عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این رساله مقوله فمینیسم با نگاهی جامعه شناختی در ادبیات ایران معاصر (از مشروطه تا انقلاب اسلامی) مورد بررسی قرار گرفته است. این مقوله اگرچه به طور غالب دستخوش افراط و تفریط‌‌های زیادی شده و در هدف و موضوع دچار سردرگمی‌های زیادی بوده ‌است، اما در این میان طیف‌هایی از فمینیست‌ها نیز بوده‌اند که موضع‌گیری‌های و مطالبات خود را در چارچوب دانشی پی‌ گرفته‌اند. ادبیات یکی از بهترین و در عین حال ساده‌ترین استراتژی‌ برای اظهار چنین مطالباتی بوده‌ است که قابلیت آن را دارد که حجم گستر ...

فمینیسم آموزه و جنبشی است که خواهان برابری و تساوی بین مردان و زنان در حوزه های مختلف اجتماعی ـ سیاسی، حقوقی... است؛ همچنین فمینیسم را می توان زیر مجموعه جنبشهای اجتماعی مورد بررسی قرار داد. جنبش اجتماعی دارای یک رابطه دوسویه با جامعه می باشند، بدین شکل که از سویی خود برآیند شکاف های اجتماعی موجود در جامعه هستند؛ و از سویی دیگر بر بسیاری از حوزه های اجتماعی اثر می گذارند. تفکر فمینیستی بر بسیاری از عرصه های اجتماعی ـ سیاسی و اندیشه های آکادمیک در ایران نیز تأثیر داشته است. پا ...

محتوای کلی این رساله آنچنان که از نامش بر می آید ، تاثیر فمینیسم پست مدرن بر دموکراسی است . یعنی ابتدا بررسی مساله ی فمینیسم پست مدرن ، سپس تاثیر آن بر دموکراسی . این رساله شامل 5 فصل به اضافه نتیجه گیری می باشد که در ابتدای فصل اول ، کلیات رساله شرح داده شده است. سپس در فصل دوم، مبانی نظری رساله که شامل اصول و مبانی پست مدرنیسم و تعامل فمینیسم و پست مدرنیسم می باشد مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت تاثیر گذاری مقوله ی پست مدرنیسم و فمینیسم بر تحول مفهوم دموکراسی را در فصل ...

فمینیسم از جمله نظریات عصر جدید است که با زمینه‌های تاریخی ویژه‌ای شکل گرفته و تأثیرات بسیاری بر کشورهای غربی و حتی اسلامی داشته است. از آنجایی که این دیدگاه مانند دیگر ره‌آوردهای فکری بشر از افراط و تفریط خارج نبوده، بررسی نقاط قوت و ضعف آن به ویژه در زمینه تعلیم و تربیت مستلزم مطالعه عمیق و دقیق می‌باشد. به همین منظور این پژوهش با هدف «بررسی دیدگاه فمینیسم و تأثیر آن بر تعلیم و تربیت»، در صدد پاسخگویی به این سوالات بوده است: 1- دیدگاه فمینیسم در باب تعلیم و تربیت چیست؟ 2 ...

این مقاله با رویکردی استنادی و تطبیقی به جایگاه یابی ارزشی و پدیدارشناسی نظام حقوقی زن در اسلام وفمینیسم می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اسلام بر اساس وحى بناشده، اما فمینیسم انسان را مصدرتشریع قرار مى دهد و خود را بى نیاز از وحى مى داند. فمینیسم خواهان تشابه حقوقى بین زن و مرد در تمامامور و خواهان جامعه اى است که در آن زن و مرد، ماسواى جنسیت، در تمام مسئولیت ها، نقش هاى مساوىبرگزینند. فمینیسم صفات زنانه را صفات برتر مى داند و جنس مذکر را عامل فرودستى زن معرفى مى کند؛در ...

پژوهش «پایگاه اجتماعی زن در خانواده» با عنایت به مقایسه رویکرد اسلام و فمینیسم، به بررسی و تحلیل جایگاهی که به لحاظ اجتماعی زنان در خانواده و به دنبال آن در جامعه اشغال می‌کنند می‌پردازد و با توصیفی از وضعیت گذشته و کنونی آنان و ظلم‌ها و ستم‌هایی که در طول تاریخ بر آن‌ها روا شده، در صدد بررسی علل ظهور جنبش‌های جدید در زمینه دفاع از حقوق زنان می‌باشد، این‌که این جنبش‌های نوظهور و فعالیت‌های آن‌ها در چه زمینه‌هایی صورت گرفته و چه دستاوردها و پیامدهایی را برای زنان، خانواده و جا ...

نهضت برابری طلبی حقوق زنان با مردان موسوم به «فمنیسم» به صورت منسجم و تام و نشان دار سابقه ای بیش از دو است. « اومانیسم » قرن دارد. نهضت فمینیسم در اصل مولود رنسانس و مبتنی بر جهان بینی غرب جدید با محوریتتمامی گرایش های فمینیستی بر این پیش فرض استوار ند که انسان، بی نیاز از هدایت تشریعی خداوند است. طبق نگرشموجودی دوبعدی است؛ یعنی هم دارای کرامت ذاتی است و هم دارای خصایص حیوانی. اسلام برای « انسان » ، قرآنسعادت بشر برنامه های کاملی مبتنی بر شناخت کامل نیازها، جنبه ها و ارزش ها ...
نمایه ها:
قرآن | 

فمینیسم تلاش و حرکتی است در راه برابری زن و مرد در عرصه های گوناگون زندگی فردی و جمعی، تلاشی برای ایجاد فرصتهای برابر، که با همه زمینه های اجتماعی ، فرهنگی و هنری مرتبط است. مسئله ای که در پایان نامه حاضربدان پرداخته ایم این است که تا چه اندازه دیدگاه های فمینیستی در عکاسی تبلیغاتی پست مدرن تاثیر گذار بوده است فمینیسم پست مدرن یکی از گونه های فمینیسم است که با نگرشی انتقادی به بررسی موقعیت زنان در دنیای امروز پرداخته است.در این راستا نظریه پردازان فمینیسم پسا مدرن همواره زنان ...

موضوع این رساله، بررسی تطبیقی جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره) و اندیشه‌های فمینیستی است. روش استفاده شده در این رساله، روش تحلیل متن از نوع تطبیقی است. هر یک از این اندیشه‌ها در دو قسمت بررسی شده‌اند. قسمت اول: بررسی مبانی این دو اندیشه است و قسمت دوم: بررسی ابعاد جایگاه زن در هریک از این اندیشه‌هاست که در سه بعد بررسی شده است. الف) جایگاه زن به عنوان انسان. ب) جایگاه زن در خانواده. ج) جایگاه زن در اجتماع( اقتصاد، سیاست و فرهنگ). همانطور که خواهیم دید امام خمینی به هستی-شن ...