عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 422

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده: درحوزه‌ جامعه شناسی ادب، جامعه شناسان، ادب را آشکار کننده‌‌ کمبود‌های اجتماعی برای انسانی کردن جامعه می‌ دانند واز نظر آن‌ها، آن‌گاه که در آثار ادبی از کمبود‌ها سخن به میان می‌رود حالت جامعه مورد هدف قرار می‌گیرد. از سویی دیگر، یکی از مهم‌ترین اهداف ادب تلاش برای تحقق جامعه‌ آرمانی وانسانی است. به همین جهت ادب از مهمترین ابزارها برای نقد جامعه به شمار می‌رود. برای اجرایی شدن این هدف، ساختارهای ادبی گوناگون شکل گرفته است که در میان آن‌ها داستان کوتاه از جایگاه بی‌همت ...

این مقاله، ترجمه‌ای است از مقالهء "واکنش انسان در برابر تغییرات کرهء زمین" که از نشریهء دانشگاهی ملل متحد (دورهء 12، شمارهء 1، اکتبر 1989) اقتباس شده است . در این مقاله، ضمن بیان ارتباط فقر با توسعه و محیط زیست ، تفاوت فاحشی که بین فقرا و اغنیا وجود دارد، مطرح گردید. همچنین، در این مقاله یادآوری شده است که همین تفاوت سطح زندگی بین کشورها فقیر و غنی و نیز افراد فقیر و غنی، یکی از عوامل تخریب و نابودی محیط زیست به شمار می‌رود. ...
نمایه ها:
تخریب | 
فقر | 
توسعه | 

در مقایسه‌ی اقسام و رویکرد‌های فقر در اسلام و اقتصاد متعارف، می‌توان گفت که اسلام دیدی عمیق‌تر و جامع‌تر نسبت به فقر داشته و اگرچه با برخی از رویکردها نظیر فقر قابلیتی در مباحثی نظیر رعایت شأن در ارتباط با شغل و کار شباهت دارد، ولی بعضی از ابعاد فقری که در اسلام مورد اشاره قرار گرفته نظیر فقر حقیقی، فقر دینی و فقر روحی(به معنایی که در اسلام آمده)، در اقتصاد متعارف هرگز یافت نمی‌شود و یا اینکه بسیار کمرنگ‌تر است. و این نیز به دلیل تفاوت در اصول و مبانی آن دو است. همچنین تعریف ...
نمایه ها:
فقر | 

فقر و تخریب محیط زیست ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و باعث ایجاد چرخه ای معیوب می شوند .در این چرخه هر عامل، عامل دیگر را تشدید می کند. فقرا، برای برآوردن نیازهای اولیه‌ی خود تحت فشار هستند و به محیط زیست به عنوان منبع تأمین نیاز و به حفاظت از آن به شکل رفتاری تجملی نگاه می کنند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه‌ی فقر و تخریب محیط زیست دردهستان جلالوند استان کرمانشاه با استفاده ازروش مطالعه‌ی موردی انجام گردید. پژوهشگر پس از مصاحبه‌‌ی عمیق با 23 نفر از افراد کلیدی که به روش گلوله‌ی بر ...
نمایه ها:
فقر | 

مطالعات همه گیری شناسی (اپیدمیولوژیکال) فقر غذایی مردم شش کشور آمریکای مرکزی و تلاش در جهت رفع کمبود و یا نبود ویتامین A در برنامه غذایی آنها بیانگر آن است که بخش عظیمی از جمعیت روستایی، و بویژه کودکان کم سن و سال دارای ذخیره ناچیزی از ویتامین A هستند. اینکاپ (موسسه تغذیه آمریکای مرکزی و پاناما) فرایند تقویت شکر (با استفاده از ویتامین A) را در برنامه اجرایی خود قرار داده است. اکنون چهار کشور آمریکای مرکزی دارای قوانینی هستند که تقویت شکر مصرفی را الزامی می سازد. این تحقیق به ...

امروزه توسعه صنعت گردشگری مورد توجه بسیاری از کشورها واقع شده است. اهمیت رو به رشد صنعت گردشگری در کشورهای در حال توسعه بیشتر مرتبط به نقشی است که این صنعت می‌تواند در دستیابی به اهداف توسعه هزاره سوم به خصوص ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش فقر، ترویج برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان و توجه به پایداری محیط زیست، ایجاد کند. همچنین گردشگری با ایجاد درآمد و رشد اقتصادی می‌تواند منجر به بهبود سطح زندگی و کاهش فقر گردد. بسیاری از کشورها به طور فزاینده‌ای به این حقیقت پی برده‌اند که بر ...

فقر، یکی از جدیترین مشکلات دوره کنونی به شمار می آید. به رغم پیشرفتهای عظیم اقتصادی، میلیونها نفر در جهان، که بیشترشان در نواحی روستایی زندگی می کنند. همچنان در فقر به سر می برند. با انجام پژوهش در زمینه عوامل موثر بر پیدایش فقر، بویژه فقر روستایی، می توان برنامه ریزان را در به کارگیری الگوهای بهتر فقرزدایی در نقاط محروم روستایی یاری داد. در این پژوهش نیز به منظور شناسایی تعیین کننده های اقتصادی - اجتماعی فقر در جامعه روستایی کلاله (واقع در شرق استان گلستان) با بهره گیری از ر ...
نمایه ها:
فقر | 
روستا | 
کلاله | 
خدمات | 

در طرح پیشنهادی جاری در صدد هستیم اولا" برای اولین بار فقر را در ایران بر حسب شاخص‌هایی با پایه نظری قوی محاسبه کنیم که از این جمله می‌توان به شاخص TAKAYAMA, SEN اشاره نمود. ثانیا" در این طرح پیشنهادی شاخصهای فقر بر مبناء خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوارها محاسبه می‌شود و در واقع نقشهء فقر و نابرابری در ایران درسطوح خر ترسیم می‌شود و این امکان فراهم می‌آید تا بتوان گروههای فقر را بر حسب نوع فعالیت اقتصادی، منطقهء زیست ، سن، جنس ، نوع استخدام، میزان تحصیلات و ... شناسایی نمود. ...

پدیده فقر، از جمله مهمترین چالش هایی است که جوامع بشری به درازای تاریخ حیات خود با آن مواجه بوده وآثار وپیامدهای ناگوار آن را تجربه نموده است. هر جامعه ای با استفاده از ظرفیت ها و امکانات مادی ومعنوی خود در جهت رفع یا کاهش فقر اقدام کرده است. در این میان اسلام،به عنوان دینی جامع وکامل،در راستای رفع و کاهش فاصله طبقاتی میان فقر وغنی قوانین، برنامه ها و رهنمودهای زیادی برای مبارزه با فقر وریشه کنی یا کاهش آثار و پیامدهای آن به بشر عرضه نموده است که با به کارگیری آنها می توان به ...
نمایه ها:
فقر | 
کفر | 
قتل | 
سرقت |