عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 54

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

وظیفه‌گرایی، فضیلت‌گرایی و نتیجه‌گرایی از جمله شاخه‌های فلسفه اخلاق هستند. این سه قسم از فلسفه اخلاق به جهت نوع نگرش و مدخلی که در فلسفه اخلاق دارند از همدیگر جدا می‌شوند؛ و گویا آنها را باید به عنوان رقیب محسوب کرد. اصولا گفته می‌شود نحله‌های سه گانه فلسفه اخلاق، به جهت تمایز در منشهای منتخب، یارای این را ندارند که با هم جمع شوند. اگر وظیفه‌گرا با این پرسش شروع می‌کند که عمل درست چیست و در پاسخ به اعمالی اشاره دارد که فی حد نفسه معتبرند، نتیجه‌گرا هم همین سوال را با اشاره به ...

رساله حاضر، در زمینه فلسفه اخلاق، به تبیین و بررسی تئوری هنجاری‌ای پرداخته است که در طول تاریخ پرفراز و نشیبش، از اهمیت به سزایی برخوردار می‌باشد. اخلاق فضیلت‌مدار، که به دلیل فضیلت محوری‌اش از دو تئوری معروف سودگروی و وظیفه‌گروی متمایز می گردد، با تأکید بر فضایل و معرفی شکوفایی نفس به عنوان غایت اخلاق، بر آن است تا راه‌حلی برای بسیاری از معماهای اخلاقی ارائه کند. جایگاه جغرافیایی اخلاق فضیلت، به انضمام سیر تاریخی آن از عهد سقراط تا عصر حاضر، از تدوین تا ترویج و از افول تا اح ...
نمایه ها:
اخلاق | 
فضیلت | 

نظام اخلاقی ارسطو تأثیر چشمگیری بر اندیشه‌ی اخلاقی در طول قرن‌های متوالی داشته و دارد. آخرین نمود این تأثیر را می‌توان در نظریه‌ی اخلاقی موسوم به «اخلاق فضیلت مدار» که در فلسفه‌ی اخلاق جدید رواج دارد، یافت. فضیلت در نظر ارسطو عبارت است از «ملکه‌ی انتخاب حد وسط مطابق با موازین عقلی». اما این حد وسط چیست؟ از نظر وی، حد وسط، امری نسبی است؛ یعنی با توجه به شرایط تعیین می‌شود. پس تشخیص آن بیش‌تر به ذوق سلیم فرد بر می‌گردد. غیر از حد وسط، هر چیزی رذیلت است. هم افراط و هم تفریط، خار ...

چکیده اخلاق فضیلت به عنوان یکی از رویکردهای اصیل و تاریخی به اخلاق با ویژگی‌هایی همچون توجه به ظرفیت‌های متنوع انسانی، فضیلت و شکوفائی آدمی و بالاخره غایت سعادت و کمال و اصل اعتدال که همسوئی زیادی با آموزهای دینی دارد، بر چگونه زیستن بیش از چگونه عمل کردن بنا نهاده شده است. از طرف دیگر پرسش از معنای زندگی هم در واقع پرسش از ارزش زیستن است. یاس و ناامیدی از مولفه‌های بی‌معنائی و پوچی زندگی است که امروزه به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های حیات آدمی درآمده است. در این تحقیق د ...

شاید در بین نظریه‌های اخلاقی هیچکدام به پیچیدگی و گستردگی اخلاق فضیلت نباشد. این نظریه که امروزه از مهمترین نظریه‌های اخلاقی است، انتظار می رود در آینده بتواند در حوزه‌های گوناگون از جمله در اخلاق مدیریت به دلیل مولفه‌های بسیار ارزشمندی که دارد در ایجاد یک زندگی اخلاقی وسعادتمند کارآمد باشد. لذا از این نظریه می توان در حوزه مدیریت و سازمان استفاده نمود و به سمت سازمانهای فضیلت‌محور حرکت نمود. در این پژوهش سعی گردید سازمان فضیلت‌محور و مولفه‌ها و ویژگی‌های آنها در انقلاب‌اسلام ...

آیات قران و کلام خداوند بهترین ذکر برای مرید راه حق به شمار می رود و از جمله اذکار که هم در شریعت و هم در طریقت به آن توجه فراوان شده، قرآن است. دانشمندان علوم اسلامی اهمیتی خاص برای اذکار قرآنی قائلند و آیات حق را بهترین ذکر می دانند. جلوداران وادی معرفت نیز همیشه و در همه حال با ذکر قرآنی مانوس و مالوف بوده اند و آثار و اقوال آنان دلالت بر این موضوع دارد. در این مقاله سعی شده اقوال و روایات و دیدگاه های مختلف صاحب منصبان شریعت و خداوندان معرفت در باره فضیلت ذکر به اجمال بیا ...
نمایه ها:
ذکر | 
فضیلت | 
قرآن | 

اخلاق فضيلت‌ در کنار وظيفه‌گرايي و فايده‌گرايي از زير شاخه‌هاي اخلاق هنجاري به شمار مي‌روند. اخلاق فضيلت به دليل تأکيد بر شخصيت و منش اخلاقی افراد از دو رويکرد ديگر متمايز مي‌گردد. بدين معنا که رويکرد فايده‌گرا درستي يا ارزش عمل را بر حسب خير و منفعتي می‌داند که پيامد آن فعل تلقي مي‌گردد و وظيفه‌گرا درستي يک عمل را نه به دليل نتايج برآمده از فعل، بلکه خود فعل را به مثابه يک ارزش مستقل مي‌پذيرد، اما در اخلاق فضيلت درستي و نادرستي عمل، ناظر بر فاعل و ارزش‌هاي اخلاقي وي است. در ...

مک‌اينتاير "فضيلت" را محور و اساس نظريات اخلاقی خود می‌داند. از نظر او فضيلت که از سه عنصر "عمل"، "نظم روايی" و "سنت تاريخی" به دست می‌آيد، ارزش ذاتی برای انسان دارد، يعنی انسان با داشتن فضيلت می‌تواند به سعادت و حيات نيک که غايت زندگی است دست يابد، از سوی ديگر سعادت و حيات نيک همان فضيلت-مندی است. انسان فضيلت‌مند در هر شرايطی می‌تواند، بهترين و متأملانه‌ترين امور را بدون تأمل انتخاب کند، زيرا چنين فردی به ملکه‌ی فضيلت آراسته است. بنابراين غايتی که انسان فضيلت‌مند می‌تواند به ...

تحلیلی که ارسطو از فضیلت داده است از اهمیت زیادی برخوردار است و تاثیر زیادی بر حکیمان مسیحی و مسلمان و حتی فیلسوفان غیردینی پس از خود نهاده است . این رساله در دو بخش سامان یافته است . در بخش اول ابتدا به بررسی زندگی و آثار ارسطو به ویژه در حوزه اخلاق پرداخته شده است . در فصل دوم نظریه فضیلت ارسطو مطرح و تحلیل وی که آن را حد وسط امور نسبت به هر عامل اخلاقی می داند بررسی شده است . در همین فصل انواع فضیلت ها بحث و همگی آنها در دو گروه فضیلت های اخلاقی و عقلانی جای گرفته اند. مهم ...
نمایه ها:
اخلاق | 
فضیلت | 
ارسطو |