عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فلسفه علم :تهیه منابع دست اول برای درس فلسفه علم دردانشگاهها(رشته های فیزیک و فلسفه ) به انضمام تقویت درس تاریخ علم .فلسفه ریاضی :تهیه منابع دست اول برای درس فلسفه ریاضی دردانشگاهها(رشته های ریاضی و کامپیوتر) به انضمام تقویت درس تاریخ علم .فلسفه تکنولوژی :دیدگاههای فلسفی مختلف درباب تکنولوژی (فلسفه آنالیتیک ، فلسفه پدیدارشناسی (فنولوژی )،مکتب فرانکفورت )به انضمام تقویت تاریخ تکنولوژی زبانشناسی :ارائه نظریه های جدید زبانشناختی ازدیدگاه نظریه زایشی - گشتاری . هوش مصنوعی :کاربرد ...

در این رساله تأثیر برخی آرای فلاسفه علم بر شکل‌گیری برنامه فبک مورد بررسی قرارگرفته است. از آنجاکه فلسفه‌علم با موضوعات معرف‌شناختی و روش‌شناختی سروکار دارد این تاثیر گذاری بیشتر در جنبه‌های معرفتی و روش‌شناختی برنامه فبک مورد توجه قرار گرفته است. با مروری بر ساختار برنامه فبک و مباحث موجود در این زمینه ملاحظه می‌شود که دیدگاه‌های ساخت‌گرایانه، عینیت‌گرایانه و پراگماتیستی، بیش از سایر دیدگا‌هها، بر برنامه فبک تأثیرگذار بوده‌اند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه برنامه فبک تعلیم ...

ساختار منطقی نظریه های علوم طبیعی توضیح در علوم طبیعی /ماهیت راستی ریاضی اثبات ریاضی ماهیت تکنولوژی دستور/ساختار زبان /توانش زبانی برای نمونه به آثار منتشر شده زیر مراجعه فرمائید-1: نشر ریاضی (شماره 1 شماره )3 پیک ریاضی (شماره )3 فرهنگ (کتاب اول) فرهنگ (کتاب دوم ) منطق ریاضی چیست ؟ (1361) دیدگاهها وبرهانها زیر چاپ انتشارات علمی و فرهنگی ) هوش مصنوعی چیست (دردست تهیه ) تکنولوژی از دید فلسفه پدیدارشناسی مکتب فرانکفورت و فلسفه تحلیلی (دردست تهیه ) استدلال برمبنای 2 08818 ...

یکی از جنجال برانگیزترین رویکردهای جدی در ساحت فلسفه علم بر ضد روش است که توسط فایرابند مطرح شدهاست. پل فایرابند، انتقاداتی سخت از علم جدید می کند وآن را مانع آزاد اندیشی می داند ، علم را ذاتا یک امرآنارشیستی میداند و به نقادی انقلابی در باب علم می پردازد و حتی تاکید دارد که علم را با روش ضد استقرائی پیشببریم . از نظر فایرابند بر خلاف نظر پوپر تفکیک علم از غیر علم نه تنها تصنعی است بلکه برای پیشرفت دانش هم زیانباراست. او اعتقاد دارد که در تکوین بخشی تاریخ علم، گروه های بیشمار ...
نمایه ها:

هدف پژوهش حاضر پیشنهاد اصول و روش هایی برای آموزش شیمی بر مبنای بررسی دیدگاه فایرابند درباره چیستی علم و چگونگی پیدایش و گسترش آن بوده است. برای دستیابی به این هدف از روش های کاوش فلسفی، تحلیل تطبیقی و نیز قیاس عملی بهره گرفته شده است. بر همین اساس و در پاسخ به پرسش نخست پژوهش که "فلسفه شیمی چیست؟" نتایج در سه بخش هستی شناسی، شناخت شناسی و روش شناسی شیمی تبیین شده است و در پاسخ به پرسش دوم پژوهش که "رابطه فلسفه شیمی با آموزش آن چیست؟" استلزام های بررسی فلسفه شیمی برای آموزش ش ...

تحلیل و تبیین جامعه شناختی تحولات تاریخی راهنمای علمی راه حال و آینده خواهد بود. تحول علمی‌ای که در دوره اولیه تاریخ اسلام و یا به عبارتی در دوره تمدن اسلامی رخ داد مسأله‌ای است که هم بسیار به آن اذعان شده و هم مورد تحلیل و کنکاش قرار گرفته است، اما جای خالی تحلیل‌های جامعه شناختی که بتواند فراتر از گزارش‌های تاریخی و نیز تحلیل‌های غیرنظامندِ غیرعلمی قرار گیرد کاملاً مشهود است. این تحقیق عهده دارد تبیین جامعه شناختی رابطه نهاد علم و نهاد سیاست در قرون اولیه تاریخ اسلام (قرن ا ...

امروزه فلسفه علم با کارکردهای خاص خود، علوم و معارف بشری از آن جمله علوم انسانی را با مسایلی جدی مواجه ساخته است . در حوزه علوم اسلامی از آن به عنوان فلسفه های مضاف یا معرفت های درجه دوم یاد کرده اند .فلسفه علوم قرآنی به عنوان یکی از معرفت های درجه دوم درصدد آن است که مبادی و مبانی دانش علوم قرآنی را مورد ارزیابی و تنقیح قرار دهد. روش شناسی تحقیق در علوم قرآنی به مثابه یکی از مسایل مطرح در این حوزه بر آن است که به ما کمک نماید تا بتوانیم روش ها و رویکردهای پژوهشی شکل گرفته د ...

یکی از مهمترین مسائل علم شناسی فلسفی مبحث طبقه بندی علوم است. ارائه نظام جامعی از دانش ها از ضرورتهای پیش روی همیشگی علم ورزان بوده است. مبحث طبقه بندی علوم پاسخگوی این نیاز است. با توجه به اهمّیت این موضوع بسیاری از فیلسوفان سعی نموده اند تقسیم بندی نسبتا جامعی از علوم ارائه دهند. ملاکها ، معیارها و مبانی فلسفی و منطقی هر یک از فیلسوفان در طبقه بندی ارائه شده تأثیر چشمگیری دارد. دانشمندان دوران تمدّن اسلامی نیز هر یک با توجه به گرایش فلسفی خود نظم خاصّی را برای دسته بندی علو ...

این گزارش به حل مساله پراکندگی معکوس دو بعدی به کمک روش تلفیقی اجزای محدود و معادلات مرزی انتگرالی می‌پردازد. در این روش که برای اولین بار معرفی می‌شود اجزای شبکه‌بندی تطبیقی امکان‌پذیر است . همچنین روش به گونه‌ای طراحی شده تا از حل کامل مساله مستقیم در هر تکرار احتراز شود و از روشهای هموارسازی نیز در آن استفاده نشده است . کارآئی روش توسط مثالهایی نشان داده می‌شود و آشکار می‌گردد که بازسازی اجسامی با گذردهی الکتریکی بالا و ناهمگنی به راحتی امکان‌پذیر است . ...