عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فلسفه زبان معلول اين خواسته بود كه در باب درك شهودي ما از معنی به طور نظام‌مند مطلبي گفته شود. دو موضوع اصلي در فلسفه زبان را مي‌توان با نظام‌مندی و شكاكيت بيان كرد. ما مي‌گوييم كه گويندگان زبان عبارات زباني را مي‌فهمند يا معناي آن را مي‌دانند. فيلسوفان با اين انگيزه بر انگيخته شدند كه مطلبي نظام‌مند درباره مفاهيم زبان‌شناختي، فهم معنا و معرفت ارائه كنند. استدلال‌هايي شکاکانه هم وجود دارند كه تلاش مي‌كنند بیان کنند كه هيچ واقعيتي راجع به معنا وجود ندارد. اين حملات به مفهوم مع ...

الف: موضوع و طرح مسئله ( اهمیت موضوع و هدف ): با وجودی که اکثر ما نیچه را یکی از بزرگترین فلاسفۀ دوران اخیر می‌دانیم، شایان ذکر است که وی از آرای زبانشناختی در خور توجهی برخوردار بوده که بررسی آنها نیز به نوبۀ خود ضروری می‌نماید. نیچه برای همۀ جهانیان فیلسوفی بارز و معروف به حساب می‌آید حال آن که آرای او در آنچه بعدها وی را فیلسوف برمی‌شمارد، تحت تأثیر تحصیلات و رشتۀ تخصصی‌اش، یعنی زبانشناسی تاریخی، بوده است. نگارنده سعی بر آن دارد تا در رسالۀ حاضر، تأثیر پذیری نیچه را از رشت ...

فلسفه ی معاصر شامل چندین جریان است . رایج ترین تقسیم بندی در فلسفه ی معاصر بدین شرح می باشد ، که در یک سو فلسفه ی تحلیل زبان انگلیسی است و در سوی دیگر فلسفه اروپایی زبان آلمانی و فرانسوی است که به متفکرانی مثل نیچه و هایدگر مربوط می شود . در قرن بیستم فلسفه ی غرب هم در وجه تحلیلی اش و هم در وجه اروپایی اش دچار چرخش شد که تحت عنوان "چرخش زبانی " معروف شده است . و این جریان از متافیزیک و نظام سازی فلسفی فاصله گرفت و به سمت زبان قدم برداشت ، لذا این پژوهش بر آن است که این چرخش ا ...

بحث ما در این رساله بررسی و نقد نظریه مطابقی صدق از منظر فرگه، راسل، ویتگنشتاین متقدم و متأخر و فلسفه‌ی صدرایی می‌باشد. راسل و ویتگنشتاین متقدم، هر دو قائل به نظریه‌ی مطابقت هستند، با این تفاوت که راسل عقیده و تصور را موصوف صدق قلمداد می‌کند، ولی ویتگنشتاین متقدم زبان را. علی‌رغم تفاوت‌های بنیادین، فرگه، ویتگنشتاین متقدم و متأخر و فلسفه‌ی صدرایی ( با آن برداشتی که از آن شده است)، تصور را به عنوان علم و یا متعلّق آن ردّ می‌کنند. فرگه، ویتگنشتاین متأخر و فلسفه‌ی صدرایی، در انکا ...

این پایان نامه بر اساس یکی از مهترین مقالات فرگه با نام معنا و مدلول نوشته شده است. در کنار این مقاله مفاهیم مهمی همچون تابع، شناسه، اسم خاص، جمله، نقل قول مستقیم و غیر مستقیم و معناها و مدلول های آنها مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین دیدگاه های متنوع و منتقد راجع به فرگه که از سوی اشخاص صاحب نام و متنفذی چون راسل، چرچ، لانگفورد، مندلسون و ... مطرح شده است مورد بررسی قرار می گیرد. تقریبا تمامی مقالات مهم فرگه و نتایج فلسفی و منطقی مترتب بر آنها مورد بررسی قرار می گیرد. ...

در این رساله، بررسی نظریه‌ی تصوری معنا و ترکیب آن با مفاهیم پدیدارشناختی انجام گرفته است. هدف ایجاد یک نظریه‌ی معنای تصوری-پدیدارشناختی بوده است که اساس نظریه‌ی تصوری را داشته و با استفاده از روش‌ها و مفاهیم پدیدارشناختی تکمیل شده باشد. به این منظور ابتدا نظریه‌ی تصوری معنا که مدافع اصلی آن لاک محسوب می‌شود، بررسی و تحلیل گردیده است. معنا/دلالت‌شناسی این نظریه بررسی شده و اشکال‌‌های وارد شده به آن توضیح داده شده است. پس از آن پدیدارشناسی هوسرل، مفاهیم اصلی فلسفه‌ی او و معنا/د ...

اصل ترکیب به ظاهر بدیهی اما به واقع چالشی مهم در مسائل مربوط به زبان است. موافقان با تکیه بر دلایل پیشینی و پسینی خود تعاریف متفاوتی از این اصل را معرفی و الزام کرده‌اند و مخالفان با توجه به مشکلات بی‌شمار پذیرش این اصل در معناشناسی‌ها تا سرحد انکار این اصل پیش رفته‌اند. در گام نخست تعاریف مختلف این اصل مورد بررسی قرارگرفته و با ارزیابی آن‌ها با تقریرهای صوری، چهارچوب مفهومی لازم برای پژوهش ارائه شده است. سپس دلایل موافقان این اصل برای الزام معناشناسی به اصل ترکیب با روش تحلی ...