عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کتاب درسی یکی از مهم‏ترین منابع آموزشی زبان دوم / خارجی است، به‏‏منظور تولید و تدوین مواد آموزشی مناسب و در نتیجه تسهیل و تسریع امر یادگیری زبان فارسی لازم است مطالب درسی و مفاهیم مربوط ‏به آن‏ها مطابق با نیازهای روزمره زبان‌آموزان تهیه شود. هدف اصلی این پژوهش دستیابی به شباهتها و تفاوتهای نظام زمان، نمود و وجه فعل در کتابهای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان است. دستیابی به این هدف ما را در رسیدن به هدف کاربردی‏تری که پیش‏بینی نکات مشکل زا در آموزش فعل فارسی است، یاری می ...
نمایه ها:
زمان | 
نمود | 
وجه |