عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

منطق گرایی آموزه ای است درباره ی مبانی ریاضیات که مدعی استنتاج ریاضیات از منطق صرف است. امروزه به طور کلی کذب این آموزه وعدم موفقیت برنامه ی منطق گرایی در اوایل قرن بیستم پذیرفته شده است. در حقیقت نشان داده شده است که نظام فرگه ناسازگار است و نظام وایتهد و راسل به دلیل استفاده از اصول موضوعه‌ی بی نهایت، تحویل پذیری و انتخاب، علی الاصول منطق نمی باشد. با وجود این امروزه رویکرد جدیدی به تبع فرگه در مبانی ریاضیات پدید آمده است که به نام نومنطق گرایی شهره است. نو منطق گرا به کسی ...

استیون هاوکینگ، یکی از فیزیکدانان مشهور معاصر می‌باشد. او کتابی تحت عنوان طرح بزرگ را به رشته‌ی تحریر درآورده است. وی در این کتاب، ادعا کرده است که جهان بدون نیاز به وجود خالق، به صورت خودبه‌خودی پدید آمده است؛ بنابراین برای تبیین وجود جهان، هیچ نیازی به فرض وجود خدای رخنه‌پوش نیست. در پژوهش حاضر، نظریه‌ی هاوکینگ درباره‌ی آغاز خلقت مورد بررسی قرار گرفته و پیشفرض‌های متعدد به کاررفته در این نظریه مورد نقادی واقع شده است. در پرتو مباحث موجود در فلسفه‌ی ریاضیات، نشان داده شده ا ...

اثبات های بدون کلام همیشه برای کارشناسان و دانشجویان و همچنین معلمان جالب هستند و کمک شایانی به یادگیری ریاضیات می کنند. در این پایان نامه سعی کرده ایم مثال های خوبی از این اثبات ها ارائه دهیم .اگر چه عنوان این پایان نامه اثبات های بدون کلام است اما در بعضی از مثال ها سعی می کنیم برخی از نکات را ذکر کنیم .آشکار است که این روش به دانش آموزان کمک می کند که ریاضی را بهتر یاد بگیرند و مشکلات بوجود آمده در یادگیری ریاضی را کاهش می دهد .در این پایان نامه بر اساس موضوع یک آزمون از د ...

این رساله دربار? تاریخ و فلسف? هندسه است. در بخ اول این رساله مثلثات کروی در دور? اسلامی مورد تحقیق قرار گرفته است. در بخش دوم رساله به هندس? اقلیدسی و کتاب اصول پرداخته شده است. بخش سوم نیز به کشف هندسه های نا اقلیدسی مربوط می شود. بخش اول رساله از نظر تاریخی به دور? تمدن اسلامی و علم در آن نظر دارد بخش دوم به دور? یونانی پدید آمدن هندسه مربوط می‌شود و بخش سوم در حوز? زمانی قرن های هجدهم و نوزدهم قرار دارد. ...