عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2697

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی، مسئله ای است که از نظر اقتصاددانان دور نمانده است. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب تعمیق سرمایه، ارتقاء بهره وری نیروی کار و بهره وری کل عوامل تولید شده و از این طریق امکان رشد اقتصادی را فراهم می سازد. برابری جنسیتی و سرمایه گذاری در آموزش زنان, توسعه سرمایه انسانی را تحت تاثیر قرار می دهد و به عنوان یک ضرورت برای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات تلقی می شود. از طرفی، فناوری اطلاعات و ارتباطات با گسترش دستیابی برابر ب ...

تدوين آموزشهاي حوزه فناوري اطلاعات با پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ...

با گسترش فناوری اطلاعات و ورود آن به محیط‌های کاری، جهان شاهد ارتباط تنگاتنگ کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌ها و بهبود عملکردها و نیز دستیابی بهتر و سریع‌تر به اهداف سازمانی بوده‌ است. استفاده پراکنده و جزیره ای از فناوری اطلاعات در سازمان ها نه تنها موجب پیشبرد امور سازمان نمی گردد بلکه موجبات سردرگمی و اختلال در امور سازمان را فراهم می آورد. طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات نقشه جامع و کاملی است که فرایند مسیر و نحوء گسترش فناوری اطلاعات را در سازمان مشخص می کند. به عبار ...

آغاز اصلاحات ساختاري در كشور در جهت كاهش كاغذ بازي و بهبود شيوه انجام امور اداري، اهميت فناوري اطلاعات و ارتباطات و در نتيجه آن، دولت الكترونيك را، بيش‌ازپيش نمايان مي كند. دولت الكترونيك يكي از پرقدرت‌ترين فناوري در عرصه جهاني است كه با تاثير گذاشتن بر روش‌زندگي، كار، آموزش افراد و ارتباطات ميان فردي ،مشكلات نارضايتي را حل كرده است. اين تغييرات آموزش و پرورش را نيز تحت تاثير خود قرار داده است. دولت الكترونيك استفاده و کاربرد آسان از فناوری اطلاعات در جهت ارائه خدمات دولتی ب ...

هدف این پژوهش بررسی مقایسه تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثربخشی دبیران دبیرستانهای شهرستان فسا بوده است.جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران رسمی زن و مرد مقطع متوسطه شهرستان فسا در سال تحصیلی89- 88 می باشد که تعداد آنها 317 نفر است نمونه آماری پژوهش بر اساس جدول مورگان شامل 111 نفر از دبیران زن و مرد می باشد.که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند.ابزار گرد آوری اطلاعات سه پرسشنامه اثربخشی و پرسشنامه خلاقیت تورنس و پرسشنامه محقق ساخته فناوری اطلاعات و ارتباطات ...

امروزه کارآفرینی به شدت به بسترهای فناوری اطلاعات وابسته است و از آن بهره زیاادی مای گیارد . از ساوی دیگارتوسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات خود مرهون کارآفرینی است . فعالیت های کارآفرینانه باعث شناخت نیازها، خلق ایده ها و تولد فناوری ها می شوند . هدف از نگارش این مقاله این است که به شایوه کتابخاناه ای و ماروری باه بررسای اثارات متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات و کارآفرینی بپردازد. به طور کلی تحقیق نشان می دهدکه رابطه تعاملی دو سویه میاان کارآفرینی و فناوری اطلاعات برقرار است. ل ...

فصل اول کلیات پژوهش 1-1.مقدمه انسان ها و سازمان ها درآغاز هزاره سوم میلادی با رویدادهای عظیمی مواجه می شوند که چشم انداز حیات انسان را در عرصه های مختلف متحول می سازد. فناوری اطلاعات و ارتباطات با سرعتی شتابان ،حیرت انگیز و فراگیر درحال شکل دهی مجدد به ساختارها و بنیان های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع می باشد . عصر اطلاعات"دوره انفجار اطلاعاتی " فناوری های اطلاعات و ارتباطات اصطلاحاتی هستند که همه ما روزانه چندین بار آنها را می شنویم یا ...
نمایه ها:
سیستم | 
داده | 

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، تحولات گسترده ای را در تمامی عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی به دنبال داشته است. فضای کسب وکار و بخش تجارت خارجی یکی از اجزاء تشکیل دهنده محیط اقتصادی یک کشور است که به خوبی می توانند از قابلیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات متأثر شوند. نحوه اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر حوزه اقتصاد می تواند از مجاری مختلفی ظاهر شود که از مهمترین آنها می توان به تسهیل و ارتقای فضای کسب وکار، و نیز تسهیل فعالیتهای تجاری اشاره نمود. معماری هوشمند سازی کسب و کار ...

بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات بحث نسبتا جدیدی است که در دهه های اخیر، بدان توجه خاص شده و بررسی تاثیر آن برای توسعه آینده جامعه، ضروری به نظر می رسد. نقش این فناوری به عنوان محور بسیاری از تحولات جهانی و همچنین یکی از ابزارها و بسترهای مهم توسعه همه جانبه، انکارناپذیر است. تکنولوژی هزاره جدید، باعث کم کردن زمان انجام محاسبات، دقیق تر شدن پردازش داده ها، تبادل اطلاعات و آسان و کم هزینه کردن داد و ستد می شود. از این رو متصدیان امور مملکتی که خواهان افزایش قدرت و ثروت ملی و بهبو ...