عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 38

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع این پژوهش بررسی نقش استراتژی مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی بر فناوری اطلاعات کارکنان بانک صادرات شهر کرمانشاه می باشد. این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی ودوازده فرضیه فرعی می باشد. روش انجام پژوهش توصیفی به روش پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش بانک صادرات شهرکرمانشاه می باشد. تعدادجامعه آماری این پژووهش 600 نفر و تعداد نمونه که بااستفاده از جدول مورگان 234 نفر می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آما ...

انجام کار از راه دور فعالیتی است که متخصصین فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان آن را فراهم کرده اند. امروزه انجام کار در خانه با استفاده از فناوری ارتباط راه دور بطور روزافزون مورد توجه قرارمیگیرد و برای این منظور کارکنان موسسات مختلف نیازمند ارتباط با شبکه منابع اطلاعاتی خود و تحکیم بیش از پیش آن اند. اما کار از راه دور چه تفاوتهایی را ایجاد میکند؟ در واقع ، کارکنان راه دور، نه تنها محل فیزیکی کارشان دستخوش تغییر میشود، بلکه تجهیزات و وسایل کارشان نیز تغییر میکند. ...

مقاله ی حاضر با هدف روشن کردن نقش و جایگاه بالقوه فناوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه ی ملی همه جانبه ی کشور تهیه شده و سعی در ارایه و تحلیل رویکردهای مختلفی دارد که توسط کشورهای در حال توسعه به عنوان راهبرد ملی در کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات اتخاذ شده است؛ رویکردهای کاملاً متباینی که با توجه به شرایط این کشورها منجر به دستاوردهای کاملاً متفاوت با دامنه ی تأثیرات بسیار مختلف شده اند. مطالعات و بررسی های بین المللی موید محوریت یافتن فناوری ارتباطات و اطلاعات در برنامه ی تو ...

شکوفایی برنامه‌های فناوری ارتباطات در اوایل دهه 80 شمسی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، دگرگونیهای فزایند‌ه‌ای را در برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در سطح تصمیم‌گیریهای اجرایی پدید‌ آورده‌ است. این تغییرات در برنامه‌های ایران مقتدر در قرن بیست و یکم و با استناد به تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 کل کشور امکان‌سنجی شده است، لیکن پرسش اساسی در نظام آموزش و پرورش کشور مبتنی بر این مطلب است که آیا استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش لازم است یا نه. در این مقاله ضمن ...

امروزه ابزارهای دولت ها برای اثر گذاری بر سایر کشورها متنوع شده است و ابزارهایی چون ابزارهای فناوری ارتباطات و ابزارهای فرهنگی و تبلیغاتی در دسترس کشورها به ویژه آمریکا قرار گرفته است . گرچه آمریکا بارها از ابزارهای فناوری ارتباطات بهره گرفته، این روند در دولت اوباما شدت یافته است . اوباما بعد از سیاست های جنگ طلبانه بوش که منجر به رشد بدبینی به آمریکا در دنیا شد، به سمت ابزارهای ارتباطی و ابزارهای قدرت نرم رفته است و در استفاده از این ابزارها به ویژه در رابطه با ایران موفق ب ...

چکیده این مطالعه درصدد است مشخص نمایدکه تاچه اندازه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود روابط درون و برون سازمانی معلمان و مدیران و کارکنان مدارس ابتدایی و متوسطه تاثیر گذار است. روش انجام تحقیق در این مطالعه زمینه یابی یا پیمایشی می باشد. چونکه از نظرات گروه های مختلف مدیران، کارکنان و معلمان استفاده شده است. این پژوهش بر اساس طبقه بندی بر مبنای هدف، کاربردی است و از حیث روش جزو تحقیقات توصیفی به شمار می آید. نمونه این مطالعه را 150 نفر تشکیل می دهندکه از طریق روش ...

نوشتار حاضر به بحث حریم خصوصی افراد در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات و فزونی یافتن امکان نقض آن می پردازد . نویسنده ابتدا تاثیرات فناوری نوین اطلاعات و نتایج آن را بر زندگی بشر مورد توجه قرار داده و سپس با بیان اشکال اصلی نظارت ( فیزیکی ، روانی ، داده ای ) و تفاوتهای آنها، با نظارت داده ای یا اطلاعاتی را به عنوان یکی از دستاوردهای مهم عصر فناوری اطلاعات، از عوامل اصلی نقض حق حریم خصوصی افراد در محیط الکترونیکی می داند . در ادامه جایگاه حق حریم خصوصی در کشور انگلستان و نیز برخ ...

هدف اصلی پژوهش تعیین دیدگاه متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی نسبت به چگونگی وضع موجود قوانین حق مولف با توجه به وجود فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی است. قوانین حق مولف و میزان پایبندی به آن، مشکلات حقوقی به وجود آمده، ضرورت وجود قوانین حق مولف با توجه به فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و نظام های جایگزین پیشنهادی از جمله مهمترین مواردی هستند که نظام حق مولف با توجه به فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی با آن روبرو است. ...

نقش علوم کامپیوتر، اطلاعات و ارتباطات در توسعه همه جانبه فعالیتهای بشری بر همگان آشکار است. در دهه های گذشته ملتها شاهد تاثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ف.ا.ا) در فرآیند جهانی سازی بوده اند. اکنون میزان سرمایه گذاری کشورها در ف. ا. ا به عنوان یکی از عوامل مهم در توسعه یافتگی مطرح شده است. در کشور ما نیز این صنعت، پس از طی دوره های مختلف، با معرفی برنامه ملی توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (تکفا)، در شرایط جدیدی قرار گرفته است. اجرای این برنامه ملی به یقین نی ...