عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فلسفه زبان معلول اين خواسته بود كه در باب درك شهودي ما از معنی به طور نظام‌مند مطلبي گفته شود. دو موضوع اصلي در فلسفه زبان را مي‌توان با نظام‌مندی و شكاكيت بيان كرد. ما مي‌گوييم كه گويندگان زبان عبارات زباني را مي‌فهمند يا معناي آن را مي‌دانند. فيلسوفان با اين انگيزه بر انگيخته شدند كه مطلبي نظام‌مند درباره مفاهيم زبان‌شناختي، فهم معنا و معرفت ارائه كنند. استدلال‌هايي شکاکانه هم وجود دارند كه تلاش مي‌كنند بیان کنند كه هيچ واقعيتي راجع به معنا وجود ندارد. اين حملات به مفهوم مع ...

پایان‌نامه مزبور شامل مباحث ذیل است : - فصل اول: کلیات و مفاهیم. - فصل دوم: بنیانگذاران عرفان غربی. - فصل سوم: تفاسیر فلسفی زبان عرفان. - فصل چهارم: عارفان و امکانات زبانی. ...
نمایه ها:
عرفان | 

ساختار منطقی نظریه های علوم طبیعی توضیح در علوم طبیعی /ماهیت راستی ریاضی اثبات ریاضی ماهیت تکنولوژی دستور/ساختار زبان /توانش زبانی برای نمونه به آثار منتشر شده زیر مراجعه فرمائید-1: نشر ریاضی (شماره 1 شماره )3 پیک ریاضی (شماره )3 فرهنگ (کتاب اول) فرهنگ (کتاب دوم ) منطق ریاضی چیست ؟ (1361) دیدگاهها وبرهانها زیر چاپ انتشارات علمی و فرهنگی ) هوش مصنوعی چیست (دردست تهیه ) تکنولوژی از دید فلسفه پدیدارشناسی مکتب فرانکفورت و فلسفه تحلیلی (دردست تهیه ) استدلال برمبنای 2 08818 ...

در این پژوهش به جمع آوری واژگان حوزه فلسفه زبان و ارائه نوعی تعریف توصیفی پرداخته شده است. روش انجام تحقیق به صورت توصیفی است و برای گردآوری اطلاعات از مطالعه کتابخانه ای استفاده خواهد شد. همچنین استفاده از اسناد مکتوب همچون پایان نامه های مرتبط در این زمینه و دیگر منابع شالوده کار این تحقیق است. روش تجزیه و تحلیل داده ها توصیفی است که از داده های زبانی گردآوری شده است و واژه نامه های مربوط به حوزه فلسفه و فلسفه زبان از میان منابع مرتبط با موضوع استخراج و واژگان مربوط به حوزه ...