عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 89

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر واکاوی چالشهای معلمان و دانش آموزان در استفاده از فناوری آموزشی در مدارس مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاه و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیق کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا جزء تحقیقات پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان، معلمان و مدیران مدارس دوره‌ی دوم مقطع متوسطه شهر کرمانشاه که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل و تدریس‌اند را تشکیل می‌دهد. از بین جامعه آماری 300 نفر از دانش‌آموزان، 30 نفر از معلما ...

این پژوهش با هدف ارزشیابی و مقایسه تعامل در چندرسانه های آموزشی درس ریاضی پایه اول راهنمایی در سال 89-88 انجام شد . سوال اصلی این پژوهش عبارت بود از : آیا محتوای علمی - آموزشی چند رسانه های آموزشی درس ریاضی پایه اول راهنمایی، از تعامل مناسب با یادگیرنده، برخوردار هستند و به صورت رسانه های تعاملی تولید می شوند؟در این پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را چندرسانه های آموزشی درس ریاضی پایه اول راهنمایی تشکیل دادند، که به دلیل اندک بودن این چندرسانه ای ها ...

تحقیق حاضر به منظور بررسی چالش های بکارگیری فناوری و امکانات چند رسانه ای در مراکز پیش دبستانی شهر تهران در سال 1389 و ارائه راهکار مناسب در یک مقطع زمانی مشخص و با استفاده از روش زمینه یابی صورت گرفته است. محقق پس از بیان مسائل پژوهشی و در جهت پاسخگویی به سوالات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده نموده است. به منظور تهییه پرسشنامه، محقق از پژوهش های مرتبط با موضوع و دیگر منابع، نظیر مطالعات کتابخانه ای و استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور کمک گرفته است. پس از تائید اعتبار مح ...

از میان شیوه های آموزش مبتنی بر ICT ، فن آوری های اینترنتی ، با سرعت چشمگیری درحال گسترش است و پدیده آموزشی با تکیه برفناوری های اینترنتی اکنون موضوع توجه و رقابت فزاینده بیشتر دانشکده ها و مدارس دنیا قرار گرفته است. استفاده از فناوری های جدید اطلاعاتی، توان بالقوه نوینی را در آموزش مبتنی برفناوری به وجود آورده اند که بهره گیری از آنها در فرایند یاددهی – یادگیری بسیار موثر است. این فناوری ها همچنین سبب شده اند تا یادگیری مادام العمر به صورت گسترده و عمیق به کار گرفته شود. م ...

نظر به اهمیت هوشمندسازی دانشگاه‌ها و تأثیر آن در افزایش توانمندیآنهادر انجام وظایف ذاتی خود، اجرای هوشمند سازی در دانشگاه زابل به عنوان یک دانشگاه فعال، می‌تواند اثرات مفیدی در انجام کارکرد محوله این دانشگاه داشته باشد، از این رو پژوهش جاری این مسئله را مورد توجه قرار داده است که «عوامل حیاتی موثر در موفقیت هوشمندسازی دانشگاه زابل چه هستند، در چه وضعیتی قرار دارند و چگونه در اجرای کارآمد این فرایند می‌توانند موثر باشند؟» اهداف این تحقیق عبارت بوده‌اند از شناسایی عوامل تأثیرگذ ...

آموزش الکترونیکی فیلد جدیدی است که در سال های اخیر و با گسترش روزافزون اینترنت و فن آوری اطلاعات، رشد چشم گیری داشته است. در راستای تولید انواع گوناگونی از این سیستم ها، محیط های آموزشی یکپارچه ای بوجود آمدند که توسط بسیاری از دانشگاه ها و مراکز علمی برای ایجاد بستری کاملا مجازی به منظور آموزش دانشجویان استفاده می گردند. سیستم کد باز مودل یکی از مشهورترین محیطهای آموزشی تحت وب است که هم اکنون در بسیاری از دانشگاه های دنیا استفاده می شود. این سیستم مانند هر وب سایت اینترنتی، ت ...

برنامه های درسی یکی از عناصر اصلی و مهم ارتقای کیفیت آموزشی عالی و تناسب نگرش، دانش و مهارت دانشجویان دانشگاه ها با آخرین دستاوردهای علمی، فن آوری و نیاز بازار کار است. از این رو، بازنگری برنامه های درسی رشته های تحصیلی و روز آمد کردن آن ها همواره مورد توجه بوده است. پژوهش حاضر با هدف مطالعه نگرش دانشجویان رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور واحد بهبهان درباره اهمیت و فایده دروس گذرانده (1385-1387) انجام شده است. روش شناسی تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی است و جام ...

پژوهش حاضر با عنوان بررسی تطبیقی آموزه های تربیتی دو رویکرد نوگرائی و پسانوگرائی نسبت به فناوریهای آموزشی صورت گرفته است . یکی از مسائل پیچیده و مهمی که امروزه نظامهای آموزش _ تربیتی جهان معاصر با آن روبرو هستند ، مسئله فناوریهای آموزشی و نحوه کاربرد آن در نظام آموزشی است . گسترش فناوریها و نفوذ وسایل ارتباط جمعی به اعماق جامعه ، زندگی بشر را کاملاً متحول ساخته است . در این میان تعلیم و تربیت نیز دستخوش این تحولات شده است اما چنانچه می دانیم عرصه تعلیم و تربیت به دلیل پیچیدگ ...

به دنبال ظهور فناوری های جدید در عرصه ی آموزش و یادگیری، توجه به کیفیت و ارزشیابی این فناوری ها، امری ضروری است. از جمله این فناوری ها، که ناشی از پیشرفت صنعت کامپیوتر و اطلاع رسانی است، چند رسانه ای آموزشی می باشد. امروزه طراحی، تولید و عرضه این رسانه ها، با موضوعات، محتواها، اشکال و بسته بندیهای گوناگون به طور گسترده ای صورت می گیرد. اما علیرغم وجود تنوع این محصولات در بازار و نیاز مبرم به ارزشیابی کیفیت آنها قبل از انتخاب و استفاده، یک فرم جامع و مناسب جهت ارزشیابی آنها و ...