عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 666

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کتاب «خدا در فلسفه جدید» که ترجمه دو فصل مهم آن پیش روی شماست، به شرح و نقد نظریه‌پردازی‌های فلسفی در مورد خدا در دوره جدید می‌پردازد که به دلیل محوریت کانت در تاریخ فلسفه و اهمیّت کتاب پدیدار‌شناسی روح هگل در دوره اوج نظریه‌ورزی پیرامون خدا، این دو فصل از کتاب را برای ترجمه انتخاب کردم و انگیزه اینکه کتاب جیمز کولینز را برای مطالعه «خدا در فلسفه کانت و هگل» برگزیدم، شهرت فلسفی وی در زمینه مسئله خدا بود ونیز اینکه کتاب آنقدر ضرورت داشته که فؤاد زکریا استاد فلسفه در قاهره آن ر ...

پس از شکل گیری فلسفه در میان مسلمانان به عنوان دانشی که با روشی برهانی از احکام کلی هستی سخن می‌گوید، هماره این سوال مطرح بوده است که چنین دانشی آیا رابطه‌ای با حوزه اعتقادی دین دارد یا خیر؟ در این تحقیق سعی گردیده است با روشی تحلیلی-عقلی، ضمن واکاوی این مسئله، به این نتیجه برسد که این دانش به جهت نظری، در فرایندِ فهمِ حداقل بخشی از مهمترین گزاره های اعتقادی دین که همان گزاره‌های پیشینی است نقشی محوری داشته و در سایر اعتقادات،‌ می تواند در تعمیق و تحکیم اعتقاد و فهم و اذعان،‌ ...
نمایه ها:
فلسفه | 
دین | 
باور | 
هوش | 
معاد | 
توحید | 
امامت | 

مساله شناخت یا بحث معرفت در مقایسه با سایر مباحث فلسفی از اهمیت بسزائی برخوردار است . با عنایت به ضرورت تلاش عقلی و فلسفی برای حل مسائل مربوط به شناخت هستی و با توجه به جایگاه ویژه مساله حمل در شناخت عقلانی انسان نسبت به جهان خارج، حمل یکی از مسائل مهم انتولوژی در فلسفه به شمار می‌آید زیرا حمل به معنای این همانی در "استی" و "هستی" است و ما به وسیله حمل است که رابطه میان ذهن و عین و علم و معلوم و موضوع و محمول را تبیین می‌نماییم. این موضوع در حوزه فلسفه نظری کانت و در قسمت تحل ...

برنامه فلسفه برای کودکان با هدف تقویت پردازش در کودک که شامل مهارت‌های فکری همچون قدرت تمیز، استدلال و قضاوت است، در عرصه تعلیم و تربیت شروع به فعالیت نمود. در دو دهه اخیر این برنامه در سرتاسر جهان مورد توجه قرار گرفت و امید است بتواند انقلابی نو در عرصه تعلیم و تربیت ایجاد نماید. هدف از نگارش این نوشتار، بررسی روش های فلسفی شامل، روش دیالکتیک سقراطی، روش تحلیل دکارتی و روش ترکیب اسپینوزایی برای فراگیری فلسفه برای کودکان است. برای تحقق این امر کنکاشی در مفهوم کودکی و معرفی ب ...

فلسفه اگزیستانس (Existence) مانند عقل‌گرایی و تجربه‌گرایی عنوانی است که ممکن است باعث سوء فهم گردد. زیرا سیستم معین و حوزه‌ای مشخص ندارد. اغلب فلاسفه‌ای که به آنها این عنوان را داده‌اند، خود این عنوان را نمی‌پذیرند. ریشه‌های فلسفی این جریان را تا ارسطو و سقراط ترسیم کرده‌اند و و از نظر مذهبی آن را تالوتر، اگوستین و کتاب عهد عتیق پی‌گیری کرده‌اند. ولی بی‌شک این جریانی است که از افکار کیرکگارد سرچشمه می‌گیرد. خود وی نیز تحت تاثیر کانت و شلینگ قرارداشت و از طرف دیگر بر ضد هگل بو ...
نمایه ها:
فلسفه | 
وجود | 

سر آنتونی کنی از فیلسوفان تحلیلی معاصر است. وی در یکی از جدیدترین آثار خود در زمینه تاریخ فلسفه تحت عنوان دکارت که موضوع رساله فعلی است ، موضوعات محوری فلسفه دکارت؛ یعنی، معرفت شناسی ، هستی شناسی و فلسفه ذهن را با عبارات و جملاتی کوتاه ، رسا و در عین حال دقیق ، تحلیل و بررسی کرده است.موضوعات و مسائلی از قبیل شک دکارتی ؛ کوژیتوی دکارت؛ ساختار کوژیتو؛ تفسیرهای برخی از محققان درباره کوژیتو ؛ماهیت کوژیتو،معنای جوهر ؛ اقسام جوهر ؛ ارتباط می اندیشم ، پس هستم و من شیً اندیشنده هس ...

تاریخ تفکر فلسفی،یکی از مقوله های مهم مطالعات تاریخ فرهنگی محسوب می شود.فلسفه در ایران سابقه ای طولانی دارد و ریشه های تفکر فلسفی را می توان در ایران باستان و در افکار زرتشت،جستجو کرد.در دوره ی اسلامی نیز مکتب های فلسفی ای چون مکتب مشاء،اشراق و حکمت متعالیه شکل گرفتند و هر یک از این مکاتب چهره های خاص و مبتکر در بعد ارایه ی مباحث جدید فلسفی دارا بودند.بررسی اندیشه ی فلسفی در عصر قاجاریه به دلیل شاخصه های فرهنگی،سیاسی و اجتماعی این دوره دارای ویژگی های خاصی است.در این دوره،فلا ...

خانواده مقدس‌ترین نهاد جامعه اسلامی می‌باشد به طوری که متلاشی شدن آن به شدت مورد غضب خداوند قرار گرفته است لذا به همین منظور اسلام احکامی با مبانی حکیمانه برای آن وضع نموده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها مهریه می‌باشد. لذا با مطالعه کتب فقهی و حقوقی،مقالات، پایان‌نامه‌ها و مشاوره از قضات دادگاه خانواده به تبیین فلسفه تشریع مهریه و آسیب‌های ناشی از ازدیاد مهریه و ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی در جهت کاهش آسیب‌های ناشی از ازدیاد مهریه پرداخته شد. امروزه تعیین مهریه‌های سنگین به ش ...
نمایه ها:
مهریه | 
فلسفه | 

این پژوهش به تطبیق و مقایسهء دیدگاه "ابوحامد غزالی" و "ابوالولیدابن رشد"، دو اندیشمند و متفکر بزرگ اسلامی در خصوص رابطهء فلسفه و دین (عقل وحی) می‌پردازد. هدف از این تحقیق کمک به حل معضل بین فلسفه و دین و میان عقل و وحی است . تحقیق به روش توصیفی و مطالعهء کتابخانه‌ای است و شامل سه بخش کلیات ، الهیات و طبیعیات است . در بخش کلیات ، سه بحث فلسفه و الهیات ، عقل و وحی و نظر غزالی و ابن رشد در باب فلسفه بیان شده‌اند. دو مبحث عالم و خدا در بخش الهیات و علیت و معاد نیز در بخش طبیعیات ...