عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فلسفه تاریخ عنوان مشترکی است برای دو دانش مستقل و در عین حال مرتبط. یکی با قدمت بیشتر که به چیستی پدیده تاریخ می پردازد و دیگری نوپاتر که در ماهیت معرفت تاریخی غور می کند. اولی مسمی به فلسفه نظری تاریخ و دومی نامیده شده به فلسفه انتقادی تاریخ. تأمل و تفکر در هر دو حوزه و پرداختن به مسائل پیرامون آنها، ذهن مورخ را بصیرتی می بخشد که در پرتو آن دریچه ای نوین بر روی مطالعات تاریخی اش می گشاید و چراغی فراروی پژوهش های او می افروزد. این پژوهش مطالعه ای است تاریخی بر آراء اندیشمندان ...