عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 51

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شناخت فعالیت پژوهشی دانشجویان میتواند، به مسئولان دانشگاه و همچنین نظام آموزش عالی کشور کمک نماید تا ضمن شناخت عامل های اثرگذار در فعالیت پژوهشی دانشجویان ، نسبت به رفع مشکل های احتمالی موجود در نظام پژوهشی تحصیلات تکمیلی و تقویت نقاط قوت آن پردازند. دانشجویان تحصیلات تکمیلی به دلیل اینکه در زمان تحصیل تا حدودزیادی آموزشی مبتنی بر پژوهش را پشت سر میگذارند و از سوی دیگر نیاز به ارائه پایان نامه برای دریافت مدرک تحصیلی خود دارند، به گونه ای ژرفتر پا به عرصه پژوهش میگذارند و نق ...

145 نفر از نمونه 200 نفری اعضای هیات علمی 5 دانشگاه وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری در تهران و پنج دانشگاه وابسته به همین وزارت در شهرستانها به پرسش های تحقیق درباره استفاده از پست الکترونیکی و موارد استفاده از آن و تاثیر آن بر فعالیت های آموزش و تحقیقاتی آنها پاسخ دادند. پاسخ ها نشان داد که نیمی از این افراد از پست الکترونیکی استفاده می کنند. 70% از استفاده کنندگان از پست الکترونیکی دارای درجه دکتری و فارغ التحصیل خارج هستند. استفاده کنندگان پست الکترونیکی را وسیله ت ...

این گزارش که حاوی عناوین فعالیتهای علمی و فرهنگی، پژوهشی، آموزش و انتشاراتی پژوهشگاه از سال 1363 است ، ابتدا به بیان اهداف و ارکان پژوهشگاه پرداخته و آنگاه عناوین طرحها و فعالیتهای عمده آن را به این شرح معرفی کرده است . عناوین طرحهای پژوهشی و فعالیتهای علمی و فرهنگی خاتمه یافته (به تعداد 150 عنوان)، عناوین طرحهای پژوهشی و فعالیتهای علمی و فرهنگی در دست اجرا (60 عنوان)، عناوین طرحهای پژوهشی و علمی و فرهنگی پیشنهادی (به تعداد 20 عنوان)، عناوین فعالیتهای آموزشی، سمینارها و مجامع ...

در این بررسی که با هدف کشف وضعیت فعالیت های علمی و پژوهشی اعضای هیات علمی رشته کتابداری و اطلاع رسانی در مراکز آموزشی و پژوهشی ایران تا پایان سال 1378 صورت گرفته، تولیدات علمی، هدایت تحقیق، مشارکت در طرح های پژوهشی، عضویت در مجامع و انجمن ها و همایش ها با استفاده از روش پیمایشی مورد سنجش قرار گرفته و تعداد آثار، گرایش های موضوعی، و سرانجام مقایسه عملکرد مراکز مورد بررسی مطالعه شده است. یافته ها نشان می دهد که گرایش عمده موضعات کم و بیش در مقوله های مختلف از نوعی همگونی برخورد ...

اعتبار هر دانشگاهی به میزان فعالیت‌های علمی اعضای هیات علمی آن دانشگاه بستگی دارد، لذا بررسی وضعیت و جایگاه فعالیت‌های علمی اعضای هیات علمی دانشگاهها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ، میزان مطالعه اعضای هیات علمی، میزان تحصیلات ، تالیف و ترجمه کتب و مقالات ، شرکت در گردهمایی‌های تخصصی، عضویت در مجامع علمی و داشتن فعالیت‌های اجرایی در زمینه رشته خود در زمرهء فعالیت‌های علمی اعضای هیات علمی دانشگاهها محسوب می‌شوند که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است . روش این پژوهش ، روش پی ...

در این طرح تعیین گرایش‌های غالب علمی در خراسان بزرگ در فاصله قرن‌های اول تا هفتم ه.ق از طریق یک بررسی آماری از دانشمندان و آثار تالیف یافته آنان در رشته‌های مختلف علمی و هنری، انجام گرفته و اطلاعات معینی از دانشمندان خراسان، شامل نام، شهرت علمی، زادگاه، مذهب ، شغل، قرن حیات ، و ... استخراج شده است . همچنین آثار تالیف یافته ایشان ثبت گردید و شمار و موضوع اصلی آن‌ها مشخص شد که جمعا 565 داشنمند و 1270 اثر شناسایی گردید و تعلق آنها به هر قرن روشن شد. سپس فراوانی دانشمندان هر علم ...

درزمان امام عسکری علیه السلام شیعه به صورت یک قدرت عظیم درعراق درامده بود وهمه مردم می دانستند که این گروه به خلفای وقت معترض بوده و حکومت هیچ یک ازعباسیان را مشروع و قانونی نمی داند بلکه معتقد است که امامت الهی درفرزندان علی ع باقی است ودرآن زمان شخصیت ممتاز این خانواده امام حسن عسکری علیه السلام بود فشارواختناق درمورد پیشوای یازدهم فوق العاده شدید بود و ازهرطرف اوراتحت کنتل ونظارت داشتند روش این تحقیق ازنوع کتابخانه ای می باشد که به توصیف یک سلسله فعالیت های سیاسی واجتماعی ...

در این مقاله ضمن اشاره به سیستم های توسعه فناوری و الگوهای نوآوری، شاخص های سیستم ملی نوآوری و روند تحولات در آموزش مهندسی که بستر مناسب توسعه فناوری و صنعتی است بیان می شود. در ادامه، با رجوع به نتایج یک مطالعه میدانی در بخش های علمی و صنعتی کشور ما به بیان ویژگی های سیستم مذکور می پردازد و در نهایت، راهکارهایی را برای بهبود تعامل حوزه های علمی و صنعتی و آموزش مهندسی به عنوان زمینه ساز توسعه فناوری ارائه می کند. ...

این پژوهش با هدف تعیین عوامل موثر (مانند عوامل فردی، رفاهی، اجتماعی، انگیزشی، اقتصادی، بوروکراسی-اداری) بر فعالیتهای علمی، پژوهشی اعضای هیات علمی گروههای کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاههای دولتی ایران از دیدگاه آنان انجام شده است. ...