عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 53

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
 
چکیده ندارد.

هدف از انجام این تحقیق توصیف برنامه ها، تشکیلات، نیروی انسانی، بودجه و امکانات فوق برنامه ورزشی دانشگاه ها از دیدگاه مدیران و ارائه راهکارهای اجرایی بوده است. جامعه و نمونه آماری تحقیق را ادارات تربیت بدنی و فوق برنامه 50 دانشگاه و ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی، درصدسرانه) و آمار استنباطی (رگرسیون چندگانه مرحله به مرحله) استفاده شد. بخشی از یافته های تحقیق عبارتند از: -بین تعداد نیر ...

طرح مذبور به منظور آگاهی از نقطه نظرات مربیان و مدیران مدارس راهنمایی در خصوص نقاط قوت و ضعف بعضی از جنبه‌های مهم‌گذران اوقات فراغت دانش‌آموزان و آشنایی با پاره‌ای از مشکلات و نارسایی‌های موجود در مدارس انجام شده است . جامعه مورد تحقیق از 45 نفر مربیان ومدیران مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه که بر اساس روش نمونه گیری اتفاقی گزینش گردیده‌اند، تشکیل شده است . متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از: برنامه‌های تلوزیون، سینما، تئاتر، اردو، نماز جماعت ، کتابخانه و فعالیت‌های ...

رقابت روز افزون در بازار کار وافزایش نرخ بیکاری بخصوص بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی (کارشناسان بیکار: 37532 :سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران) تلاش همه جانبه برای یافتن راهکارهای مفید و موثر و فراهم آوردن زمینه اشتغال جوانان را ایجاب می نماید. از آن جمله ضروری است که طرح های تحقیقاتی مرتبط با موضوع در آموزش عالی تا حد امکان به سوی ارائه پیشنهادات کاربردی در این زمینه سوق داده شوند. مطالعات نشان دهنده آن است که کارفرمایان بیش از آنکه به مدرک تحصیلی و معلومات دانشگاهی اهمی ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.