوری اطلاعات و ارتباطات بواسطه ایجاد محیط یاطلاعاتی برای هریک ازموسسات گردشگری و ایجاد ساختاراطلاعاتی متمرکز درسیستم گردشگری تاثیر گذار بوده است آی سی تی ها یکی ازفاکتورهای کلیدی مزیت رقابتی دربازارهای جهانگردی محسوب میشوند و ازطریق ارتقا سطح ارایه خدماتو کاهش هزینه های عملیاتی به این صنعت کمک شایانی می نمایند و با این اوصاف ازپرکاربردترین عوامل مدیریت استر ...

چکیده: ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیری که بر جنبه های گوناگون زندگی داشته است ، به ظهور برخی تحولات بنیادی در روابط جوامع بشری منجر شده است. این پدیده با سرعت چشم گیر خواسته های بشر را تحت تاثیر قرار داده و نیاز های جدیدی را به وجود آورده است. امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقاء کیفیت و کارایی کارکنان مورد استفاده قرار داد. توسعه روز افزون ابزار های مبتنی بر این فناوری ها و سرعت فراوان تطبیق آن با نیازمندی های انسان موجب شد ...

هدف این پژوهش امکان‌سنجی استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات در هنرستان‌های شهرستان داراب از دیدگاه معلمان بوده است. تحقیق از نوع کاربردی و روش آن توصیفى، پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان هنرستان های شهر داراب است که تعداد آنها 160 نفر می باشد. 116 نفر از آنها با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب گردیدند. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات آقای محمودی، رضا (1392) استفاده‌شده است. روایی و پای ...

جهان از اوایل دهه 1980 میلادی به تدریج وارد عصر نوینی شده است که با نظریه و اصطلاحات جدید باید تبیین ‌شود. جهانی شدن، عصر انفجار اطلاعات، پست مدرنیسم، نظریه مجازی، جامعه اطلاعاتی و جامعه شبکه‌ای برخی از این مفاهیم‌اند. با رشد شتابان تکنولوژی‌های ارتباطات و اطلاعات، زندگی فردی و جمعی انسان در فضای سایبر و محیط‌های مجازی، اهمیتی روز‌افزون یافته و مجازی شدن را به نیروی محرک تغییر محیط زندگی انسان تبدیل کرده است. دیپلماسی نیز که اساساً بر ارتباطات بین‌المللی استوار است، از تحولات ...

هدف اين تحقيق بررسي استراتژ‍ي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه چهارم توسعه كشور است تا مشخص شود كه اين برنامه تا چه حد پاسخگوي نيازهاي جامعه ايران بوده است و همچنين روند توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه چهارم در مقايسه با روند جهاني آن، به چه نحو بوده است. بدين منظور در اين تحقيق از روش اسنادي استفاده شده است. براي بررسي برنامه چهارم توسعه، در وضعيت داخلي از سند توسعه بخشي استفاده شد تا با بررسي شاخص هاي آن، در مورد بخش فناوري ارتباطات و بخش فناوري اطلاعات ...