عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 46

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تاریخ تفکر فلسفی،یکی از مقوله های مهم مطالعات تاریخ فرهنگی محسوب می شود.فلسفه در ایران سابقه ای طولانی دارد و ریشه های تفکر فلسفی را می توان در ایران باستان و در افکار زرتشت،جستجو کرد.در دوره ی اسلامی نیز مکتب های فلسفی ای چون مکتب مشاء،اشراق و حکمت متعالیه شکل گرفتند و هر یک از این مکاتب چهره های خاص و مبتکر در بعد ارایه ی مباحث جدید فلسفی دارا بودند.بررسی اندیشه ی فلسفی در عصر قاجاریه به دلیل شاخصه های فرهنگی،سیاسی و اجتماعی این دوره دارای ویژگی های خاصی است.در این دوره،فلا ...

قرن چهارم هجري قمري، براي اسلام و مسلمانان، قرني شگفت انگيز بود. رشد و نمو علم و دانش و نگارش كتب علمي در اكثر زمينه ها از جمله، پزشكي، شيمي، رياضيات، فلسفه، نجوم ، كلام، تاريخ، ادبيات، فقه و حديث از بالندگي مخصوص برخودار شد. در اين بين مورخان مسلمان نيز در نگارش تاريخ به ابداعاتي دست زدند. آنها به علل و عوامل وقايع تاريخي توجه نمودند. جرياني كه بر مورخين اسلامي و تاريخ نگاري آنان تأثير گذاشت، رويكرد عقلاني در اين قرن بود. فلسفه و كلام نیز وارد ميدان شده و با استدلالات عقلان ...

مسئله تجرد نفس در طول تاریخ تفکر فلسفی همواره یکی از بزرگترین دغدغه‌های فیلسوفان و اندیشمندان بوده است. در جهان اسلام سه مکتب فلسفی ظهور کردند که هر کدام به شیوه خاص خویش به مسئله تجرد پرداخته است. ابن‌سینا اولین فیلسوفی بود که به صورت مبسوط برای اثبات تجرد نفس اقامه دلیل و برهان نمود. نظرات وی توسط متفکرانی چون غزالی، فخر رازی و سهروردی مورد انتقاد قرار گرفت اما برخی دیگر همچون ابن رشد، خواجه طوسی و صدرالمتألهین در عین پذیرش برخی انتقادات برخی از ادله را نیز مفید یقین دانستن ...

هدف کلی این پژوهش، بررسی مبانی نظری آموزش فلسفه به کودکان می باشد. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی-تحلیلی است که به بررسی تاریخچه، رویکردها، محتوی، نظریه ها، اهداف، اصول، روش ها ومهارت های فکری طرح های آموزش فلسفه به کودکان پرداخته است. در این پژوهش از کلیه‌ی منابع اسناد، مدارک، کتب، مقالات، مجلات و پژوهش هایی که انجام شده. وهمچنین نمونه پژوهشی از کلیه منابع، اسناد، مدارک و پژوهش هایی که بحث شده و در دسترس محقق است. روش جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و فیش های تحقیقاتی ...

پژوهش حاضر با عنوان «تبیین رویکردهای غالب روش‌شناختی پژوهش در حوزه‌ی فلسفه تعلیم و تربیت و توصیف روش‌شناختی رساله‌های دکتری ایران»، از یک سو با توصیف و تبیین رویکردهای غالب (رویکرد استنتاجی و رویکرد تحلیلی)، از سه زاویه‌ی خاص که عبارتند از: الف) تعریف فلسفه‌ی تعلیم و تربیت، اهداف و وظایف آن از منظر هر رویکرد، ب) چگونگی دست یافتن به دانش یا مراحلی که هر رویکرد برای رسیدن به دانش پیش‌بینی می‌کند، ج) ارائه‌ی شاخص‌هایی که معرِّف رویکردهای مزبور باشد، و از سوی دیگر با توصیف و تحلی ...

رساله حاضر از دو بخش تشکیل شده است . بخش اول مقدمه‌ای درباره تاریخ‌نگاری علم است که در آن، با بازگشتی به سرگذشت تاریخی فنون تاریخ‌نگاری، سه شیوه عام بازشناسی می‌شود: -1 تاریخ‌نگاری درونی. -2 تاریخ‌نگاری بیرونی (دلیلی) -3 تاریخ‌نگاری بیرونی (علتی). آنگاه به شرح و نقد روش‌شناختی هر یک پرداخته و پی آیندی تاریخی آنها تحلیل می‌شود. با تبیین روش هرمنوتیکی فهم، الکساندر کویره مورخ و فیلسوف علم روسی - فرانسوی، بسان پیشگام روش تاریخ‌نگاری هرمنوتیکی بیرونی دلیلی معرفی شده و به ...

این پژوهش بر آن است به همسنجی آراء تربیتی سنت آگوستین و جان لاک بپردازد و نقاط افتراق و اشتراک آراء تربیتی این دو فیلسوف را نشان داده و وجوه تمایز و تشابه آن ها را باز نمایاند. در این راستا، پژوهش حاضر به ترتیب به حیات فردی و آثار دو فیلسوف، بستر فکری و تاریخی رشد یافتگی آن دو، ایضاح و شرح اجمالی آراء فلسفی، ایضاح آراء تربیتی و در نهایت به همسنجی و نقد آراء آن ها پرداخته است. سه فرض اساسی هدایت گر جریان پژوهش که طی بخش های مختلف آن به آزمون گذاشته شد عبارتند از: در دوره حاک ...

چکیده ندارد.

در این رساله ضمن طرح و تحلیل مسأله اندازه‌گیری در مکانیک کوانتوم، مبانی فلسفی و مفهومیِ اهمّ مدل‌های ارایه شده برای مسأله اندازه‌گیری، مورد بررسی و مقایسه قرار می‌گیرد. در بخش دوم مدل جدیدی، تحت عنوان سیگما، برای حل مسأله اندازه‌گیری پیشنهاد می‌کنیم. این مدل که تحت تأثیر متافیزیک چهاربعدگرایان صدرایی ارایه شده است، با در نظر گرفتن اجزاء زمانی برای اشیاء کوانتومی، تعبیر جدیدی برای بردار حالت کوانتومی به‌دست می‌دهد که تصویر قابل فهمی از برهم‌نهی‌ها ارایه می‌کند. ادعای مشخص رسال ...