عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 593

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بحث از تحول فقه سیاسی شیعه اهمیتی ویژه دارد، این امر از آن جاست که این دانش در سدۀ اخیر و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با پرسشها و چالشهای گوناگونی روبرو بوده است، جستجوی چگونگی دگرگونی این دانش و ساز و کارهای آن، می‌تواند ساحتهایی از این بحث را روشن سازد. لذا پی‌جویی و کشف منطق و سازوکارهای تحول در فقه سیاسی شیعه و مطالعۀ موردی آنها در سنجش و ارزیابی با دورۀ معاصر،تبیین ظرفیتهای درونی فقه سیاسی شیعه برای تحول، بیان عوامل، زمینه‌ها و ساحتهای فکری- اجتماعی بیرونی تحول و تبیین چگ ...

برای دانستن بلوغ و چگونگی ارتباط امارات و نشانه های آن با یکدیگر ابتدا باید به بررسی مفهومی خود واژه ی بلوغ و سپس واژه ها و مطالب مرتبط با آن می پردازیم . در قدم بعدی ، نوع ماهیت بلوغ که آیا امری تکوینی یا تعبدی است ؟ و ادله ی هر کدام مورد بررسی قرار می گیرد . در قدم سوم به بررسی امارات و نشانه های بلوغ در فقه امامیه می پردازیم بدین معنا که آیا امارات و نشانه های بلوغ طبیعی اند یا شرعی و یا هر دو ؟ به همین منظور در دو فصل جداگانه به بررسی و همچنین بیان دیدگاه های مختلف و نق ...

با توجه به اینکه تاریخ فقه یکی از دروس دانشکده الهیات در مقطع کارشناسی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی است و تاکنون تحقیق همه جانبه‌ای در این باب و بالنتیجه کتاب جامعی در این زمینه بفارسی تدوین نشده و مخصوصا بخش تاریخ فقه شیعه معرفی نگردیده سوال شد در دوره تاریخ فقه مذاهب اسلامی و منجمله شیعه را با استفاده از کتب و نوشته‌های پیشین برشته تحریر درآورده که خوشبختانه قسمت تاریخ فقه سایر مذاهب اسلامی تدوین و بصورت جزوه تایپ شده مورد استفاده دانشجویان (چه در دانشگاه فردوسی چه در دانشگ ...
نمایه ها:
تشیع | 
تاریخ | 
فقه | 

این رساله با عنوان شرایط استماع دعاوی از نظر فقه و حقوق موضوعه ایران در سه بخش با عناوین مفاهیم و بررسی تطبیقی شرایط استماع دعاوی و دعوی مجهوله و غیرجازمه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از مهمترین ابواب فقه باب قضا می باشد و یکی از مهمترین مباحث باب قضا مسأله شرایط استماع دعاوی است. همه فقها بالاتفاق برای استماع دعاوی شرایطی را لازم می دانند که بعضی از شرایط به طرفین دعوی مربوط می شود که عبارتند از 1.اهلیت 2.محرز بودن سمت اقامه کننده دعوی 3.ذی نفع بودن 4.مشخص بودن مدعی علیه ...

علماء اصول فقه رضوان الله تعالی علیهم برای استخراج قواعد اصولیه به تعدادی از آیات قرآن مجید تمسک نموده و به آن آیات استدلال کرده‌اند و با توجه به توسعه علم اصول فقه دقت علماء این علم در این آیات و تفسیر آن قابل ملاحظه است و اینان به نکات و نتایجی دست یافته‌اند که در تفاسیر متداول و معمول قرآن یا هیچ اثری از این نتایج مشاهده نمی‌شود و یا بطور سطحی به آن اشاره شده است در این طرح سعی شده است که سیر تکاملی تفسیر این آیات از دیدگاه علماء و اصول فقه از سیدمرتضی علم‌الهدی (ره) تا زم ...
نمایه ها:
فقها | 
فقه | 
قرآن | 

علماء اصول فقه رضوان‌الله تعالی‌علیهم برای استخراج قواعد اصولیه به تعدادی از آیات قرآن مجید تمسک نموده و به آن آیات استدلال کرده‌اند و با توجه به توسعه علم اصول فقه دقت علماء این علم در این آیات و تفسیر آن قابل ملاحظه است و اینان به نکات و نتایجی دست یافته‌اند که در تفاسیر متداول و معمول قرآن یا هیچ اثری از این نتایج مشاهده می‌شود و یا بطور سطحی به آن اشاره شده است . در این طرح سعی شده است که سیر تکاملی تفسیر این آیات از دیدگاه علماء اصول فقه از سید مرتضی علمالهدی(ره)تا زمان ...
نمایه ها:
فقه | 
قرآن | 

رساله حاضر تحت عنوان حقوق اولاد در فقه مقارن و قانون مدنی ایران درصدد است تا حقوق فرزندان را در سطح خانواده و به عبارت دیگر حقوق فرزندان در روابط حقوقی اولاد و والدین از نظر فقه اسلامی و قانونی مدنی ایران بررسی نماید. مراد از فقه اسلامی فقه مذاهب خمسه است. نظر به عنوان رساله مبنا وملاک بررسی حقوق اولاد فقه اسلامی است آنگاه و در صورت مطابقت دیدگاه قانون مدنی ایران به دنبال فقه اسلامی گنجانده شده است. رساله حاضر در سه فصل کلیات، حقوق اولاد قبل از ولادت، حقوق اولاد بعد از ولادت ...
نمایه ها:
فقه | 
ایران | 

پایان‌نامه با نام "جایگاه شهید اول در فقه امامیه" با هدف تبیین و تعیین جایگاه "شهید اول ابوعبدالله شمس‌الدین محمد بن مکی" از فقهای بزرگ و به نام شیعه در طول تاریخ که تاکنون آثار و تالیفات او مرجع فقهاء دانشمندان اسلامی بوده است نگاشته شده است . این پایان‌نامه از یک مقدمه و دو فصل تشکیل شده است که در فصل اول ضمن مروری بر تاریخ فقه شیعه ادوار فقه شیعه را از ابتدا تا زمان شهید اول بررسی می‌نماید. در این راستا تقسیم‌بندیهای ذیل وجود دارد: -1 دوره حضور امام (علیه‌السلام) -2 ...
نمایه ها:
فقه | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
فقه |