عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 102

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گسترش شهرنشینی وهمراه با آن رشد روزافزون ماشینی شدن به تدریج عرصه ای فرا روی انسان ها گشوده است که به اوقات فراغت موسوم گردید. در عصر حاضر فعالیت های اوقات فراغت از چنان اهمیتی برخوردار شده است که کارشناسان از آن به مثابه آیینه فرهنگ یاد می کنند. به این ترتیب اوقات فراغت از مساله ای صرفاً اجتماعی فراتر رفته و به مقوله ای چند بعدی بدل شده است که افزون بر جنبه های اجتماعی، دارای ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، و حتی حقوقی نیز می باشد. اوقات فراغت معمولاً ناظر به کناره گیری از ف ...

پرداختن به مقوله اوقات فراغت در ورزشکاران از موضوعاتی است که کمتر مورد بحث قرار گرفته‌اند. آرامش و سلامت روح و جسم، ترغیب هواداران، و در مجموع اثرات مثبت فرهنگی- اجتماعی پرداختن ورزشکاران به اوقات فراغت مناسب از مزایای آن است. این موضوع بویژه در ورزشکاران بازنشسته دارای اهمیت است. این ورزشکاران پس از بازنشسته شدن از تمرینات مداوم فاصله گرفته و شرکت در فعالیت‌های اوقات فراغت می‌تواند باعث سلامت فکری و جسمی آنان و همچنین استفاده از تجربیات آنان به شاگردان و طرفداران گردد. از ای ...

بررسي عوامل اثرگذار بر نحوه گذران اوقات فراغت کارکنان علمي و اداري دانشگاه شهيد بهشتي با تاکيد بر نقش فعاليت ورزشي. هدف از اين تحقيق، بررسي عوامل اثرگذار بر نحوه گذران اوقات فراغت کارکنان علمي و اداري دانشگاه شهيد بهشتي با تاکيد بر نقش فعاليت ورزشي بود. اين پژوهش به صورت توصيفي، پيمايشي انجام گرفته است. جامعه آماري تحقيق شامل تمام کارکنان علمي و اداري دانشگاه شهيد بهشتي بود که از ميان اعضاي هيئت علمي 119 نفر و از ميان کارکنان 265 نفر به روش خوشه اي دومرحله اي و تصادفي ساده به ...

ارزش اوقات فراغت در زندگی افراد به حدی است که گروهی از کارشناسان معتقدند هر نقش اجتماعی که امروزه هر یک از ما در زندگی ایفا می کنیم ، حاصل نحوه گذران عمرمان در زمان های فراغت بوده است. زمان های رهایی از فکر و اندیشه چارچوب بندی شده برای کار و تحصیل دارای اهمیت فوق العاده ای است. چرا که علاوه بر گذران این فرصت ها به گونه ای مفرح مسائل تربیتی نیز در آن مطرح می شود. با این وجود در ایران بیشتر تمرکز بر فراغت جوانان فقط در طول تابستان بوده است و برای دانش آموزان پیش دانشگاهی به دل ...

سلامت، اساسی ترین جزء رفاه جامعه به شمار می رود و بیش از مداخلات پزشکی و پرستاری به عوامل اجتماعی و اقتصادی وابسته است. در این میان سلامت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد سلامتی انسان می تواند از عوامل اجتماعی و اقتصادی ، بیش از مداخلات پزشکی و پرستاری متاثر شود. بر این اساس این پژوهش بر آن شد تا رابطه نحوه گذران اوقات فراغت به عنوان یکی از عوامل اجتماعی و سلامت اجتماعی را مورد بررسی قرار دهد.هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه نحوه گذران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی است.این پژوهش با ...

در بسیاری از جوامع در عصر ما، به علت پیشرفتهای تکنولوژیکی بر اوقات فراغت افراد افزوده شده و از ساعات کاری کاسته شده است که این پیشرفت روزافزون در فن آوری موجب بروز تغییرات زیادی در سبک زندگی افراد گردیده و باعث شده اوقات فراغت بخش مهمی از زندگی افراد را تشکیل دهد. دراین خصوص یکی از پیشنهادات اصولی و تعیین کننده به گواه تحقیقات انجام فعالیت های ورزشی است. در همین راستا پژوهش حاضر با عنوان بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی حوزه های علمیه استان قم (با ت ...

در این تحقیق دیدگاه های گوناگون مربوط به اوقات فراغت بررسی شده است. بسیاری از این نگرشها مغایر همدیگر است و نظرات متفاوتی در مورد اوقات فراغت ارائه می دهد. فراغت بخش مهمی از زندگی روزمره ی افراد را تشکیل می دهد. نظر به تنوع روزافزون فعالیت های فراغتی در شهر، انسان ها برای گذران اوقات فراغت خویش دست به انتخاب می زنند.این انتخاب آزادانه صورت نمی گیرد بلکه تابع عواملی است. موقعیت، سن، جنس ، طبقه ی اجتماعی و سلیقه ی فردی که مهمترین عوامل دخیل درگزینش یک فعالیت فراغتی هستند. هدف ...

درکشورما علی‌رغم تمایل به برنامه‌های ورزشی، نقش ورزش در گذران اوقات فراغت اقشار مختلف جامعه بسیار ناچیزاست. از این‌رو، هدف از انجام این پژوهش، مطالعه وشناخت علائق، انگیزه‌ها و تنگناههای گذران اوقات فراغت اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه تربیت مدرس وجایگاه ورزش در آن بوده است. این پژوهش، توصیفی وازنوع میدانی می‌باشد وجامعه آماری شامل7287نفراز اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگا تربیت مدرس می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد820نفربه روش خوشه‌ای و کاملا تصادفی به عنوان ...

امروزه با امکانات زیادی که به وسیله اوقات فراغت به وجود می آید نقش کار در زندگی جای خود را به اوقات فراغت می دهد و اوقات فراغت به پدیده اصلی زندگی انسان تبدیل شده است. بی گمان عوامل گوناگونی بر اوقات فراغت تاثیر می گذارند. هدف این تحقیق شناسایی رابطه پایگاه اجتماعی – اقتصادی دانشجویان بر چگونگی گذران اوقات فراغت در بین آنان می باشد زیرا با شناخت نوع فراغت می توان برنامه ریزی منظم و منطقی در جهت بارورتر نمودن اوقات فراغت و دور کردن افراد جامعه از آسیب های اجتماعی دست یافت. اص ...