عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از هنگام شروع عصر فضا، اندازه‌گیریهای فعایت خورشید در بالای جو زمین، تغییرات کوچکی را در کل تابش خورشید نشان داده است . این تغییرات کوچک انرژی را شاید بتوان "سنگ روزتای" رابطه بین فعالیت خورشیدی و تغییرات آب و هوای زمین پنداشت . تا زمانی که رابطه نوسانات مغناطیسی خورشید با انرژی ارسالی خورشید (کوهن و همکاران 1988) اثبات نشده بود، علت مستندی وجود نداشت که دلالت بر اعمال یک نیروی خارجی در ارتباط با تغییر دوره چندساله آب و هوا کند. اندازه‌گیریهای نیمبوس - 7 که از سال 1978 ادامه ...

چکیده ندارد.
 
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.