عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیاست واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و محدود کردن حوزه فعالیت دولت و بخش دولتی در دو دهه اخیر در جهان رواج بی‌سابقه یافته است و امروزه کم و بیش در کلیه کشورها چه پیشرفته و چه در حال توسعه در ابعاد بسیار گسترده به مرحله اجرا درآمده است . در کشورهای صنعتی از "خصوصی‌سازی" برای بهبود عملکرد مالی و افزایش کیفیت محصول استفاده شده است و از طریق خصوی‌سازی واحد مورد نظر می‌تواند با تامین مالی از طریق بخش خصوصی دسترسی به بازارهای جدید را به همراه آورد و هم‌اکنون کلی ...

طرح نظرسنجی از مردم تهران درباره "قرآن، اسلام و فعالیتهای اقتصادی" که به بررسی نگرش مردم نسبت به تاثیر عقاید مذهبی (اسلامی) در رفتار اقتصادی انسان (چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی) می‌پردازد، در تاریخ 1374/11/2 در سطح شهر تهران به اجرا درآمد، که گزارش حاضر چکیده نظر پاسخگویان در این خصوص می‌باشد. نتایج به دست آمده از این نظرسنجی پس از بررسی و تعیین همبستگی میان مجموع پاسخهای دریافت شده در مورد گویه‌ها در سه محور کلی جمع‌بندی و مورد بررسی قرار گرفت . اکثر پاسخگویان پ ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

زیست فعالان سطحی که حاصل فرایندهای زیست فناوری اند. از ترکیبات کاهنده ی کشش سطحی هستند که از طریق ریزاندامگان یا آنزیم ها تولید می شوند دو خصوصیت مهم این مواد - تجزیه پذیری زیستی و تولید از طریق منابع تجدید پذیر - باعث شده از آنها به عنوان جایگزین مناسب کاهندگان کشش سطحی شیمیایی استفاده شود. البته دلیل عمده ی کاربرد محدود زیست فعالان سطحی، مسائل اقتصادی است که با بهبود فناوری تولید می توان به این مشکل نیز غلبه کرد. ...
 
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.