عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 266

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در پژوهش حاضر تاثیر محیط های خاکی غیرشور، با شوری کم، متوسط و زیاد (هدایت الکتریکی 1 و 7 و 10 و 18 دسی زیمنس بر متر) بر فعالیت کاتالازی، پراکسیدازی و نیترات ردوکتازی در اندامهای مختلف کلزا Brassica napus L. رقم های Hyola 401 و PF 7045.91 مورد توجه قرار گرفته است. همچنین ارزش مقایسه تغییرات فعالیت این آنزیمها به عنوان معیاری در برآورد تحمل هر یک از این دو رقم به شوری مورد بررسی بوده است. گیاهان دوره کامل رشد و نمو را در کشتهای گلدانی طی کرده و پس از انتخاب تصادفی، در ماه چهارم ...

پپسین خوک(EC 3.4.23.1)، متعلق به خانواده آسپارتیک پروتئازها است و در فرایند هضمی مهره داران نقش دارد.همانند همه آسپارتیک پروتئازها مولکول پپسین شامل دو لوب مشابه می باشد که به طور غالب از صفحات بتا تشکیل شده اند و دو لوب به وسیله شکاف اتصال سوبسترا جدا می شوند و هر لوب شامل یک رزیدو آسپارتات کاتالیتیک می باشد که در جایگاه اتصال سوبسترا قرار دارند.یکی از رزیدوهای آسپارتات پروتونه و دیگری دپروتونه می شود، برای اینکه پروتئین فعال باشد. به دلیل ساختار جایگاه فعال پپسین، محدوده فع ...

بازدارنده‌هاي غيرنوكلئوزيدي نسخه‌بردار معكوس، يك طبقه جديد از داروهاي ضد رتروويروسي هستند كه براي درمان عفونت ويروس نقص ايمني اكتسابي(HIV) استفاده مي‌شوند. اين بازدارنده‌ها از فعاليت آنزيم نسخه‌بردار معكوس كه تكثير ژنوم HIV را دركنترل دارد، جلوگيري مي‌كنند. در بخش اول پروژه، مدل‌هاي QSAR براي پيش‌بيني فعاليت ضد HIV يكسري از آنالوگ‌هاي فنتيل تيازوليل تيواوره (PETT) كه به عنوان بازدارنده‌هاي غيرنوكلئوزيدي قوي عمل مي‌كنند، با استفاده از توصيفگرهاي تئوري ساخته شدند. براي انتخاب م ...

در این پروژه سیستم جامع و یک پارچه فعالیت های پژوهشی آموزش و پرورش مازندران طراحی و پیاده سازی و نصب می گردد. این سیستم قابلیت استفاده در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و پژوهشی را دارد. استفاده و بکارگیری این سیستم نرم افزاری جامع موجب هدایت و جهت گیری و هدفمند شدن فعالیت های پژوهشی در راستای توسعه فناوری اطلاعات می باشد. همچنین موجب شناسایی مشکلات پژوهشی و حل آن ها می گردد. امکان ثبت فعالیت پژوهشی و عملیات مربوط به ارائه گزارشات فعالیت های پژوهشی واحدهای زیربط را فراهم می کند. ...

کاتالاز آنزیمی است که به مدت طولانی تحت مطالعات مختلف قرار داشته است . عوامل effectors گوناگونی فعالیت کاتالیتیکی این آنزیم را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مکانیسم‌های مختلفی جهت هر گروه از این عوامل معرفی شده‌اند. در اغلب گزارشهای بررسی شده، اثر نهائی عامل بر آنزیم پس از حصول تعادل مورد رسیدگی قرار گرفته است . در طرح حاضر رویدادهای شیمیائی قبل از حصول تعادل بین عامل و کاتالاز مد نظر قرار گرفته است . در این طرح سینتیک تغییر فعالیت آنزیم در حضور عامل از لحظه تماس عامل مورد مطالعه ب ...

تبیین شرایط نسبی آسایش اقلیمی توریستی مربوط به هر منطقه منوط به شرکت عناصر اقلیمی متعددی است که بررسی هر یک از عناصر اقلیمی به تنهایی کافی نمی باشد. آب هوای هر منطقه عامل بسیار مهمی برای تعیین درصد فعالیت و نیز نوع فعالیت انسان نظامی می باشد. در این مقاله جهت تعیین تقویم زمانی آسایش برای فعالیت توریستی در استان خوزستان با استفاده از شاخص ترجونگ داده های 23 ایستگاه سینوپتیک استان خوزستان در یک دوره ی آماری 18 ساله (1991-2008) جمع آوری شد و داده های ناقص از طریق روش میان یابی ک ...

امروزه کاربرد آنزیمها در زمینه‌های پزشکی و صنعتی به علت فعالیت کاتالیتیکی و انتخاب پذیری بالای آنها بسیار گسترده است . یکی از عوامل موثر در فعالیت آنزیمها نوع حلال می‌باشد. علاوه بر آن، آنزیمها برای تبدیلات حیاتی ترکیبات نامحلول مفید هستند. بنابراین تحقیقات وسیعی جهت اثر حلالهای مختلف روی فعالیت آنزیمها صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه آنزیمها ترکیباتی گران هستند و عملا اندازه‌گیری فعالیت آنزیمها یک فرایند وقت‌گیر و پرهزینه‌ای است لذا، ایجاد یک مدل نظری برای پیش‌بینی فعالیت آنه ...
نمایه ها:
حلال | 
آنزیم | 

به منظور تعیین فون (Fauna) پشه‌خاکیهای شهرستان بردسیر، یک بررسی فونستیک از اوایل اردیبهشت تا اواسط آبان ماه سال 1375 در آن منطقه انجام شد، که طی آن فون، پراکندگی و فعالیت فصلی پشه‌خاکیها در مناطق مختلف این شهرستان مشخص گردید. در این تحقیق برای جمع‌آوری نمونه‌های پشه‌خاکی، پس از تهیه نقشه شهرستان، 20 منطقه مختلف (10 منطقهء ثابت و 10 منطقه متغیر) از مناطق کوهستانی و دشت انتخاب گردید و با استفاده از 6300 عدد تله چسبان که در 152 نوبت تله‌گذاری و در موارد خاص با استفاده از آسپیرات ...

بررسی فعالیت‌های مرکز نشر دانشگاهی از آغاز تاکنون یک تحقیق موردی است ، و روش مورد بررسی آن نیز یک روش موردی بوده است . با توجه به اینکه مرکز نشر دانشگاهی یک مرکز کاملا" جوان است تا به حال دربارهء آن کار مدون و مشخصی انجام نگرفته است ، لذا امکان استفاده از هر گونه منبع کتابخانه‌ای مگر در قسمت‌هایی از بخش تاریخچه وجود ندارد. از طرفی چون صرفا" افراد مطلع در این مرکز در سطح مدیران و معاونین مرکز نشر دانشگاهی هستند که هر یک نیز در قسمت خود اطلاعات کافی را دارند، لذا تنها منبع جمع‌ ...